Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 – Vapaa-ajattelijain liitto ry
Hyväksytty XXIV liittokokouksessa 14.–15.6.2008

Tiivistelmä

Yhdistysten jäsenmäärä oli 1438. Kasvua edelliseen vuoteen tuli muutamia kymmeniä.

Kirkosta eroaminen kasvoi taas uuteen ennätykseen: 37 879. Eroajista noin 85 % käytti eroakirkosta.fi -palvelua. Eroamista kasvattivat mm. kirkon sisäinen naispappeuskiista ja se, että kaikki maistraatit suostuivat viimein ottamaan vastaan sähköisiä eroilmoituksia.

Liittovaltuuston puheenjohtajana toimi Olavi Korhonen ja liittohallituksen puheenjohtajana Robert Brotherus. Palkattu toiminnanjohtaja oli Paula Vasama.

Liitto täytti 70 vuotta. Tämä näkyi Vapaa Ajattelija -lehden sisällössä, ja syksyllä pidetyssä seminaarissa ja juhlakokouksessa sekä muutoinkin.

Vapaa Ajattelija ilmestyi kuudesti ja Marketta Ollikainen toimi lehden toimitussihteerinä.

Liitto jätti lausunnon siviilipalveluslaista, teki aloitteen 15-vuotiaiden uskonnollisesta itsemääräämisoikeudesta ja kirjoitti Suomen partiolaisille kommentin partion peruskirjan uudistamisesta. Liiton edustaja oli kutsusta yhdenvertaisuuslakia selvittäneessä ministeriön seminaarissa ja kuultavana puolustusvaliokunnassa asevelvollisuuslakiin liittyen.

Talous oli tasapainossa, tilinpäätös osoitti vähäistä ylijäämää.

Uskonnonvapaus.fi -sivustolla oli vaalikone eduskuntavaaleja varten. Siihen vastasi noin kolmannes ehdokkaista. Vaalikoneen käyttäjiä oli 19000.

Liiton medianäkyvyys oli samaa hyvää tasoa kuin edellisenä vuotena. Liiton aktiivijäseniä oli esillä niin televisiossa, radiossa kuin lehdissäkin.

Luottamushenkilöt ja työntekijät

Liiton toiminnanjohtajana toimi edelleen Paula Vasama.

Työllistettynä liitossa toimi Erkki Haapaniemi 15.10.2007 alkaen. Haapaniemen on tarkoitus jatkaa tehtävässään lokakuun puoliväliin asti 2008.

Liittohallitukseen kuuluu puheenjohtaja, pääsihteeri sekä seitsemän jäsentä joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Kokoonpano oli:
Robert Brotherus, puheenjohtaja
Jori Mäntysalo, pääsihteeri
Eino Huotari, varapuheenjohtaja, varalla Esa Ylikoski
Petri Karisma, varalla Kari Pasanen
Heljä Pekkalin, varalla Juha Toivonen
Aki Räisänen, varalla Marko Lakkala
Erja Sallinen, varalla Henri Vilenius
Jorma Snellman, varalla Tuula Hara
Anneli Laakkonen, varalla Maija Palmu

Liittovaltuustoon kuuluu yksitoista jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Kokoonpano oli:

Puheenjohtaja Olavi Korhonen, varajäsen Samuli Pahalahti
Esa Honkanen
Pertti Periniva, varajäsen Erkki Pekkinen
Anssi Kontkanen, varajäsen Taisto Kaukonen
Pentti Suksi, varajäsen Mauno Harjunpää
Teuvo Kantola, varajäsen Sirkka Vadén
Arto Tiukkanen, varajäsen Anneli Aurejärvi-Karjalainen
Martti Härkönen, varajäsen Ulla Kindstedt
Tauno Lehtonen, varapuheenjohtaja, varajäsen Jani Hinkka
Jari Hakkarainen, varajäsen Unto Söderman
Reijo Taipale, varajäsen Rauno Toiminen

Esa Honkanen nousi liittovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi vuonna 2006, kun Anneli Laakkonen tuli valituksi liittohallitukseen. Honkasella ei siksi ole varajäsentä.

Liittovaltuusto kokoontui sääntömääräisesti kaksi kertaa (21.4. ja 24.11.). Lisäksi 9.2.
oli ylimääräinen kokous, jossa päätettiin pitää voimassa liittohallituksen päätös erottaa Pääkaupunkiseudun ateistit ry eli lyhyesti PAT.

Liittohallitus kokoontui 9 kertaa (20.1, 3.2, 17.3, 12.5, 11.8, 22.9, 27.10, 8.11 ja 24.11) ja piti kokousten väliajalla säännöllisesti yhteyttä sähköpostitse.

27 jäsenyhdistystä, 1438 henkilöjäsentä

Vuoden alkaessa liittoon kuului 27 jäsenyhdistystä sekä Pääkaupunkiseudun ateistit ry (PAT).

Liittohallitus oli jo 2006 päättänyt erottaa Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n eli PAT:n liiton jäsenyydestä, mutta tekemänsä valituksen vuoksi PAT oli muodollisesti jäsen 9.2.2007 saakka, kunnes liittovaltuusto vahvisti erottamispäätöksen äänin 6-4. PAT haki muutosta käräjäoikeudelta, joka totesi liiton erottamispäätöksen olevan laillinen. PAT valitti vielä hovioikeuteen, jonka seulontaratkaisua ei saatu vuoden loppuun mennessä.

Jäsenmäärä kasvoi kaikkiaan 41 jäsenellä. Kun PAT jätetään huomiotta, oli jäsenmäärän kasvu 75 eli noin 5%.

Jäsenyhdistykset ovat tavattoman erikokoisia: kolmeen suurimpaan yhdistykseen kuuluu yli puolet jäsenistä, ja joukossa oli monta alle kymmenenkin jäsenen yhdistystä.

Yhdistyksittäin maksunsa hoitaneita jäseniä oli seuraavasti (suluissa vuoden 2006 luvut):
Forssan VA 49 (42)
Helsingin 312 (292)
Hgin yliopiston VA yhdistys Prometheus 5 (2)
Joensuun VA 9 (5)
Keski-Uudenmaan VA (ent. Järvenpään VA) 25 (24)
Kainuun VA 48 (48)
Karkkilan VA 301 (283)
Keski-Suomen VA 43 (37)
Kemin VA 92 (99)
Kotkan VA 38 (50)
Lahden VA 49 (54)
Lappeenrannan VA 5 (5)
Luoteis-Lapin VA 36 (39)
Länsi-Uudenmaan ateistit (ent. Lohjan VA) 10 (8)
Nokian VA 27 (23)
Oulun seudun VA 40 (35)
Pohjois-Kymen VA 47 (46)
Pohjois-Savon VA 0 (0)
Porvoon seudun VA 14 (10)
Pääkaupunkiseudun ateistit 1 (35)
Raision VA 18 (23)
Satakunnan VA 30 (20)
Seinäjoen VA 10 (8)
Tampereen VA 165 (162)
Turun VA 54 (32)
Vaasan VA 3 (4)
Vapaa-ajattelijain Vuoksenlaakson yhdistys 5 (5)
Varkauden VA 3 (6)

Talous

Liiton talous oli tasapainoinen. Tilinpäätös oli noin 500 euroa ylijäämäinen.

Tuloista merkittävimmät olivat vuokra-asuntojen tuotto (39%), valtiontuet (36%) ja liittomaksut (20%). Muita tuloja saatiin mm. Vapaa Ajattelija lehden tilausmaksuista, mutta näiden sivutulojen yhteismäärä oli vain 5% kaikista tuloista.

Menoissa merkittävin erä olivat palkat ja niiden sivukulut, 35% kaikista menoista. Vapaa Ajattelija -lehti kulutti 23%, toimiston ylläpito 14% ja kokouskulut matkoineen 12%. Kertaluontoinen meno oli 70-vuotisjuhla, johon kului 7% menoista. Loppu n. 10% jakautui moneen sekalaiseen erään.

Taloutta rasitti erityisesti kolmen vuokra-asunnon samalle vuodelle osuneet remontit, jotka maksoivat yhteensä noin 8000 euroa. Lisäksi tänä vuonna maksettiin edelliseltä vuodelta roikkuneita hautausmaa-avustuksia.

Toiminnanjohtajan aloitteesta yritettiin myös löytää jo kolmannen kerran liitolle edustavammat ja suuremmat tilat, mutta esittelyn ja harkinnan jälkeen todettiin, että hinta-laatusuhteeltaan hyväksyttävää kohdetta Kallion alueelta ei vieläkään löytynyt.

Liitto 70 vuotta

Juhlavuoden vietto aloitettiin Turussa, jossa paikallinen yhdistys järjesti seminaarin. Juhlavuosi näkyi myös juhlavuoden logossa ja lehden juhlanumerona marraskuussa. Juhlavuoden yhteyteen osui myös Kemin yhdistyksen 70-vuotisjuhla, johon osallistu useiden Pohjois-Suomen yhdistysten jäseniä ja joka sai lehdissäkin paljon huomiota.

Juhlavuoden huipentumana voidaan pitää marraskuussa järjestettyä liiton juhlaseminaaria ja saman päivän iltana pidettyjä ohjelmallisia juhlaillallisia. Seminaariin osallistui yli 60 ihmistä ja iltajuhlaan n. 70. Seminaarissa alustivat Kimmo Pietiläinen ja Petri Karisma sekä pääalustajaksi kutsutun Marvin Zayedin sijaisena Zayedin alustuksen englannin kielestä käänsi ja luki puheenjohtaja Robert Brotherus. Juhlapäivän järjestelyistä vastasi Erja Sallinen.

Liitto uudisti lippunsa juhlavuoden kunniaksi.

www.eroakirkosta.fi: 32 418 eronnutta

Tampereen yhdistyksen ylläpitämän eroakirkosta.fi -palvelun kautta erosi 32 418 evankelis-luterilaisen kirkon jäsentä. Tämä oli 85,6% kaikkiaan 37 879 eroajasta. Sekä eroaminen yhteensä, sivun kautta eronneiden määrä että palvelun osuus eronneista olivat uusia ennätyksiä.

Vuoden alussa loputkin maistraatit päättivät hyväksyä sähköiset eroilmoitukset Eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksen jälkeen. Päätös lisäsi eroja erityisesti Helsingissä.

Sivustoa haluttiin markkinoida lähettämällä 18 täyttäville kirje, mutta väestörekisterikeskus ei antanut osoitteita. Yhdistys valitti hallinto-oikeuteen, jonka päätöstä ei vuoden aikana saatu. Eroakirkosta.fi -palvelu haki myös valtakunnallista keräyslupaa. Lääninhallitus ei myöntänyt sitä, mutta hallinto-oikeus korjasi päätöksen. Palvelua koemarkkinoitiin Google Awards -mainoksin, mutta yhden eron hinnaksi tuli noin 10 euroa, eikä kokeilua jatkettu.

Lausunnot ja kannanotot

Vuonna 2006 oltiin jätetty asevelvollisuuslaista lausunto, jossa mm. esitettiin sotilasvalan korvaamista kaikille yhteisellä vakuutuksella. Puolustusvaliokunta kutsui lokakuussa vielä liiton edustajan valiokunnan kuultavaksi. Valitettavasti tämä ei auttanut, vaan puolustusvaliokunnan mietinnössä vala oli edelleen jäljellä. Tasavallan presidentti vahvisti lain 28.12.

Tammikuussa jätettiin liitolta pyydetty lausunto siviilipalveluslain uudistamisesta. Lausunnossa, jonka jätimme yhdessä Humanistiliiton kanssa, mm. esitettiin, ettei uskontokunnan tai muun katsomusyhteisön palvelukseen voisi pakottaa ketään. Perustuslakivaliokunta olikin samalla kannalla, ja esitti ettei minkään yksityisen sektorin toimijan palvelukseen voida määrätä ilman siviilipalvelusmiehen omaa suostumusta. Tasavallan presidentti vahvisti lain 28.12.

Yhdenvertaisuuslain uudistusta pohjattiin seminaarilla, johon myös liiton edustaja, Erja Sallinen, kutsusta osallistui.

Vuoden aikana siis lainsäädäntökoneisto otti kolmesti yhteyttä liittoon: pyysi lausuntoa, kutsui kuultavaksi ja kutsui seminaariin. Aiemmin liitto on esimerkiksi jättänyt lausuntonsa ilman erityistä pyyntöä. Kehitys osoittaa, että liittoa aletaan pitää vakavana yhteiskunnallisena keskustelijana.

Toukokuussa tehtiin Humanistiliiton kanssa aloite uskonnollisen täysi-ikäisyyden laskemiseksi 15 vuoteen. Aloitetta perusteltiin mm. eroakirkosta.fi -palvelun tilastoilla, jotka osoittivat monen eroavan aivan välittömästi tultuaan täysi-ikäiseksi. Aloitteeseen ei saatu vastausta vuoden 2007 aikana. Meistä riippumatta Kokoomusnuoret ry asettui samalle kannalle liittokokouksessaan marraskuussa.

Valituksi tulleille kansanedustajille lähetetyn onnittelukirjeen yhteydessä selvitettiin lyhyesti liiton lähiajan tavoitteita.

Lokakuussa lähetettiin Suomen Partiolaiset ry:lle kannanotto, jossa toivottiin uudistuvaan partion peruskirjaan selvää kannanottoa siitä, voiko uskonnoton toimia partiossa toimimatta vastoin vakaumustaan. Kannanoton mahdollinen vaikutus saadaan selville vuonna 2008.

Jumalanpilkkajupakka

Kesällä 2006 oli tehty liiton WWW-sivulla olevista pilakuvista rikosilmoitus. Helmikuun 2007 alussa valtakunnansyyttäjä päätti olla nostamatta syytettä. Päätös ei yllättänyt Muhammed-pilakuvakiistan jälkeen. Ratkaisun uutisointi lisäsi kiinnostusta liittoa kohtaan, joskaan ei niin paljon kuin itse rikosilmoituksen uutisointi edellisenä kesänä.

Helsingin yliopiston va-yhdistys järjesti yleisötilaisuuden jumalanpilkasta tämän jupakan yhteydessä.

Vapaa Ajattelija -lehti neliväriseksi

Vapaa Ajattelija jatkoi entiseen tapaan ilmestyen kuusi kertaa vuodessa. Lehdestä vastasi edelleen käytännössä toimitussihteeri Marketta Ollikainen ja päätoimittajana oli liiton puheenjohtaja Robert Brotherus. Lehden ulkoasu koheni, kun siitä tehtiin osittain nelivärinen.

Uskonnottomat juhlat

Uskonnottomista juhlista huolehti edelleen Pro-Seremoniat, jonka osakas liitto on yhdessä mm. Humanistiliiton ja Prometheus-leirin tuki ry:n kanssa. Liiton toimistolta välitettiin puhujapyynnöt Pro-Seremonioille ja välitettiin jäsenistölle sen mainoksia. Vuoden aikana toiminta laajeni edelleen jonkin verran.

Liitto on tukenut tasapuolisesti kaikkia puhujia 35 eurolla per puhe, enintään 10 puheelta vuodessa puhujaa kohti.

WWW-sivut

Vuoden aikana sivustolle ei tehty näkyviä muutoksia. Päivityksiä tehtiin normaaliin tapaan, joskin Vapaa Ajattelija -lehti oli edelleen sivustolla liian pitkällä viiveellä.
Liiton uudeksi webmasteriksi valittiin Tommi Asiala, ja hänen johdollaan suunniteltiin uusi sivusto. Samassa yhteydessä tekninen pohja vaihtuu siten, että jäsenyhdistyksille tarjoutuu helppo selainpohjainen tapa ylläpitää oman yhdistyksen tietoja. Vuodenvaihteessa uusi sivusto odotti liittohallituksen lopullista hyväksyntää.

Ansiomerkit

Kultaiset ansiomerkit modistettiin toiminnanjohtajan aloitteesta vuoden lopulla ja ansiomerkkejä myönnettiin seuraavasti:

Kultaisia ansiomerkkejä:
Ahonpää, Onni (Kainuun VA)
Korhonen, Olavi (Lappeenrannan ja ympäristön VA)
Savimäki, Eeva (Kemin VA)
Laurila, Mauno (Kemin VA)
Periniva, Pertti (Kemin VA)
Kankaanpää, Sauli (Kemin VA)
Rytkönen, Voitto (Kemin VA)
Määttä, Salme (Kemin VA)
Rytkönen, Anna-Leena (Kemin VA)
Rautiainen, Laila (Kemin VA)
Korhonen, Hilkka (Kemin VA)
Myllyoja, Helge (Kemin VA)
Partanen, Eeva (Kemin VA)
Vainio, Elo (Kemin VA)

Hopeisia ansiomerkkejä:
Keränen, Sylvi (Kainuun VA)
Pääkkönen, Irma (Kainuun VA)
Pyykkönen, Sirkka (Kainuun VA)
Sivonen, Paavo (Kainuun VA)
Kärmeniemi, Päivi (Lappeenrannan ja ympäristön VA)
Virta, Aura (Kemin VA)
Oikarinen, Elsa (Kemin VA)
Pekkinen, Erkki (Kemin VA)

Pöytästandaarit
Heljä Pekkalin (Pohjois-Kymen VA)
Martti Vaattovaara (Luoteis-Lapin VA)
Erkki Hohenthal (Karkkilan VA)

Väinö Voipio -palkinto

Väinö Voipio palkinto annettiin kääntäjä Kimmo Pietiläiselle uskonnottoman kirjallisuuden kääntämisestä.

Vaalikoneet ja kansanedustajien seuranta

Uskonnonvapaus.fi -sivustolla oli vaalikone eduskuntavaaleja varten joulukuusta 2006 alkaen. Vaalikoneeseen vastasi 655 ehdokasta (32,8 % kaikista ehdokkaista), joista 493 (32,2 %) eduskuntapuolueista. Vaalikonetta käytettiin yhteensä yli 19000 kertaa, joista noin tuhat oli vuoden 2006 puolella.

Vaalikone sai jonkin verran lehdistön huomiota, ja keräsi huomattavan määrän tietoa siitä, mitkä tavoitteistamme saavat enemmän ja mitkä vähemmän kannatusta. Vaikka tuloksissa ei ollut varsinaisia yllätyksiä, se tarkensi huomattavasti kuvaa puolueiden suhtautumista uskonnonvapauteen.

Valitettavasti vaalikoneeseen vastasi enemmän uusia yrittäjiä, jotka eivät päässeet eduskuntaan. Kaikkiaan valituksi tulleista vastasi 25, eli 13 %. Vapaa Ajattelija -lehdessä oli laajahko juttu vaalien tuloksesta kannaltamme. Tähän kirjoitukseen kerättiin tietoa myös parista muusta vaalikoneesta, joissa kysyttiin valtionkirkon asemasta.
Kunnallisvaalien 2008 vaalikoneesta tehtiin ohjelmakoodi perustaltaan toimivaksi ja hahmoteltiin alustavasti kysymyksiä.

Hautausmaat

Liiton jäsenyhdistykset ylläpitävät yhdeksää hautausmaata, joista seuraaviin tehtiin kohennustöitä:
Kajaani (Kainuun va): Varastorakennuksen maalausremontti
Karkkila (Karkkilan va): Laajennusalueen raivaus- ja tasaustyö
Kotka (Kotkan va): Huoltorakennusta kunnostettiin
Kuusankoski (Pohjois-Kymen va): Uusi hautalinja, toisen pääkäytävän tasoitus
Liitto tuki Karkkilan, Kotkan ja Kuusankosken hautausmaiden kunnostusta.

Kemin va selvitti oman hautausmaansa lisäksi, että tuhkan sirottelu kaupungin omistamalle merialueelle onnistuu.

Merkittäviä viranomaisten päätöksiä ym.

Perustuslakivaliokunta käsitteli 13.2. Eduskunnan oikeusasiamiehen toimintakertomusta. Tässä yhteydessä valiokunta kannatti oikeutta jakaa seurakuntien lehtiä (mm. Vantaan Lauri, Kirkkosanomat) joka talouteen kuten muutakin mainospostia. Valiokunta asettui näin täysin päinvastaiselle kannalle kuin oikeusasiamies kesän 2006 ratkaisussaan.

Euroopan neuvosto antoi 29.6. suosituksen, jonka mukaan kirkon ja valtion erottaminen on "Eurooppalaisten perusarvojen mukaista". Valitettavasti suomalaisten edustajien toimesta suositus vesitettiin siten, että "erilaiset historialliset tilanteet otetaan huomioon" yms.

Lokakuussa Euroopan neuvosto antoi julkilausuman, jonka mukaan kreationismia ei tule opettaa kouluissa. Tätä eivät edes suomalaiset edustajat vastustaneet.

Muita ulkopuolisia tapahtumia

Vasemmistoliitto otti kesän puoluekokouksessaan kirkon ja valtion eron ohjelmaansa. Toisin kuin aiemmin Vihreän liiton vastaavan päätöksen jälkeen, ei Vasemmistoliiton johto irtisanoutunut jäsenistönsä tahdosta.

Kokoomusnuorten kannanotto uskonnollisen täysi-ikäisyyden rajan laskemisesta 15 vuoteen oli vähäinen, mutta positiivinen signaali porvaripuolueiden suunnalta. Aivan vuoden lopussa vielä SDP:n keskeinen vaikuttaja Erkki Tuomioja julistautui ateistiksi Skepsiksen tilaisuudessa.

Islam näkyi tiedotusvälineissä mm. surkuhupaisassa nallekarhujupakassa, jossa Sudan karkotti ulkomaalaisen opettajan tämän annettua oppilaiden nimetä nallen Muhammediksi. Suomessakin perustettiin islamilainen puolue, joka vaatii avoimesti sharia-lakia myös tänne. Kannattajakortteja puolue keräsi joitakin satoja. Muslimien väkivaltaa ja tappouhkauksia uutisoitiin aiempaan verrattuna ehkä vähän vähemmän, mutta toisaalta vertailukohtana on Muhammed-pilakuvien vuosi.

Sidosryhmäkatsaus

Protu järjesti 66 leiriä, joille osallistui 889 leiriläistä. Vuoden 2006 luvut olivat 66 ja 903, eli tavallisesta poiketen määrä hieman laski edellisestä vuodesta.
Humanistiliitto jatkoi toimintaansa mm. julkaisemalla Humanisti -lehteä ja järjestämällä Humanismin päivät. Muodollista yhteistyötä liitoilla oli yhteisten lausuntojen antajana, ja käytännössä osa jäseniä kuuluu molempiin liittoihin.

Skepsis ry jatkoi toimintaansa normaalisti. Skeptikko ilmestyi neljästi, huuhaa- ja sokrates-palkinnot jaettiin ja erilaisia luentoja oli ympäri maan. Aivan loppuvuodesta yhdistyksen sisällä virisi keskustelu Skepsiksen suhteesta uskontoihin. Keskustelun lopputuloksella lienee merkitystä myös liiton ja Skepsiksen mahdolliseen yhteistyöhön.

Muuta liiton toimintaa

Alkuvuoden Veromessujen yhteydessä jaettin liiton 'Eroa kirkosta - vältä veroa' -lennäkkiä ja tietoa liitosta onnistuneesti toiminnanjohtajan vetämänä. Liiton materiaalia oli kesäisen Vasemmistoliiton puoluekokouksen yhteydessä esittelemässä niin ikään liiton toimiston työntekijät. Materiaalin avulla muistutettiin osanottajia mm. Forssan v. 1903 puoluekokouksen julkilausumasta, jossa kirkkoa vaadittiin eroon valtiosta.

Liitto osallistui toukokuussa Helsingissä järjestettyyn Maailma kylässä -tapahtumaan omalla infopisteellään. Pisteessä jaettiin liiton materiaaleja ja Vapaa Ajattelija -lehteä.

Vapaa-ajattelijoiden saamaa julkisuutta

Eniten julkisuudessa oli tänäkin vuonna eroakirkosta.fi -palvelu. Suurin julkisuuspiikki oli heti vuoden aluksi, ja johtui osittain virheestä: kirkosta eroajien määrä arvioitiin selvästi todellista isommaksi, koska palvelun osuus kaikista eroajista nousi yllättävän paljon. Vuoden alussa sivu näkyi samaan aikaan useimmissa päämedioissa YLEn pääuutiset mukaan lukien, muuten vuoden mittaan vaihdellen sekä isommissa että pienemmissä lehdissä.

Robert Brotherus esiintyi TV:ssä Riita-ohjelmassa. Paula Vasama ja Henrik Sawela esiintyivät yksinoikeudella 4 tuntia TV4 suorassa yöchatissä, joka saavutti laajan suosion. Sen jälkeen tuottaja halusi toisen saman linjan mukaisen ohjelman, jossa Eino Huotari esiintyi papin kanssa vastakkain heti alkuvuonna. Maaliskuussa Paula Vasama oli radiossa Pyhyys -aihetta käsittelevässä ohjelmassa, televisio ja radio uutisissa Hautausmaa -asiassa, Ilta Sanomissa Suvilaulu -ehdotuksen johdosta sekä ja Helsingin Sanomissa ateistien hyväntekeväisyydestä. Myös Demarien Uutispäivä -lehti teki jutun toiminnanjohtajasta Vasemmistoliiton puoluekokouksen yhteydessä.

Eniten palautetta keräsi Jokelan ampumavälikohtauksen jälkeen tehty Brotheruksen haastattelu. Toimittaja tulkitsi vapaa-ajattelijoiden vastustavan kirkon auttamistyötä, ja lehtien palstat täyttyivät vastineista.