Allekirjoita Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloite

Auta allekirjoituksellasi tekemään Suomesta tunnustukseton ja eri vakaumuksia tasapuolisesti kohteleva valtio. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/707

Tietoa Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloitteesta.
http://yhdenvertainensuomi.fi/

Vapaa-ajattelijat: Neljännes jumalanpalveluksista on koululaisjumalanpalveluksia: Tiedote 14.4.2014

Uskonnonharjoitus koulussa - merkityksetön ja marginaalinen ilmiö vai piilossa vakan alla?

Apulaisoikeuskansleri Puumalaisen ansiokas kannanotto toi julkisuuteen asian, joka ei yllättävää kyllä ole tiedossa kovinkaan monella kouluikäisen vanhemmalla. Koulussa tapahtuva uskonnonharjoitus ei rajoitu vain kevät- ja joulujuhliin, vaan suurimmassa osassa kouluja on lukuvuoden aikana valtava määrä muuta uskonnonharjoitusta, jopa viikoittain tai päivittäin. Median ja suuren yleisön mielenkiinto on keskittynyt perheille näkyvimpään osaan uskonnonharjoitusta ja unohtanut koululaisten arjen.

Vapaa-ajattelijat: Uskonnon harjoittaminen on todellisuutta suomalaisissa kouluissa - kokosimme esimerkkejä: Tiedote 28.3.2014

Olemme saaneet useita yhteydenottoja apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen päätöksen “uskonnon harjoittaminen kouluissa” jälkeen. Yhteydenottajat ovat kertoneet, mitä on todellisuus suomalaisissa kouluissa nykyaikana uskonnon harjoittamisen osalta. Olemme listanneet joitakin palautteita tähän tiedotteeseen.

Vapaa-ajattelijat: Suvivirsi ei ole ongelman ydin: Tiedote 26.3.2014

Emme ole kieltämässä uskontoja Suomesta. Jokainen voi harjoittaa haluamaansa uskontoa omalla ajallaan, mutta valtion ja kunnan laitoksissa tulisi kohdella kansalaisia yhdenvertaisina, eli viranomaisten pitäisi olla katsomuksellisesti neutraaleja eikä järjestää uskonnollisia tilaisuuksia.

Vapaa-ajattelijat tyytyväisiä: Uskonnon harjoittamiseen rajat kouluissa: Tiedote 25.3.2014

Vapaa-ajattelijat ovat erittäin huojentuneita saadessaan vihdoinkin ymmärrystä vaatimuksilleen uskonnottomien ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi. On hyvä, että uskonnollisista tilaisuuksista, kuten kirkon työntekijöiden aamunavauksista ja kirkon jumalanpalveluksista todetaan, että ne eivät kuulu suomalaiseen kouluun.

- Mediassa kysymys on kiteytetty kädenväännöksi suvivirrestä, mutta kyseessä on laajempi kokonaisuus, jossa vastakkain ovat perinteet ja ihmisoikeudet. Julkisella vallalla on velvollisuus neutraaliuteen, muistuttaa Helsingin Vapaa-ajattelijoiden puheenjohtaja Kimmo Laine.

Avoin kirje Kokoomuksen johdolle: 24.3.2014

Arvoisat puolueen puheenjohtaja Jyrki Katainen
ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Petteri Orpo.

Kansanedustaja kiihottaa toimimaan vapaa-ajattelijoita vastaa: Tiedote 20.3.2014

Kokoomuksen kansanedustaja Esko Kurvinen hyökkää Vapaa-ajattelijain liittoa vastaan kysymällä oikeusministeriöltä, “miksi yhteiskunnassamme sallitaan laillisen yhdistyksen harjoittaa toimintaansa levittämällä yksipuolista toisen yhteisön, kirkon, vastaista tietoa sekä ylläpitää toisesta yhteisöstä eroamiseen tarkoitettua sivustoa.” Onko Kurvisen tavoitteena asettaa sanan- ja yhdistymisvapaudelle tiukkojakin rajoja? Vai onko tarkoituksena kokonaan kieltää Vapaa-ajattelijain liitto, joka ei näytä olevan kansanedustaja Kurvisen mieleen?

Vapaa-ajattelijat: Uskonto historiaanTiedote: 5.2.2014

Vapaa-ajattelijain liitto kannattaa filosofian, elämänkatsomustiedon, historian ja yhteiskuntaopin sekä luonnontieteiden opetuksen pakollisuutta lukiossa yleissivistyksen turvaamiseksi. Sen sijaan uskonnon kurssit on syytä lopettaa lukiossa; uskontoja kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä on mahdollista käsitellä muiden oppiaineiden yhteydessä. Liitto on antanut lausuntonsa lukio tuntijakoehdotuksesta.

Vapaa-ajattelijat: Oikeus yksityisyyteen ”uskonasioissa”: Tiedote 30.1.2014

”Kunnan toiminta on uskonnollisesti tunnustuksetonta.” Tällaista säädöstekstiä kuntalakiin esittää Vapaa-ajattelijain liitto lausunnossaan kuntalain kokonaisuudistukseen. Perusteluna ehdotukselle mainitaan yhdenvertaisuus, yksityisyys ja mielipiteiden kehitys 2000-luvulla.

Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloite: Uskonto tai vakaumus on saatava pitää yksityisasiana: Tiedote 22.1.2014

Uskonnonvapauteen kuuluu yhtäältä, että jokaisella tulee olla oikeus kertoa uskostaan ja uskonnostaan muille. Toisaalta uskonnonvapauteen kuuluu myös yksityisyyden suoja, jonka mukaan ketään ei tule saattaa tilanteeseen, jossa hän joutuu vasten tahtoaan kertomaan tai muuten paljastamaan uskontonsa tai vakaumuksensa.

Olemme tottuneet siihen, että poliittista mielipidettä tai seksuaalista suuntautumista ei tarvitse paljastaa, ellei itse halua. Uskonnon tai vakaumuksen joutuu Suomessa vielä paljastamaan monissa paikoissa tahtomattaan.