Valtiolliset jumalanpalvelukset syrjivät uskonnottomia ja toisuskoisia

Vapaa-ajattelijoiden liitto vetoaa yhdenvertaisuuteen ja omantunnon vapauteen
Valtiolliset jumalanpalvelukset syrjivät uskonnottomia ja toisuskoisia

Valtiopäivien avajaisten viralliseen ohjelmaan torstaina 28.4.2011 on merkitty juhlajumalanpalvelus Tuomiokirkossa klo 12.00. Se on ekumeenisenakin kristillistä uskonnon harjoittamista. Vapaa-ajattelijoiden mielestä valtiovalta, eduskunta rikkoo säätämäänsä Suomen Perustuslain yhdenvertaisuuspykälää (6 §), kun se valtiopäivien avajaisiin sisältyvässä ohjelmassa syrjii osaa kansanedustajista uskonnon tai vakaumuksen perusteella. Huomattava osa kansanedustajista ei kuulu kristillisiin kirkkoihin. Nykyään yli miljoona suomalaista ei kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Viralliseen ohjelmaan kuluva jumalanpalvelus rikkoo myös Perustuslain pykälää uskonnon ja omantunnon vapaudesta (11 §). Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus ilmaista vakaumus ja kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Kun valtiopäivien avajaiset on tärkeä ja juhlallinen tilaisuus, kaikki kansanedustajat haluaisivat osallistua niihin täysipainoisesti. Nyt ne, jotka haluavat osallistua avajaisten virallisen ohjelman kaikkiin tilaisuuksiin, joutuvat vasten tahtoaan mukaan uskonnon harjoittamiseen.

Perustuslaissa ei valtiopäivien avajaisia koskevassa pykälässä sanota mitään uskonnon harjoittamisesta. Eivät mitkään muutkaan lait millään tavalla edellytä viranomaisia järjestämään uskonnollisia tilaisuuksia. Päinvastoin Perustuslain ja muun lainsäädännön henki on, että julkisen vallan viranomaiset eivät saa suosia tai syrjiä ketään uskonnon tai vakaumuksen perusteella.

Uskonnon harjoittamisesta valtiollisen tilaisuuden osana tulisi kokonaan luopua. Se ei mitenkään estäisi kirkkoja ja muita uskonnollisia yhdyskuntia järjestämästä jumalanpalveluksia valtiopäivien työn alkamiseen liittyen. Jos kirkot haluavat pitää avajaispäivänä jumalanpalveluksen, ne voivat järjestää sellaisen. Valtiopäivien viralliseen ohjelmaan sen ei tule kuitenkaan kuulua. Uskonnon vapaus maassamme vahvistuu, kun valtiollinen ja uskonnollinen toiminta ovat selvästi toisistaan erillisiä. Samalla vahvistuu myös Perustuslain 11 §:n säätämä omantunnon vapaus.

Jos viranomainen kuitenkin sisällyttää juhlatilaisuuteensa uskonnollista katsomuksellista ohjelmaa, yhdenvertaisen kohtelun periaatteen mukaan sen tulee sisällyttää eettis-katsomuksellista ohjelmaa myös muillekin katsomussuunnille. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien yhdenvertaista kohtelua varten maahan tarvittaisiin ilmeisesti sekulaarihumanistinen neuvosto, jonka kanssa valtiovalta voisi tehdä yhteistyötä samaan tapaan kuin se tekee kristillisen ekumeenisen neuvoston kanssa ja muidenkin uskonnollisten tahojen kanssa. Vapaa-ajattelijain liitto on valmis yhteistyöhön niin valtiovallan kanssa kuin muiden uskonnottomien järjestöjen kesken uskonnon ja omantunnon vapauden sekä kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun kehittämiseksi maassamme.

Vapaa-ajattelijain liitto ry.
27.4.2011

Robert Brotherus
varapuheenjohtaja