Avoin kirje ympärileikkauksesta

Korkeimman oikeuden jäsenille
Suomen hallituksen jäsenille ja kansanedustajille
Tiedotusvälineille

Julkaisuvapaa: 21.10.2008

Korkein oikeus päätti perjantaina 17.10.2008 antamassaan tuomiossa, ettei uskonnollisista syistä tehty poikalapsen ympärileikkaus ole rangaistava teko, jos leikkaus tehdään asianmukaisesti ja kivunlievityksestä huolehditaan.

KKO katsoo, että lapsen huoltajalla on oikeus päättää ympärileikkauksen kaltaisesta pysyvän ruumiinvamman tuottamisesta, ”kunhan toimenpide edistää lapsen hyvinvointia ja kehitystä”. Mikään tutkimus ei kuitenkaan osoita lapsen hyvinvoinnin lisääntyvän silpomisesta. Uskonnollisesta syystä tehdyllä ympärileikkauksella voi KKO:n mukaan jopa ”olla myönteistä merkitystä muslimipojan ja hänen identiteettinsä kehittymisen kannalta sekä uskonnolliseen ja sosiaaliseen yhteisöön liittymisen kannalta … ympärileikkaus on muslimeilla vakiintunut ja vanha perinne sekä kiinteä osa miesten identiteettiä”. Edellisen valossa tämä on spekulointia. Mies voi ympärileikkauksen teettää itselleen, jos siltä alkaa tuntua. Lapsen leikkaamatta jättäminen ei ole peruuttamaton toimenpide.

KKO esitti myös, että ”lapsen ruumiilliseen koskemattomuuteen puututtiin vain vähän … eikä toimenpiteestä jäänyt pysyvää haittaa”. Tuomion peruste ei vastaa lääketieteellisiä faktoja. Esinahan amputointi on kaikissa tapauksissa terveysriski. Se aiheuttaa pysyvän ja peruuttamattoman ruumiinvamman, joka alentaa seksuaalista herkkyyttä ja toimintakykyä. Se on väkivaltaista kajoamista lapsen koskemattomuuteen kaikkein intiimeimmällä fyysisyyden alueella.

Suomen rikoslaissa pahoinpitely on rangaistavaa. Silpomisen ja muunlaisen fyysisen pahoinpitelyn pitäisi johdonmukaisuuden nimissä olla kiellettyä myös niissä tapauksissa, kun sitä yritetään puolustaa uskontoon tai kulttuuriin vetoamalla. Toisaalta Suomen juutalaisessa yhteisössä on iät ajat tehty poikien ympärileikkauksia, joista ei ole nostettu oikeusjuttuja. On siis ilmeistä, että uskonnoille on annettu tässä suhteessa erivapaus rikoslain suhteen.

Perustuslaki ja Lapsen oikeuksien sopimus kuitenkin kieltävät syrjinnän sukupuolen tai uskonnon perusteella, ja valtio on sitoutunut ryhtymään tehokkaisiin ja tarkoituksenmukaisiin toimiin lapsen terveydelle haitallisten perinnäistapojen poistamiseksi. Euroopan biolääketieteen sopimus kieltää kajoamasta suostumustaan antamaan kykenemättömän ihmisen koskemattomuuteen muuten kuin tämän välittömäksi omaksi eduksi.

Tyttöjen sukupuolielinten silpominen on jo selkeästi tuomittu kaikissa oikeusvaltioissa, mutta poikia perustavanlaatuinen ihmisoikeus yksilön koskemattomuudesta ei näytä suojaavan. KKO:n tuore päätös on vaarallinen ennakkotapaus, koska sen avulla lasten silpomista voi perustella muutenkin kuin uskonnollisena tapana, jos sen vain saa näyttäytymään "lapsen kokonaisetuna". Tosiasiassa ympärileikkaus on vakava yksilön koskemattomuuden loukkaus. Se on sukupuolielinten silpomista.

80 prosenttia suomalaisista vastustaa sosiaali- ja terveysministeriön kaavailemaa ympärileikkausten laillistamista Suomessa. Suomalaiset sallisivat ympärileikkauksen ainoastaan aikuisille, jotka teettävät sen itselleen. Vain kahdeksan prosenttia vastaajista sallisi ympärileikkauksen tekemisen lapselle. Vastaajista 13 prosenttia ei osannut tai halunnut vastata kysymykseen.

Tiedot ilmenevät Lastensuojelun Keskusliiton Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Kyselyyn vastasi noin tuhat henkeä syyskuun lopulla. Vastausten virhemarginaali on kaksi prosenttia kumpaankin suuntaan.

Me allekirjoittajat vaadimme, että sekä tyttöjen että poikien ei-lääketieteellisistä syistä tehtävä ympärileikkaus säädetään Suomessa rikokseksi erillislailla.

Helsingissä, 21.10.2008

Anu Suomela, yht.maist. tutkimuspäällikkö, Sexpo-säätiö
Esko Länsimies, LKT, erikoislääkäri, professori emeritus
Jussi K. Niemelä, Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja, tietokirjailija ja päätoimittaja (Humanisti ja Vapaa Ajattelija)
Tapani Hietaniemi, Helsingin yliopiston sivilisaatiohistorian dosentti ja Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan dosentti
Ilkka Pyysiäinen, akatemiatutkija
Eino Huotari, opettaja, kaupunginhallituksen jäsen ja Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteeri
Juha Kilpiä, seksuaalipedagogi (Nacs), nuorisotyönohjaaja
Kimmo Helistö, tuottaja
Jaakko Wallenius, taloustoimittaja, pääluottamusmies ja tietokirjailija
Kalevi Suomela, puheenjohtaja, Suomen Rauhanliitto
Pertti Laine, insinööri, Skepsis ry:n puheenjohtaja
Antero Jyränki, oikeustieteen professori emeritus
Jarkko Tontti, kirjailija, oikeustieteen tohtori, varatuomari
Outi Alanko-Kahiluoto, kansanedustaja (vihr.)
Hannu T. Sepponen, Mies vailla tasa-arvoa -kirjan toimittaja
Paula Vasama, toiminnanjohtaja, Vapaa-ajattelijain liitto
Olli Pohjakallio, asianajaja
Annamari Vänskä, FT, tutkijatohtori, Kristiina-instituutti
Kristiina Janhunen, tutkija
Osmo Tammisalo, tietokirjailija
Jane Herold, vapaa taiteilja
Hannu Lauerma, vastaava ylilääkäri, Psykiatrinen vankisairaala, psykiatrian dosentti
Timo I. Vasama, yleislääketieteen erikoislääkäri, Vapaa-ajattelijain liiton kunniapuheenjohtaja
Jyrki Korkeila, psykiatrian professori, Turun Yliopisto, puheenjohtaja,
Suomen Psykiatriyhdistys
Tommi Paalanen, filosofi, seksuaalietiikan tutkija, Sexpo-säätiön puheenjohtaja
Aki Räisänen, toimittaja, Kainuun maakunnan koulutuslautakunnan puheenjohtaja, Vapaa-Ajattelijain liittohallituksen varapuheenjohtaja
Antti Värri, tekn. yo, Vapaa-ajattelijain liiton liittohallituksen
varajäsen
Tauno Lehtonen, kaupunginvaltuutettu, Vapaa-ajattelijain liiton liittohallituksen varajäsen
Robert J. Brotherus, FL, Vapaa-ajattelijain liiton liittohallituksen jäsen
Kari Pasanen, ohjelmistosuunnittelija, Vapaa-ajattelijain liiton
liittohallituksen jäsen
Marko Koivuniemi, järjestelmäasiantuntija, Vapaa-ajattelijain liiton liittohallituksen jäsen
Jori Mäntysalo, Vapaa-ajattelijain liiton liittohallituksen jäsen
Leeni Ikonen, varatuomari
Terhi Elsilä, asianajaja
Matti Virtanen, toimittaja
Anneli Laakkonen, Vapaa-ajattelijain liiton liittohallituksen varajäsen
Lasse Pylkki, lukion rehtori emeritus
Olavi Korhonen, Vapaa-ajattelijain liiton liittovaltuuston puheenjohtaja, Huk-op., yrittäjä

Lisätietoja:

Anu Suomela, p. (040) 570 3034, anu.suomela(a)sexpo.fi
Esko Länsimies, eskoa(a)lansimies.fi
Jussi K. Niemelä, p. (041) 528 6713, jussi.k.niemela@vapaa-ajattelijat.fi