Liittokokouksen 2011 julkilausumat

Lahdessa 9.--10.7.2011 kokoontunut liittokokous päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavat julkilausumat.

Uskonnon ja omantunnon vapaus täyteen toteen

Valtion ja kunnan tehtävänä on turvata uskonnon ja omantunnon vapaus. Perustuslain takaama uskonnon, omantunnon ja vakaumuksen vapaus Suomessa ontuu yhä varsinkin lapsiperheiden, lasten, nuorten sekä varusmiesten kohtelussa.

Kunnallisen päivähoidon, peruskoulun, lukion ja oppilaitosten tehtävänä ei tule olla hartaustilaisuuksien ja jumalanpalvelusten järjestäminen. Myöskään Puolustusvoimien ja eduskunnan tehtäviin ei tule kuulua uskonnon harjoitus. Uskonnollisuus tai uskonnottomuus on henkilökohtainen asia. Julkisen vallan tulee ainoastaan turvata yksilöiden ja yhteisöjen uskonnon ja omantunnon vapaus, ei järjestää esimerkiksi jumalanpalveluksia.

Niin kauan kun uskonnon harjoittamista organisoidaan päivähoidossa, oppilaitoksissa ja Puolustusvoimissa, ketään ei saa velvoittaa osallistumaan uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyden nojalla siihen -- eikä siihen saa painostaa myöskään kirkkoon kuulumattomia. Kansalaisvelvollisuudet eivät saa pakottaa nuoria uskonnon harjoitukseen. Perustuslain 11 § mukaan ”kukaan ei ole velvollinen osallistumaan uskonnon harjoittamiseen omatuntonsa vastaisesti”. Uskonnon, omantunnon ja vakaumuksen vapauden ongelmat koskettavat sekä kirkkoon kuuluvia että siihen kuulumattomia.

Vapaa-ajattelijat puuttuivat Lahden seurakuntayhtymän väärinkäytöksiin

Liittokokouspaikkakunnan luterilaisista seurakunnista on valitettu vapaa-ajattelijapiireissä. Muistotilojen epääminen uskonnottomilta, kirkonkirjojen salailumentaliteetti ja seurakuntien paimenkirjeet kirkkoon kuulumattomille herättävät närää.

Uskonnottomilta saattotilaisuuksilta evätään Lahden hautausmaiden yhteydessä sijaitsevien muistotilojen (kuten kappelien) käyttö. Ongelma on akuutti lahtelaisille vapaa-ajattelijoille.

Yleisesti Suomessa on havaittu, että maalliset viranomaiset (kuten tietosuojavaltuutettu ja arkistolaitos) ovat ymmärtäväisiä sukututkijoita kohtaan ja käyttävät malleja, joissa näiden työ voi jatkua, kun taas kirkolliset (kuten kirkkohallitus, kirkkoherranvirastot ja seurakuntayhtymien keskusrekisterit) estävät sukututkijoiden työtä. Lahden seurakuntayhtymän keskusrekisteri on jo varhain ryhtynyt sukututkimuksen vastustajaksi. Se laittoi vuonna 2006 kieltoon sukututkijoilta kirkonkirjojen omatoimisen tutkimisen. Esimerkkinä kirkollisesta tahosta jotka ovat kirkkaasti sopimattomia käyttämään valtaa ja toimimaan viranomaisina.

Käyttäen kirkkoon kuulumattomien ihmisten väestörekisteritietoja, joita ottivat käyttöönsä oikeudenvastaisesti, Lahden luterilaiset seurakunnat ovat lähetelleet nk paimenkirjeitä kirkostaeronneille. Vapaa-ajattelijoiden mielestä se on moitittavaa roskapostitusta, ja henkilörekisterien lainvastaista käyttöä. Seurakunnat hyödynsivät omaksi edukseen pääsyään valtion väestörekisterijärjestelmän tietoihin, myös arkaluontoiseen vakaumusta kuvaavaan tietoon kirkkoon kuulumisesta.

Maallista valtaa ei pidä sallia kirkoille eikä seurakunnille. Lahden seurakuntayhtymä on osoittanut että kirkko on ilmiselvästi kykenemätön hoitamaan viranomaistehtäviä asiallisesti. Jälleen kerran vapaa-ajattelijat joutuvat vaatimaan kirkkoa irti valtiosta. Viimeisetkin viranomaisasemien jäänteet on saatava poistetuksi.