Ruokarukous ei kuulu peruskouluun

Lehdistötiedote 18.11.2009

Ruokarukous ei kuulu peruskouluun

Vapaa-ajattelijain liitto on tehnyt Länsi-Suomen lääninhallitukselle kantelun koululaisten rukoiluttamisesta ääneen kouluruokailun yhteydessä eräässä Kristiinankaupungin koulussa. Rukoilu tapahtuu niin, että ruokailun alussa luetaan ruokarukous ja ruokailun loputtua lyhyt kiitosrukous, kaikki yhdessä opettajan johdolla. Saadun tiedon mukaan rukoiluttamista ruokailun yhteydessä tapahtuu lähes kaikilla kyseisen ala-asteen koulun luokilla.

Kantelua perustellaan sillä, että opettajan johdolla tapahtuva päivittäinen ruokarukous ei kuulu peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin, sille ei ole olemassa kriittisen tarkastelun kestäviä kasvatuksellisia perusteita, se syrjii uskontokuntiin kuulumattomia ja toisuskovaisia, se sotii opettajan virkavelvollisuuksia vastaan ja se on perustuslain vastaista. Perustuslain 11 pykälän mukaan kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

- Koulu turvaa oppilaiden uskonnonvapauden parhaiten lopettamalla yhden uskontokunnan Jumalaa kiittävät ruokarukoukset. Opettajan johdolla tapahtuvan pakkorukoiluttamisen lopettaminen ei estä ketään rukoilemasta hiljaa mielessään, jos hänet on siihen kotona opetettu, toteaa Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Jussi K. Niemelä.

Eri uskontokuntiin kuuluville oppilaille opetetaan Suomen peruskouluissa
katsomusaineina noin kymmentä eri uskontoa, kullekin siis omaansa. Uskontokuntiin kuulumattomille opetetaan elämänkatsomustietoa.

Elämänkatsomustiedon oppilasmäärät ovat viime vuosina olleet kirkosta eroamisen myötä nopeassa kasvussa. Elämänkatsomustietoa voivat opiskella vain uskontokuntiin kuulumattomat sekä ne vähemmistöuskontoihin kuuluvat, joiden omaa uskontoa ei kunnassa opeteta. Uskonnon harjoittaminen ei kuulu minkään katsomusaineen opetussuunnitelmaan, ei myöskään koko koulun opetusohjelmaan.

Lisätiedot:
Jussi K. Niemelä,
puheenjohtaja, Vapaa-ajattelijain Liitto ry.
041 528 6713
jussi.k.niemela@vapaa-ajattelijat.fi

Liite: Kantelu Länsi-Suomen lääninhallitukselle