Perustuslaista poistettava kirkkolaki

25.5.2010

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Kun perustuslakia nyt muutetaan (HE 60/2010), on luonteva tilaisuus korjata sen sisäinen ristiriita.

Lain 6 § mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja 11 § mukaan maassa vallitsee uskonnonvapaus. Kuitenkin perustuslain 76 § mainitsee erikseen evankelis-luterilaisen kirkon. Se on ainoa uskontokunta, joka mainitaan nimeltä perustuslaissa.

Perustuslain 76 § tulee kumota. Siitä ei seuraisi suoranaisia aineellisoikeudellisia muutoksia, mutta pykälän kumoaminen on edellytys ja ensimmäinen askel evankelis-luterilaisen kirkon erityisaseman purkamiseksi.

Vapaa-ajattelijain liitto ry

Jussi K. Niemelä, puheenjohtaja
Robert Brotherus, varapuheenjohtaja