Toimintakertomus 2002

Hallituksen hyväksymä 5.10.2003

Hallinto

Kokoukset

22. liittokokous pidettiin Kotkan Karhulassa
8.-9. kesäkuuta. Liittoneuvosto kokoontui yhden kerran
(23.11.). Liittohallitus kokoontui neljä kertaa (23.3., 4.4., 7.9., ja
21.12.). Liittoneuvoston työvaliokunta ei kokoontunut kertomusvuonna.

Liittoneuvosto 1.1.2002-8.6.2002

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Simo Löfgren, Helsinki
Keijo Moberg, Kotka Pauli Hömppi, Kotka
Hannu Raitanen, Turku Kari Hanka, Raisio
Aki Räisänen, Kainuu Kauko Hokkanen, Lohja
Hannu Hellman, Kymi
Reijo Taipale, Lahti Sirkka-Liisa Pelkonen, Lahti
Raimo Toivonen, pj. Keski-Suomi Jorma Huha, Salo
Anja Tuomola, Forssa
Sirkka Vadén, Tampere Kalevi Ruuskanen, Tampere
Timo I. Vasama, Karkkila Jorma Snellman, Karkkila

Liittohallitus 1.1.2002-8.6.2002

Jäsenet

 • Erkki Hartikainen, puheenjohtaja
 • Leila Närhinen, varapuheenjohtaja
 • Juha Kukkonen, pääsihteeri
 • Eino Huotari
 • Simo Järvinen
 • Marko Koivuniemi
 • Marko Lakkala
 • Tauno Lehtonen
 • Sirkku Sievänen

Varajäsenet

 • Teuvo Kantola
 • Veikko Laine
 • Heljä Pekkalin
 • Kimmo Sundström

Vapaa-ajattelijain liiton liittohallitus 9.6.2002 alkaen

 • Erkki Hartikainen, puheenjohtaja
 • Aki Räisänen, varapuheenjohtaja
 • Juha Kukkonen, pääsihteeri
 • Eino Huotari
 • Pauli Hömppi
 • Marko Koivuniemi
 • Veikko Laine
 • Tauno Lehtonen
 • Jorma Snellman

Varajäsenet

 • Jori Mäntysalo 23.11. alkaen
 • Liisa Lahdenmäki 22.11. asti
 • Marko Lakkala
 • Aki Pakarinen
 • Heljä Pekkalin

Vapaa-ajattelijain liiton liittoneuvosto 9.6.2002 alkaen

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Olavi Korhonen, Lappeenranta, puheenjohtaja Mikko Mäkitalo, Turku
Robert Brotherus, Helsinki Terttu Palmroos, Lohjan seutu
Jorma Huha, Salo Paula Kauppila, Keski-Suomi
Simo Löfgren, Helsink Unto Söderman, Pääkaupunkiseutu
Keijo Moberg, Kotka Hannu Eklund, Kotka
Pertti Periniva, Kemi Kaarina Pistokoski-Tikkala, Kemi
Tuula Pitkänen, Pohjois-Savo Jari Hakkarainen, Pääkaupunkiseutu
Reijo Taipale. Lahti Sirkka-Liisa Pelkonen, Lahti
Anja Tuomola, Forssa Jorma Metsäranta, Tampere
Sirkka Vadén, Tampere Teuvo Kantola, Tampere

Liiton toimihenkilöt

Liiton osa-aikaisena toimiston- ja taloudenhoitajana toimi Kimmo
Sundström. Osa-aikaisena järjestösihteerinä ja osa-aikaisena
toimistosihteerinä toimi Janne Vainio.

Liiton tilintarkastajina toimivat 8.6.2002 asti HTM Timo Vilén ja
Kerttu Loukola sekä varatilintarkastajina Erkki Hohenthal ja Arto
Tiukkanen. Liiton tilintarkastajina toimivat 9.6.2002 alkaen HTM Timo
Vilén ja Erkki Hohenthal sekä varatilintarkastajina Eeva Hartikainen
ja Mikko Kiio.

Työvaliokunnan jäseninä 8.6. asti olivat hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, pääsihteeri sekä Simo Järvinen ja Kimmo Sundström
ja 9.6.2002 lähtien puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, pääsihteeri,
Tauno Lehtonen ja Veikko Laine.

Vapaa Ajattelija -lehden vastaavana päätoimittajana toimi Erkki
Hartikainen ja päätoimittajana Janne Vainio.

Toimisto

Neljäs linja 1:n toimiston osakkeet on hankittu vuonna 1997
liitolle. Toimistosta ei siten aiheutunut vuokrakustannuksia. Liiton
kanssa samoja varastotiloja käytti neljä yhdistystä, Helsingin
Vapaa-ajattelijat ry, Suomen Esperantoliitto ry, Skepsis ry ja Suomen
Humanistiliitto ry.

Toimiston tietokoneisiin hankittiin osia ja ohjelmia.

Toiminta Kotimaassa

Uskonnonvapauslakiin, koululakeihin ja hautaustoimilakeihin vaikuttaminen

Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Erkki Hartikainen ja
pääsihteeri Juha Kukkonen kävivät opetusministeriössä 16.4. kertomassa
vapaa-ajattelijain toiveista lakiesitysten suhteen. Ministeriön
edustajat suhtautuivat vapaa-ajattelijain ehdotuksiin lähinnä
kielteisesti.

Hallitus antoi 4.10. eduskunnalle esitykset uskonnonvapauslaiksi,
laiksi perusopetuslain muuttamisesta, laiksi lukiolain muuttamisesta
ja laiksi kirjanpitolain muuttamisesta. Eduskunnan hallintovaliokunta
antoi 21.11. lausuntonsa perustuslakivaliokunnalle kuulematta
vapaa-ajattelijoita. Lakien käsittely perustuslakivaliokunnassa ja
sivistysvaliokunnassa jatkuivat vuodenvaihteen yli.

Hallitus antoi 18.10. eduskunnalle esityksen
hautaustoimilaiksi. Hallintovaliokunta pyysi liitolta kirjallisen
lausunnon, joka annettiin. Hallintovaliokunnan lausunto valmistui
29.11.2002 ja perustuslakivaliokuntakäsittely jatkui vuodenvaihteen
yli.

Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Erkki Hartikainen oli
eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana hallituksen esityksistä
koululaeiksi 10.12. ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan kuultavana
kaikkien yllä esitettyjen lakien osalta 19.12.

Liitto toimitti kaikille valiokunnille kaikki viralliset lausunnot
uskonnonvapauskomitean mietinnöstä. Lisäksi kaikille kansanedustajille
jaettiin kolme Vapaa Ajattelija -lehden numeroa, joissa esiteltiin
vapaa-ajattelijain näkemyksiä hallituksen esityksistä.
Rinnakkaisaloitteen Ruotsin mallin mukaiseen, kaikille pakolliseen
uskontotiedon opetukseen siirtymisestä tehneelle kansanedustaja Irina
Krohnille lainattiin Ruotsin uskontotiedon oppikirjasarja.

Liiton luottamushenkilöt ja työntekijät toimittivat
kansanedustajille aineistoa ja keskustelivat kansanedustajien
kanssa. Useissa liiton jäsenyhdistyksissä otettiin ahkerasti yhteyttä
paikallisiin kansanedustajiin. Asiasta kirjoitettiin lehtiin.

Hallituksen esitys sisälsi huononnuksia uskonnonvapauskomitean
esitykseen verrattuna. Valiokuntakäsittelyn aikana hallituksen
esitykseen tuli lisää huononnusehdotuksia. Lakien hyväksyminen siirtyi
vuodenvaihteen yli.

Vapaa Ajattelija -lehti

Vapaa Ajattelija -lehdestä ilmestyivät numerot 1, 2-3
(kaksinkertainen sivumäärä), 4, 5 ja 6, joista viimeksi mainittu
valmistui vuonna 2002, mutta jaettiin vuonna 2003. Lehti pyrki
levittämään tieteellistä maailmankatsomusta ja kertomaan
vapaa-ajattelijain tapahtumista kotimaassa ja ulkomailla. Varsinkin
loppuvuodesta lehti keskittyi esittämään vapaa-ajattelijain käsityksiä
eduskunnassa käsiteltävinä olevista laeista. Vapaa Ajattelija oli
esillä Turun uskonto- ja elämänkatsomusmessuilla sekä Helsingin
kirjamessuilla.

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija AB

Liiton ja sen jäsenyhdistysten omistama Kustannus Oy Vapaa
Ajattelija Ab jatkoi kirjallisuuden myyntiä ja pani toimeen
osakeannin. Yhtiön toiminta vuonna oli
voitollista. Toimintakertomusvuonna ei julkaistu uusia
kirjoja. Kustannusyhtiö oli esillä Turun uskonto- ja
elämänkatsomusmessuilla sekä Helsingin kirjamessuilla.

Kesäpäivät

Kesäpäiviä ei järjestetty, koska oli liittokokousvuosi.

Uskonnoton tapakulttuuri ja siviilijuhlat

Liitto jatkoi yhteistyötä uskonnottoman tapakulttuurin
palvelukeskuksen, Prometheus-seremoniat Oy:n (Pro-seremoniat) sekä
Uskonnottomat juhlapuhujat ry:n kanssa. Liiton jäsenyhdistysten
puhujat puhuivat kymmenissä muistotilaisuuksissa ja
nimenantotilaisuuksissa.

Pohjois-Savon Vapaa-ajattelijat järjesti 6.4.2002 kaikille avoimen
juhlapuhujakurssin.

Jäsenyhdistykset ylläpitävät seitsemää (7) hautausmaata.

Syksyn kirkosta eroamis- ja julkisuuskampanja

Liitto tuki yhdistysten kirkosta eroamiskampanjointia. Yhdistykset
kirjoittivat lehtiin mielipidekirjoituksia sekä jakoivat
lentolehtisiä.

EU-elintarvikejakelu

Useat vapaa-ajattelijayhdistykset ovat jo monien vuosien ajan
osallistuneet kansalaisjärjestöjen järjestämään
EU-elintarvikeavustusten jakeluun
vähävaraisille. Toimintakertomusvuonna jakelu saavutti aikaisempaa
suuremman suosion ja myös myönteistä julkisuutta.

Puhujatuki

Liitto jatkoi 1997 käyttöönotettua juhlapuhujien tukijärjestelmää,
johon käytettiin Taisto, Voitto ja Väinö Koiviston rahaston varojen
tuottoa. Puhuja voi saada tukea vuoden aikana enintään kymmenen puheen
pitämisestä. Tuki oli enintään 33,64 euroa/puhe.

Palkkiot ja avustukset

Liiton budjetissa on pienten jäsenyhdistysten tukirahasto, josta
hakemuksesta myönnetään avustusta yhdistysten toiminnan
tukemiseen. Ensi sijassa rahastolla tuetaan normaalista poikkeavia
toimintaideoita. Määräraha otettiin ensimmäisen kerran vuoden 1998
budjettiin. Liitto jakoi useita apurahoja muun muassa yhdistysten
hautausmaatoimintaan.

Valitus kilpailuviraston päätöksestä

Markkinatuomioistuin antoi päätöksen (20.11.) Vapaa-ajattelijain
liiton Kilpailuviraston päätöksestä tekemästä valituksesta.

Kilpailuvirasto teki päätöksen (17.5.2001) liiton vuonna 1997
tekemästä selvityspyynnöstä evankelisluterilaisen kirkon määräävästä
asemasta hautaustoimessa. Liitto oli pyytänyt virastoa myös
selvittämään, käyttääkö kirkko määräävää markkina-asemaansa
väärin. Kilpailuviraston toukokuussa 2001 tekemä päätös oli
lähtökohdiltaan, perusteluiltaan ja johtopäätöksiltään täysin
erilainen kuin opetusministeriölle antamassaan lausunnossa
21.11.1997. Kilpailuvirasto ei ottanut päätöksessään kantaa liiton
esittämiin esimerkkeihin kirkon seurakuntien hautaustoimen määräävästä
asemasta.

Markkinatuomioistuin ei ottanut Kilpailuviraston päätöstä
käsiteltäväkseen, mutta liitto on valittanut tästä päätöksestä
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Käsittely Korkeimmassa
hallinto-oikeudessa on vuodenvaihteessa kesken.

Järjestötoiminta ja tiedotus

Puheenjohtaja, pääsihteeri, järjestösihteeri sekä toimiston- ja
taloudenhoitaja vierailivat jäsenyhdistysten tilaisuuksissa
esitelmöimässä ja osallistuivat lukuisiin keskusteluihin ja
seminaareihin.

Lehtiin kirjoitettiin liittoon ja liiton toimintaan liittyviä
puheenvuoroja ja vastineita. Liiton toimisto otti vastaan erilaisia
vierailijaryhmiä, samoin toimistonhoitaja vastasi soittajien
tiedusteluihin ja antoi tietoja liitosta. Kymmeniä aineistokuoria
lähetettiin kiinnostuneille. Liittohallituksen jäsenet antoivat
haastatteluja lehdistölle, radioille ja televisiolle sekä kirjoittivat
eri lehtiin.

Lappeenrannan ja ympäristön Vapaa-ajattelijat, Vaasan
Vapaa-ajattelijat, Varkauden Vapaa-ajattelijat ja Helsingin yliopiston
vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus osallistuivat jälleen
liittokokoukseen. Sen sijaan Salon Seudun Vapaa-ajattelijat pani
alulle yhdistyksen purkamishankkeen, joka on kesken vuoden vaihteessa.

Forssan Vapaa-ajattelijain 50-vuotisjuhlat

Forssan Vapaa-ajattelijat piti 50-vuotisjuhlat 18.8. Monipuolisen
ohjelman lopuksi todettiin, että vuonna 2003 tulee kuluneeksi 100
vuotta Suomen Sosialidemokraattisen puolueen Forssan
puoluekokouksesta, jossa vaadittiin kirkon erottamista valtiosta ja
uskonnonopetuksen poistamista kouluista.

Raision Vapaa-ajattelijain 20-vuotisjuhlat

Raision Vapaa-ajattelijat piti 20-vuotisjuhlat 4.10. Tilaisuuden
yhteydessä luovutettiin yhdistyksen kahdelle perustajajäsenelle Leila
Närhiselle ja Olavi Äärille liiton kultainen ansiomerkki.

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen humanistinen ja eettinen unioni IHEU piti 15:nen
kongressinsa 3.-6.7. Alankomaissa. Kongressi oli samalla järjestön
50-vuotisjuhla. Kongressi antoi Amsterdamin julistuksen 2002. Liitto
ei lähettänyt kokoukseen virallista edustajaa.

IHEU:n toiminnanjohtaja Babu Gogineni antoi järjestön nimissä
lausunnon, jossa järjestö asettuu tukemaan norjalaisten kaikille
pakollisesta kristinusko-, uskonto ja elämänkatsomustiedosta
Strasbourgissa toimivalle ihmisoikeustuomioistuimelle tekemää
valitusta.

Vapaa-ajattelijain vanha ystävä, Intian Ateistikeskuksen johtaja
Lavanam, hänen adoptiotyttärensä Ratna ja Ratnan aviomies Pertti
Holopainen vierailivat liiton toimistolla 24.7.

Liitto ja Vapaa Ajattelija -lehti seurasivat kansainvälisiä
tapahtumia internetin ja ulkomailta saapuvien lehtien avulla.

Talous

Talous pysyi vakaana kertomusvuonna, vaikka valtionavustukset
pienenivät edelleen ja tulos heikkeni radikaalisti. Valtion
toiminta-avustusta saatiin 21.500 euroa (vuonna 2001 21.864,43 euroa).
Kulttuurilehtitukea saatiin 4.000 euroa (5.045,64 euroa). Yhteensä
valtionapuja saatiin 25.500 euroa (26.910,07 euroa), vähennystä siis
5,2 %. Valtionavustukset muodostivat 23,7 % (25,7 %) liiton kaikista
tuloista.

Liittomaksut olivat ns. A-jäseniltä 16 euroa ja ns. B-jäseniltä 8
euroa. Tuotto oli 20.318,79 euroa (22.913,08 euroa), vähennystä 11,3
%. Liittomaksut muodostivat 22,4 % (21,9 %) liiton kaikista tuloista.

Sijoitustoiminnan bruttotuotto oli 51.987,71 euroa (47.961,46
markkaa) ja nettotuotto rahastosiirtojen jälkeen 25.760,99 euroa
(22.923,62 euroa). Sijoitustuotot muodostivat 28,4 % (21,9 %) liiton
kaikista tuloista ja kertyivät koroista ja vuokrista.
Sijoitustuottojen kasvu nopeutui 15.10. lukien, kun hallitus investoi
uuteen asunto-osakkeeseen, joka annettiin vuokralle.

Vapaa Ajattelija -lehden vuositilaushinta oli 22 euroa (20,18
euroa). Tilausmaksuja saatiin 2.599,52 euroa (2.456,55 euroa). Lehti
ilmestyi viitenä erillisenä numerona, joista yksi oli kaksoisnumero.
Lehden tappio oli 11.466,17 euroa (10.921,95 euroa) ja sen tuotot
kattoivat kuluista 37,3 % (41,5 %).

Palvelutoiminnan kulut koostuivat toiminta-avustuksista
jäsenyhdistyksille, kulukorvauksista juhlapuhujille ja muusikoille
sekä hautausmaa-avustuksista. Juhlapuhujakorvaukset ja
hautausmaa-avustukset katettiin Koivistojen rahastosta.

Myyntitoiminnan tulos jatkoi laskuaan ja oli 294,78 euroa.

Toimistohenkilöstön (kaksi osa-aikaista henkilöä) välittömät
palkkamenot, 25.667,63 euroa (25.097,27 euroa), olivat liiton kaikista
menoista 25,6 % (25,7 %).

Kertomusvuonna sijoitusasuntojen osto käynnistyi uudelleen
syksyllä. Muita sijoituksia ei tehty. Sijoituslainoja oli vuoden
lopussa 40.000 euroa.

Liitto ei saanut kertomusvuonna yhtään testamenttia eikä isompia
lahjoituksiakaan.

Uudenmaan veroviraston maksuunpanopäätöksen perusteella liitto
joutui maksamaan ennakonpidätyksen korotuksia, veron lisäyksiä ja
sosiaaliturvamaksuja vuosilta 1997-2001 yhteensä 1.468,11 euroa.

Tilikauden tulos on -9.699,82 euroa (+6.780,52 euroa). Tulos
heikkeni taas radikaalisti, 16.480,34 euroa.

Taseen loppusumma on 551.691,42 euroa (519.073,94 euroa). Oma
pääoma on 498.896,94 euroa.