Lausunto väestötietolaista perustuslakivaliokunnalle

11.8.2008

Humanistiliiton ja Vapaa-ajattelijain liiton lausunto laiksi väestötietojärjestelmästä annettuun esitykseen esitykseen (HE 89/2008)

Toivomme perustuslakivaliokunnan selventävän, tuleeko osoitetietoja luovuttaa aatteelliseen mainontaan samoin säännöin kuin kaupalliseen suoramarkkinointiin.

Hallituksen esityksen mukaan tietoja voidaan luovuttaa "- - suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia, mielipide- ja markkinatutkimuksen tekemistä tai muuta näihin rinnastettavaa toimintaa varten" (32 §). Esitys ei tältä osin muuta voimassaolevaa lakia.

Lain muotoilu on epäselvä poliittisen ja aatteellisen mainonnan suhteen. Laki voitaisiin kirjata esimerkiksi muotoon "- - kaupallista, poliittista tai aatteellista suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia - -" tai ainakin kirjata asia valiokunnan lausuntoon.

Käytännössä poliittiset puolueet ovat saaneet osoitetietoja vaalimainontaan. Samoin mm. Pelastusarmeija on saanut tietoja uskonnollisten viestien toimittamiseen.

Toisaalta vapaa-ajattelijat eivät saaneet tietoja eroakirkosta.fi -palvelun mainostamiseen kaikille 18-vuotiaille. Valituksen johdosta hallinto-oikeus lausui: "Uskontokunnan jäsenyys on yksityisyyden piiriin kuuluva asia eikä siihen vaikuttaminen ole rinnastettavissa laissa lueteltuihin neutraaleihin, lähinnä taloudellisiin ja tieteellisiin käyttötarkoituksiin." Asia on parhaillaan Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana.

Perustuslain suhteen punnittavana on toisaalta yksityisyyden suoja ja toisaalta sananvapaus ja elinkeinovapaus. Koska perusoikeutena sananvapaus ei voi olla elinkeinovapautta heikompi, ei voitane hyväksyä tilannetta, jossa aatteellinen mainonta olisi kaupallista huonommassa asemassa. Joka tapauksessa mahdollisen aatteellisen mainonnan kiellon tulisi koskea kaikkia aatteita tasapuolisesti.

Vapaa-ajattelijain liitto ry

Jussi K. Niemelä, puheenjohtaja
Eino Huotari, pääsihteeri

Humanistiliitto ry

Pekka Elo, puheenjohtaja
Eeva Blumenthal, pääsihteeri