Elämänkatsomustieto avattava kaikille

Vapaa-ajattelijain liitto ry
Neljäs linja 1
00530 Helsinki

TIEDOTE 6.9.2010

Vapaa-ajattelijat: Elämänkatsomustieto avattava kaikille

Vapaa-ajattelijat ovat antaneet lausuntonsa Perusopetus 2020 – yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako -työryhmämuistiosta Opetusministeriölle todeten mm. seuraavaa:

Vapaa-ajattelijain mielestä on tullut aika avata uskonto ja elämänkatsomustieto toisilleen vaihtoehtoisiksi kaikille oppilaille. Liitto taisteli aikanaan menestyksellisesti elämänkatsomustiedon saamiseksi oppiaineeksi uskonnottomille. Nyt tilanne on muuttunut. Opetuksessa on moniin eri uskontoihin kuuluvia, ja kirkkoihin kuulumattomien määrä on lisääntynyt ja lisääntyy edelleen voimakkaasti. Myös perustuslaki edellyttää kansalaisten tasapuolista kohtelua. Niinpä myös ev.lut. kirkkoon kuuluville tulee sallia mahdollisuus valita uskonnon sijasta elämänkatsomustieto. Monien Euroopan maiden kouluissa on mahdollista valita joko etiikka tai uskonto.

Liiton perustavoitteena on uskonnonopetuksen lopettaminen kouluista, joten esitys ei siltä osin vastaa vapaa-ajattelijoiden tavoitetta. Uskonnon tuntimäärän vähentäminen 11 tunnista 8 on kuitenkin oikean suuntainen muutos. Myös uusi oppiaine etiikka on liiton tavoitteiden mukainen, ja sitä voisi olla enemmänkin ja aikaisemmin kuin vasta yläluokilla. Siihen voisi myös liittää filosofian opetuksen. Olisi kaiken kaikkiaan hyvä, jos oppilaita toisistaan erottavia uskontoja ja elämänkatsomustietoa ei opetettaisi lainkaan alimmilla luokilla, vaan opetus painottuisi ikään, jolloin abstraktinen ajattelu ja arvostelukyky ovat kehittyneet.

Säädöksiä uudistettaessa tulisi kiinnittää huomiota myös koko koulun toimintaan. Kun uskonnon opetus ei säädösten mukaan saa olla tunnustuksellista, ei sitä saa olla koulun muukaan toiminta. Koulussa ei saa olla uskonnon harjoittamista. Uskonnonvapaus ei nykyisin tältä osin aina toteudu kouluissa. Kirkolliset tapahtumat kuten jumalanpalvelukset, kirkon edustajien säännöllisesti pitämät päivänavaukset ja jopa opettajajohtoiset ruokarukoukset loukkaavat uskonnonvapauslakia. Koulun tehtäviin ei pidä kuulua oppilaiden organisoiminen uskonnollisiin seremonioihin. Sen sijaan koulun ulkopuolisten tahojen kuten kansalaisjärjestöjen, kunnan ja elinkeinoelämän edustajien vierailut kouluissa ovat paikallaan niin päivänavauksissa kuin oppitunneilla ja koulun tilaisuuksissa.

Lisätietoja antaa

Esa Ylikoski
Liiton ET- ja katsomusainetyöryhmän puheenjohtaja
p. 0504685332

Liite: Vapaa-ajattelijoiden liiton lausunto.