Kantelu oikeusasiamiehelle kunnan ja seurakunnan yhteisestä työpaikasta

Kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle

22.2.2009

Sauvon kunta hakee nuoriso-ohjaajaa. 9.2.2009 päivätty hakuilmoitus toimeen on luettavana WWW-sivulla http://www.sauvo.fi/ilmoitustaulu_valittu.html?n=287

Ilmoituksen mukaan kyseessä on Sauvon kunnan ja Sauvo-Karunan evankelis-luterilaisen seurakunnan yhteinen nuoriso-ohjaajan toimi. Työnantajaksi ilmoitetaan kuitenkin kunta. Ilmeisesti taustalla on kunnan ja seurakunnan aiemmin laatima keskinäinen sopimus, joskaan tämä ei käy hakuilmoituksesta selville.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävään valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Pyydämme oikeusasiamiestä selvittämään rikkooko tällainen yhteinen virka tai työ perustuslakia. Perustuslain 6 § mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan esimerkiksi uskonnon tai vakaumuksen perusteella. Yhdenvertaisuuslain 6 § toistaa saman periaatteen. Käsityksemme mukaan tässä tapauksessa kunnan työtehtävään valitaan henkilö uskonnon perusteella.

On kenties tarkoituksenmukaista, että kunta ja seurakunta palkkaavat yhteisen työntekijän. Tarkoituksenmukaisuus ei kuitenkaan tarkoita Suomessa lupaa rikkoa perusoikeuksia.

Jussi K. Niemelä
Puheenjohtaja

Eino Huotari
Pääsihteeri