Vapaa Ajattelija -lehti

Vapaa Ajattelija on uskonnottomien ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestön Vapaa-ajattelijain liiton julkaisema yleisölehti kaikille uskonnottomuudesta ja ihmisten yhdenvertaisuudesta kiinnostuneille.

Mahdollisista kirjoituspalkkioista pyydetään sopimaan ennakolta. Kirjoittajien mielipiteet eivät välttämättä vastaa lehden ja julkaisijan kantaa.

Lehden arkisto löytyy täältä.

Julkaisija

Vapaa-ajattelijain liitto ry
-Fritänkarnas förbund rf

Vastaava päätoimittaja

Petri Karisma
petri.karisma@orvokki.net

Toimitussihteeri

Suvi Auvinen

Taitto

Sauli Lehtinen

Toimituskunta

Lasse Pylkki pj. Petri Karisma, Esa Ylikoski, Aimo Törmänen ja Suvi Auvinen
toimitusneuvosto@vapaa-ajattelijat.fi

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

Vapaa-ajattelijain liitto/Toimisto
Neljäs linja 1
00530 Helsinki
val@vapaa-ajattelijat.fi

Ilmoitushinnat

Koko sivu: 500 €
Puoli sivua: 250 €

Muut tiedot

Painopaikka

Lönnberg Painot Oy
4 numeroa vuodessa, painos 2500 kpl
Tilaushinta 25 €/vuosi

ISSN 0355-8703 (painettu)
ISSN 2242-8992 (verkkojulkaisu)