Mainonnan eettinen neuvosto hyväksyy Jumalaa tuskin on olemassa -mainokset

Lehdistötiedote 15.9.2009
Julkaisuvapaa: heti

Mainonnan eettinen neuvosto hyväksyy Jumalaa tuskin on olemassa -mainokset

Kesäkuussa Helsingissä, Tampereella ja Turussa nähty kaksiviikkoinen ateistien bussikampanja aiheutti pääkaupunkiseudulla kantelun Mainonnan eettiselle neuvostolle.

Yksityishenkilön tekemässä lausuntopyynnössä kampanjalause ”Jumalaa tuskin on olemassa, lopeta siis murehtiminen ja nauti elämästä” koettiin YK:n ihmisoikeusjulistuksen vastaiseksi, koska muslimikuljettajat pakotettiin ajamaan ateistitarroilla varustettuja busseja. Lausunnonpyytäjän mielestä kampanjaviesti loukkasi uskovaisia. Lisäksi se oli hänen mukaansa rasistinen ja kiihotti kansanryhmää vastaan.

Vastineessaan vapaa-ajattelijat ja humanistit korostivat mainostajien olevan YK:n alaisen uskonnottomien ihmisoikeuksia edistävät IHEU:n jäsen.

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n puheenjohtaja Jussi K. Niemelän mukaan mainoksen tarkoituksena oli edistää vakaumusten tasa-arvoa ja herättää keskustelua. Siten tarkoituksena oli myös edistää YK:n ihmisoikeuksien perusoikeuksien toteutumista.

Mainonnan eettinen neuvosto ei ota kantaa lausunnonpyytäjän työoikeudellisiin kysymyksiin, koska neuvosto ei ole asiassa toimivaltainen. MEN katsoo, että kampanja ei ollut hyvän tavan vastainen lausuntopyynnössä mainituilla perusteilla.

”Olen tyytyväinen Mainonnon eettisen neuvoston lausuntoon, koska se asettuu selkeästi vakaumusten tasa-arvon kannalle ja on linjassa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kanssa”, toteaa Jussi K. Niemelä.

Vapaa-ajattelijain liitto ry on uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on mm. kaikkien uskontojen ja vakaumusten saattaminen tasa-arvoisiksi.

Humanistiliitto edistää vapaata keskustelua ja maailmankatsomuksellista pohdintaa ja tuo samalla esille uskontokuntiin sitoutumattoman kannan. Liitto pyrkii editämään katsomuksellista tasa-arvoa ja tuo esille humanistista tapakulttuuria. Kansainväliselle humanistiliikkeelle ja myös Suomen humanisteille ovat tärkeitä ihmisen arvo ja vastuu: humanisti uskoo elämään ennen kuolemaa.

Lisätietoja:
Jussi K. Niemelä
Vapaa-ajattelijain liitto ry:n puheenjohtaja
Suomen Humanistiliitto ry:n hallituksen jäsen
041 528 6713
jussi.k.niemela@vapaa-ajattelijat.fi