Valtion palkkapapeista jo aika luopua

Vapaa-ajattelijain liitto ry.
00530 Helsinki

13.2.2011
Tiedotusvälineille

Valtion palkkapapeista jo aika luopua

Vapaa-ajattelijain liitto esittää, että armeijassa ja vankilassa luovutaan valtion palkkaamasta papistosta. Tällainen muutos ei estäisi seurakuntia tarjoamasta palvelujaan omalla kustannuksellaan vankiloissa tai varuskunnissa varusmiesten vapaa-ajalla.

Liiton liittohallituksen 12.2. hyväksymiä, Puolustusvoimien ja Rikosseuraamusviraston johdolle lähetettämiä kehittämisehdotuksia perustellaan sillä, että julkisen organisaation tulisi olla katsomuksellisesti puolueeton, tunnustukseton siten, että kaikkia siihen kuuluvia kohdellan yhdenvertaisesti eikä ketään asetata eri asemaan uskonnon, vakaumuksen tai mielipiteen vuoksi.

Liiton mielestä vankilapapien, sotilaspastorien ja kenttäpiispan palkkaamiseen käytettävää verorahaa ei pidä nähdä vain säästökohteena, sillä resursseja lienee tarpeen suunnata psykologien ja sosiaalikuraattorien palkkaamiseen tukemaan henkisesti nin vankeja kuin varusmiehiä ja puolustuvoimien henkilöstöäkin palveluksessa sekä erityisesti myös traumaattisissa kriisitilanteissa.

Vapaa-ajattelijat toivovat myös Puolustusvoimien Yleiseen palveluohjesääntöön muutoksia, jotka lopettavat uskontokuntiin kuulumattomien syrjinnän ja vahvistavat uskonnon ja omantunnon vapautta niin varusmiesten kuin henkilöstönkin osalta. Esimerkiksi paraatiin tai ohimarssiin osallistumisen ehtona ei voida pitää osallistumista kenttäjumalanpalvelukseen tai uskonnollisen valatilaisuuden seuraamista.

Alla kehittämisehdotukset sellaisenaan.

Lisätietoja antaa asiaa valmistelleena ja
tiedotuksen toimeksi saaneena

Esa Ylikoski
puh. 0504685332

Vapaa-ajattelijain liitto ry. KEHITTÄMISEHDOTUS
Neljäs linja 1
00530 Helsinki
12.2.2011

Puolustusvoimat
Puolustusministeriö

Vapaa-ajattelijain liitto ry. esittää uskonnottomien etu- ja kulttuurijärjestönä kunnioittavasti seuraavaa:

Puolustusvoimissa on aika luopua valtion kustantamasta ”kirkollisesta työstä”. Julkisen organisaation on paikallaan olla katsomuksellisesti tunnustukseton siten, että kaikkia siihen kuuluvia kohdellan yhdenvertaisesti eikä ketään asetata eri asemaan uskonnon, vakaumuksen tai mielipiteen vuoksi.

Tällaisen muutoksen ei tarvitse estää seurakuntia tarjoamasta varuskunnissa palvelujaan varusmiesten vapaa-ajalla.
Sotilaspastorien ja kenttäpiispan palkkaamiseen käytettävää rahaa ei pidä nähdä vain säästökohteena, sillä resursseja lienee tarpeen suunnata psykologien ja sosiaalikuraattorien palkkaamiseen tukemaan henkisesti varusmiehiä ja henkilöstöä palveluksessa sekä erityisesti myös traumaattisissa kriisitilanteissa.

Puolustusvoimien Yleiseen palveluohjesääntöön tulee tehdä muutoksia, jotka lopettavat uskontokuntiin kuulumattomien syrjinnän ja vahvistavat uskonnon ja omantunnon vapautta niin varusmiesten kuin henkilöstönkin osalta. Esimerkiksi paraatiin tai ohimarssiin osallistumisen ehtona ei voida pitää osallistumista kenttäjumalanpalvelukseen tai uskonnollisen valatilaisuuden seuraamista.

Uskonnollinen sotilasvala ja katsomusneutraali sotilasvakuutus erottelevat tällä hetkellä varusmiehiä täysin tarpeettomasti kahteen eri ryhmään, minkä vuoksi on paikallaan siirtyä yhteen ja yhteiseen katsomuksellisesti neutraaliin, uskonnottomaan sotilasvakuutukseen tai -valaan.

Vapaa-ajattelijain liitto ry.

Robert Brotherus Eino Huotari
varapuheenjohtaja pääsihteeri

Vapaa-ajattelijain liitto ry. KEHITTÄMISEHDOTUS
Neljäs linja 1
00530 Helsinki
12.2.2011

Rikosseuraamusvirasto

Vapaa-ajattelijain liitto ry. esittää uskonnottomien etu- ja kulttuurijärjestönä kunnioittavasti seuraavaa:

Vankiloissa on aika luopua valtion kustantamista vankilapappien viroista. Valtion tehtävänä ei tule suosia mitään kirkkoa tai uskonnollista yhteisöä. Myös vankeja tulee kohdella yhdenvertaisesti eikä asettaa ketään eri asemaan uskonnon, vakaumuksen tai mielipiteen vuoksi. Samoin perustuslain takaama uskonnon ja omantunnon vapaus koskee myös kirkkoon ja uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia.

Valtiollisesta vankilapappijärjestelmästä luopuminen ei estä kirkkoa ja muita uskonnollisia yhteisöjä tarjoamasta palvelujaan vankiloissa. Vuosikymmenien kokemus kuitenkin osoittaa, että uskonnollispohjainen vankilapappijärjestelmä ei ole osoittautunut erityisen tehokkaaksi vankien tukemisessa rikos- ja vankilakierteen katkaisuun.

Tätä esitettyä muutosta voi toki yleisissä säästöpaineisa tarkastella myös säästömahdollisuuksien näkökulmasta. Koska vankiloissa kuitenkin ilmeisesti on tarvetta vankien psykososiaaliseen tukemiseen, tulisi säästyneet rahat käyttää uskonnollisesti tunnustuksettomalta pohjalta toimivien henkisen tuen ammattilaisten, kuten vankilapsykologien ja sosiaalikuraattorien palkkaamiseen.

Vapaa-ajattelijain liitto ry.

Robert Brotherus Eino Huotari
varapuheenjohtaja pääsihteeri