Tavoitteet

Kirkon etuoikeudet pois...

Vapaa-ajattelijain liiton mielestä valtion ja kuntien julkisten palvelujen tulee olla uskontoihin nähden puolueettomia. Kahden valtionkirkon julkisoikeudellinen etuoikeusasema tulee purkaa. Kirkon verotusoikeus ja yhteisövero-osuus tulee poistaa. Valtion ei tulee kustantaa papinvirkoja puolustusvoimissa ja vankiloissa.

..ja kaikki katsomukset yhdenvertaiseen asemaan

Valtiovallan ja kuntien ei pidä muutenkaan asettaa mitään katsomusta toista tärkeämmäksi alkaen eduskunnan avajaisista. Vihkimisoikeus tulisi antaa myös uskonnottomille tai poistaa uskontokunnilta. Päiväkodeissa ja kouluissa ei tule olla uskonnon harjoitusta, kuten ruokarukouksia, jumalanpalveluksia ja aamuhartauksia.Yleisradion lakisääteisten tehtävien listaan eivät kuulu hartausohjelmat. Jumalanpilkkakohta tulee poistaa rikoslaista.

Vapaa-ajattelijat kannattavat katsomusten eli uskonnon, omantunnon ja vapaumuksen vapautta. Vaikka uskontokuntien opit ovat mielestämme epätotta, on niitäkin oltava vapaus levittää.

Inhimillisyyden, järjen ja moraalin puolesta uskontojen dogmeja vastaan

Vapaa-ajattelijoiden aatteellinen tavoite on levittää uskonnoista vapaata maailmankatsomusta. Jumalia ei ole, eikä niitä tarvitse keksiä moraalin eikä elämän tarkoituksen vuoksi.

Vapaa-ajattelijat edistävät uskonnoista vapaan ajattelun, etiikan ja maailmankuvan leviämistä. Jumalia ei tarvita moraalin eikä elämän tarkoituksen vuoksi. Vapaa-ajattelijain maailmankuva on humanistinen, rationaalinen, tiedepohjainen ja joustava: kun tietoa tulee lisää, on maailmankuvaa laajennettava ja muutettavakin.

Etiikka ja moraali eivät tarvitse jumalia ja kirjoitettuja dogmeja. Hyvä ja paha muotoutuu suhteessa ihmiseen: hyvää on se, mikä tuottaa iloa ja onnea. Vapaa-ajattelijat vastustavat moraalia, jossa jokin teko itsessään on hyvä tai paha, seurauksista riippumatta. Esimerkiksi homoseksuaalisuus on monien uskontojen piirissä julistettu pahaksi, vaikka tälle on perusteluna vain jokin pyhänä pidetty kirja.

Elämän tarkoitus on elämä itse. Elämän voi kokea mielekkääksi elämällä hyvää elämää tässä ja nyt, nauttimalla elämästä ja toimimalla muidenkin ihmisten parhaaksi. Kuvitelmat taivaasta eivät vastaa kysymykseen tarkoituksesta: Mikä sitten olisi kuolemanjälkeisen elämän tarkoitus?