Vapaa-ajattelijat vaativat kouluilta tasapuolisuutta; Yhdistyksissä on äänioikeus jo 15-vuotiailla

Opetusministeri on antanut tukensa ev.lut. kirkon sisäisten vaalien ennakkoäänestysten pitämiseen kouluissa ja oppilaitoksissa ja vieläpä kehottanut opettajia kannustamaan oppilaitaan äänestämään kirkollisvaaleissa. Samassa yhteydessä on hehkutettu kirkon nyt käyttöön ottamaa 16 vuoden ikärajaa, mutta unohdettu kokonaan, että Suomen tuhansissa yhdistyksissä äänioikeus on jo 15-vuotiailla.

Vapaa-ajattelijain mielestä opetusministeri sekaantuu liiallisesti uskonasioihin ja opettajien toiminnan ohjailuun. Vaikuttaa siltä, että koulujen ikkunat ovat auki yhteiskuntaan ainoastaan kirkonmäelle päin ja muuten suljettuna. Uskontoa opetetaan ensimmäisestä luokasta alkaen 9 vuotta ja yhteiskuntaoppia vain yksi vuosi ja vasta peruskoulun viimeisellä luokalla.

Yhdistysten, erilaisten yhteisöjen ja puolueiden toiminnan aikaisempaa laajempi monipuolinen käsittely peruskouluissa ja II asteen oppilaitoksissa on paikallaan, mutta voidaan kysyä, onko koulu oikea paikka esimerkiksi jonkun poliittisen puolueen jäsenäänestykselle tai yhden uskonnollisen yhdyskunnan jäsenäänestykselle. Vapaa-ajattelijain mielestä yhden uskonnon ja yleensä uskontojen suosimisesta kouluissa tulisi luopua ja sen sijaan lisätä ja parantaa kansalais- ja ihmisoikeuskasvatusta.

Suomen ev. lut. kirkko mainostaa olevansa edelläkävijä antaessaan äänioikeuden 16-vuotiaille seurakuntiensa vaaleissa, vaikka vasta 18-vuotiaana saa
erota kirkosta. Mainostus on kuitenkin harhaanjohtavaa. Täytyy toivoa, että koulujen opettajat osaavat kertoa täydentäviä lisätietoja.

Yhdistyslain 25 § mukaan Suomessa äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jo 15-vuotiailla, ellei säännöissä nimenomaan säädetä muuta. Käytännössä tuollaisia säädöksiä ei suomalaisissa yhdistyksissä juuri ole.

Esimerkiksi Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistyksillä ikärajoituksia ei ole. Uskonnottomia leirejä järjestävässä Prometheus-leirin tuki ry:ssä ikäraja on 15 vuotta tai protu-leirin käyminen, jolloin jo 14-vuotiaatkin pääsevät mahdollisesti äänestämään.

Yhdistyksistä on myös vapaa eroamisoikeus ilman muita ikärajoja. Sen sijaan ev.lut. kirkosta ei voi erota ilman vanhempien lupaa kuin vasta 18-vuotiaana, vaikka toisaalta laki edellyttää nuoren kuulemista jo 12-vuotiaana. Kirkkojen ja seurakuntien pitäisi Vapaa-ajattelijain mielestä olla yhdistyslain piirissä olevia yhdistyksiä eikä erityisiä julkisoikeudellisia yhteisöjä niin kuin nyt.

Vapaa-ajattelijain liitto on antanut kirkosta eroamisen liian korkeasta ikärajasta lausunnon, jonka otsikkona ja pääsisältönä on seuraava: 16-vuotiaille oikeus erota kirkosta (ks. http://www.vapaa-ajattelijat.fi/lausunnot/16vuotiaat). Eihän ole luontevaa, että henkilöllä on oikeus äänestää yhteisön vaalissa, mutta ei oikeutta erota yhteisöstä.

Eroakirkosta.fi -sivuston kautta eroaa 18-vuotiaita noin kaksi kertaa enemmän kuin 19-vuotiaita, ja 18-vuotiaista eroajista suurin osa on enintään kaksi kuukautta sitten täysi-ikäisiksi tulleita. Tältä pohjalta on ilmeistä, että moni eroaja olisi halunnut erota jo aikaisemmin.