16-vuotiaille oikeus erota kirkosta (lausunto hallintovaliokunnalle 28.6.2008)

Vapaa-ajattelijain liiton lausunto hallituksen esityksestä 77/2008 (seurakuntavaalien ikärajan lasku)

Kirkolliskokouksen ehdotusta noudattava HE 77/2008 sisältää esityksen kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen äänestysikärajan laskemisesta 16 vuoteen. Asia sinänsä on kirkon sisäinen, eikä vapaa-ajattelijoilla ole siihen syytä puuttua. Vapaa-ajattelijain liiton mielestä kirkkolain ei ylipäänsä tulisi kuulua valtion lainsäädäntöön.

Haluamme kiinnittää huomiota siihen, että ikäraja uskontokunnista eroamiseen on edelleen 18 vuotta. Nuoremmat voivat erota vain vanhempien suostumuksella. Käytännössä lähes kaikki nuoret on liitetty kirkkoon vanhempien toimesta, ilman että heiltä on kysytty omaa suostumusta.

Tämä on ristiriidassa esitetyn äänestysikärajan kanssa. Ei ole luontevaa, että samalla henkilöllä on oikeus äänestää yhteisön vaalissa, mutta ei oikeutta erota yhteisöstä.

Vapaa-ajattelijoiden ylläpitämän eroakirkosta.fi -sivuston kautta eroaa 18-vuotiaita noin kaksi kertaa 19-vuotiaiden määrä. 18-vuotiaista eroajista suurin osa on enintään kaksi kuukautta sitten täysi-ikäisiksi tulleita. On siis selvää, että moni eroaja olisi halunnut erota jo aikaisemmin.

Esitämme, että valiokunta liittää mietintöönsä seuraavan ponsiehdotuksen: "Eduskunta edellyttää opetusministeriön valmistelevan lainmuutoksen, jolla uskontokunnista eroaminen sallittaisiin myös 16-vuotiaille."

Vapaa-ajattelijain liitto ry

Jussi K. Niemelä, puheenjohtaja
Eino Huotari, pääsihteeri