Kantelu kunnallisesta moskeijasta

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille

Kantelija: Vapaa-ajattelijain liitto ry
Kantelun kohde: Lieksan kaupungin sosiaalivirasto
Aihe: Yhden uskonnon tukeminen julkisen vallan toimesta
Päiväys: 6.6.2011

Lieksan kaupunki ilmoittaa maahanmuuttajapalveluita koskevalla www-sivullaan http://www.lieksa.fi/Resource.phx/sivut/sivut-lieksa/soster/sosiaali/maa... seuraavaa:

"KOTO-toimistossa sijaitsee pieni moskeija, jossa voit käydä toimiston aukioloaikoina. Ryhmillä on mahdollisuus saada oma avain moskeijaan."

Hallintolain (6.6.2003/434) 6 § mukaan "Viranomaisen on - - käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin." Lakia edeltänyt HE 72/2002 toteaa mm. "Viranomainen ei saa ryhtyä edistämään muita tarkoitusperiä kuin niitä, jotka kuuluvat sen tehtäväpiiriin ja sisältyvät tapaukseen sovellettavan lain tavoitteisiin." ja "- - hallintotoiminta ei saa perustua epäasiallisiin tai hallinnolle muuten vieraisiin perusteisiin. Tällaisia perusteita voivat olla esimerkiksi ystävien suosinta, henkilökohtaisen hyödyn tavoittelu tai julkisyhteisön erityisten taloudellisten etujen tavoittelu."

Pyydämme oikeuskansleria tutkimaan, kuuluuko yhden uskonnon edistäminen, tässä tapauksessa moskeijan perustaminen, viranomaisen tehtäväpiiriin lain tarkoittamassa merkityksessä. Vapaa-ajattelijoiden näkemyksen mukaan jonkin aatteen, puolueen tai uskonnon edistäminen rinnastuu hallituksen esityksessä mainittuihin epäasiallisiin ja hallinnolle vieraisiin perusteisiin.

Robert Brotherus, vt. puheenjohtaja
Heljä Pekkalin, taloudenhoitaja