Protun tarkoituspykälän muutos, kannanotto

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n kannanotto Protun sääntöjen tarkoituspykälään

2.8.2010

Vapaa-ajattelijain liitto pitää tärkeänä, että protuleirit säilyvät aidosti uskonnottomana vaihtoehtona. Hyvän lähtökohdan muodostaa periaateohjelman selityksen lause "Pohtimisen lähtökohta ei ole uskonnollinen." Tämä tulee tuoda esille myös Protun säännöissä.

On olemassa paljon kysymyksiä, joiden äärellä tarvitaan avointa pohdintaa. Mikä on oikein, mikä väärin? Millaista politiikkaa yhteiskunnassa tulisi ajaa? Miten erotamme tieteen ja pseudotieteen? Tai konkreettisemmin vuonna 2010, miten suhtautua esimerkiksi ilmastonmuutoksen uhkaan ja ilmastoskepsismiin?

Mutta on olemassa kysymyksiä, joiden osalta pohdinta ei tunnu mielekkäältä. Jumalien olemassaolo on tällainen kysymys. Sen pohtiminen on kuin kysyä nyt, vuonna 2010, kiertääkö maapallo todella aurinkoa.

Tämä ei tarkoita, että leirien tulisi olla ateismia julistavia leirejä. Leirien nykyinen runko käsittelee tärkeitä asioita, eikä siihen tarvita muutoksia - uskonnottomuutta ei tarvitse ylikorostaa. Nykyisellään leirit ovat aito vaihtoehto sekä rippi-, kristinoppi- yms. leireille että yleisille monien järjestöjen pitämille nuortenleireille.

Nykyinen muotoilu uskontokuntiin kuulumattomista nuorista ei enää tunnu täysin onnistuneelta. Siinä lähtökohtana ovat leirille otettavat eikä leirin sisältö. On parempi puhua uskonnottomista leireistä kuin leireistä uskonnottomille.

Prometheus-leiri syntyi uskonnottomien piirissä ja humanistinen maailmankatsomus oli selkeä lähtökohta toiminnan alkuvuosina. Tämä on edelleen hyvä lähtökohta, jolla kehittää jo nyt erinomaista leiritoimintaa.

(Tampereen vapaa-ajattelijat ry on yhtynyt tähän lausuntoon.)