Valtion ja kuntien toiminnan tulee olla uskontojen ja vakaumusten suhteen neutraalia

Vapaa-ajattelijain liitto ry.

TIEDOTE

22.2.2011

Vapaa-ajattelijat: Valtion ja kuntien toiminnan tulee olla uskontojen ja vakaumusten suhteen neutraalia ja kohdella kansalaisia yhdenvertaisesti katsomuksista riippumatta

Vapaa-ajattelijoiden mielestä uskonnon harjoittaminen kuuluu uskonnollisille yhteisöille, ei valtiopäiville, yliopistoille, varuskunnille, kunnille, kouluille eikä päiväkodeille. Julkisissa laitoksissa tulisi kokonaan luopua virallisluonteisista jumalanpalveluksista ja hartaushetkistä, mikä ei estäisi seurakuntia tarjoamasta palvelujaan niitä haluaville vapaaehtoisille. Uskonto ja valtio tulee erottaa toisistaan niin kuin EU:n ja YK:n säädöksissä. Niissä korostetaan kansalaisten yhdenvertaista kohtelua. Näin tulisi olla myös Suomessa.
Kirkkoon ja muihin uskontokuntiin kuulumattomia on jo noin miljoona suomalaista. Vapaa-ajattelijoiden mielestä heitä kohdellaan monissa yhteyksissä yhä epätasa-arvoisesti ”toisen luokan kansalaisina”. Perustuslain takaaman uskonnon ja omantunnon vapauden sekä yhdenvertaisen kohtelun toteuttamisessa on siis korjaustarpeita. Liiton uudistusesitykset koskevat valtion ja kirkon suhdetta, valtiopäiviä, kirkon verotusoikeutta, lasten rekisteröintiä, vihkimisoikeutta, päivähoitoa, koululaitosta, puolustusvoimia ja yliopistoja. Myös julkisen valan ja vakuutuksen tulisi olla uskontojen ja vakaumusten suhteen neutraali.

Vapaa-ajattelijain liitto on laatinut ehdotuksen uskonnon ja omantunnon vapauden toteuttamisen parantamiseksi seuraavan eduskuntakauden aikana. Liiton edustajat luovuttavat ehdotuksen tänään tiistaina puoluetoimistoissa nykyisille eduskuntapuolueille. Ehdotus lähetetään myös kaikille muille ehdokkaita asettaville puolueille.

Kannanotossa painotetaan, että perustuslain 11 §:n säätämä ”oikeus ilmaista vakaumus” tarkoittaa positiivisen omantunnonvapauden periaatetta. Se ei tarkoita vain sananvapautta, josta perustuslaissa säädetään erikseen, vaan myös oikeutta elää uskonnottomasti mm. ilman julkisen vallan painostusta uskonnon harjoittamiseen. Perustuslaki säätää erikseen, että ”kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen”.

Vapaa-ajattelijain liiton tavoitekannanotto kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa:

Esa Ylikoski
p. 0504685332