Toimintakertomus 2008

Kulunut vuosi oli liittokokousvuosi, ja liittokokouksen valmistelut työllistivät vanhaa liittohallitusta keväällä ja syksyllä uusi liittohallitus aloitteli toimintaansa. Jäsenmäärä kasvoi hitaasti mutta varmasti ja jäseniä oli vuoden lopussa tilitysten mukaan 1549.

1. Luottamushenkilöt ja työntekijät

Liiton toiminnanjohtajana ja taloudenhoitajana toimi edelleen Paula Vasama.
Työllistettynä liitossa toimi fil.maist. Erkki Haapaniemi 15.10.2007 alkaen. Haapaniemen jälkeen lokakuun 27.10. 2008 aloitti toimistossa työllistettynä Jane Herold.

Liittohallitukseen kuuluu puheenjohtaja, pääsihteeri sekä seitsemän jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Kokoonpano oli keväällä:

• Robert Brotherus, puheenjohtaja
• Jori Mäntysalo, pääsihteeri
• Eino Huotari, varapuheenjohtaja, varalla Esa Ylikoski
• Petri Karisma, varalla Kari Pasanen
• Heljä Pekkalin, varalla Juha Toivonen
• Aki Räisänen, varalla Marko Lakkala
• Erja Sallinen, varalla Henri Vilenius
• Jorma Snellman, varalla Tuula Hara
• Anneli Laakkonen, varalla Maija Palmu

Liittovaltuustoon kuuluu yksitoista jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen.
Kokoonpano oli keväällä:

• Puheenjohtaja Olavi Korhonen, varajäsen Samuli Pahalahti
• Esa Honkanen
• Pertti Periniva, varajäsen Erkki Pekkinen
• Anssi Kontkanen, varajäsen Taisto Kaukonen
• Pentti Suksi, varajäsen Mauno Harjunpää
• Teuvo Kantola, varajäsen Sirkka Vadén
• Arto Tiukkanen, varajäsen Anneli Aurejärvi-Karjalainen
• Martti Härkönen, varajäsen Ulla Kindstedt
• Tauno Lehtonen, varapuheenjohtaja, varajäsen Jani Hinkka
• Jari Hakkarainen, varajäsen Unto Söderman
• Reijo Taipale, varajäsen Rauno Toiminen

Esa Honkanen nousi liittovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi vuonna 2006, kun Anneli Laakkonen tuli valituksi liittohallitukseen. Honkasella ei siksi ole varajäsentä. Vanha liittovaltuusto ei kokoontunut keväällä, koska liittokokousvuonna toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyy liittokokous.

Vanha liittohallitus kokoontui 4 kertaa (2.2.,29.3.,12.4. ja 17.5.) ja piti kokousten väliajalla säännöllisesti yhteyttä sähköpostitse.

Liittokokous pidettiin Piikkiössä 14.-15.6. ja sen käytännön järjestelyistä vastasivat Turun yhdistyksen jäsenet. Liiton puolelta erityisesti Erja Sallinen oli mukana järjestelyissä. Käytännöllinen puoli kokouspaikan, majoituksen ja muun vastaavan kanssa toimi hyvin. Paikalla oli yhteensä noin 50 henkilöä.

Liittokokouksessa valittiin uusi liittohallitus:

Puheenjohtaja: Jussi K. Niemelä
Pääsihteeri: Eino Huotari

Jäsen - Varajäsen
Kari Pasanen - Erkki Hohenthal
Jori Mäntysalo - Antti Värri
Aki Räisänen - Aimo Törmänen
Robert Brotherus - Tauno Lehtonen
Marko Koivuniemi - Anneli Laakkonen
Timo Mykrä - Heljä Pekkalin
Marko Lakkala - Lasse Pylkki

Liittovaltuusto kesäkuusta alkaen:

Puheenjohtaja Olavi Korhonen Samuli Pahalahti

Valtuuston jäsenet ja varajäsenet:

Pertti Periniva - Matti Nummelin
Martti Vaattovaara - Erkki Pekkinen
Teuvo Kantola - Sirkka Vadén
Esa Honkanen - Kari Mänttäri
Reijo Taipale - Rauno Toiminen
Kari Hanka - Paula Kauppila
Janne Vainio - Jaakko Wallenius
Arto Tiukkanen - Esa Ylikoski
Vesa Niemi - Juha Toivonen
varapuheenjohtaja Jorma Snellman - Ulla Kindstedt

Liittohallitus kokoontui syksyllä kolme kertaa (9.8., 6.9., ja 1.11.) ja liittovaltuusto 29.11.

Liittohallitus valitsi liiton varapuheenjohtajaksi Aki Räisäsen ja taloudenhoitajaksi Paula Vasaman.

2. 27 jäsenyhdistystä, 1549 henkilöjäsentä

Vuoden alkaessa liittoon kuului 27 jäsenyhdistystä:

• Forssan VA
• Helsingin VA
• Hgin yliopiston VA yhdistys Prometheus
• Joensuun VA
• Keski-Uudenmaan VA
• Kainuun VA
• Karkkilan VA
• Keski-Suomen VA
• Kemin VA
• Kotkan VA
• Lahden VA
• Lappeenrannan VA
• Luoteis-Lapin VA
• Länsi-Uudenmaan ateistit
• Nokian VA
• Oulun seudun VA
• Pohjois-Kymen VA
• Pohjois-Savon VA
• Porvoon seudun VA
• Raision VA
• Satakunnan VA
• Seinäjoen VA
• Tampereen VA
• Turun VA
• Vaasan VA
• Vapaa-ajattelijain Vuoksenlaakson yhdistys
• Varkauden VA

3. Talous

Liiton taloudessa ei ollut suurta poikkeavuutta edellisiin vuosiin. Tilinpäätös oli 3649,37€ miinuksella, joka johtui suurelta osalta palkkatukityöllistetylle hallituksen päätöksellä Erkki Haapaniemelle (fil.maist.) maksetusta "hyvän miehen" palkanlisästä (300€/kk), joka ei sisältynyt vuoden 2008 budjettiin.

Tuloista merkittävimmät olivat jälleen vuokra-asuntojen tuotto 65203,29€, valtiontuet 32000€ ja liittomaksut 18592€. Muita tuloja saatiin lehden tilausmaksuista 3515,81€, joka oli n. 500€ enemmän ja n. 20 tilausta enemmän kuin edellisenä vuotena. Vuokratuotot ylittivät talousarvion yli 2000€, koska vuokralaisia vaihtui ja asuntoja kunnostettiin ja se taas mahdollisti joidenkin vuokrien lisäkorotukset. Vastikkeiden ja taloyhtiöiden remonttikorjausten kulut pienenivät edellisvuodesta melkein 23%, mutta toimiston osalta jouduttiin maksamaan 2700€ taloyhtiön ikkunaremontin vuoksi, vaikkei toimiston ikkunoihin koskettukaan.

Palkkakulut nousivat palkkatukityöllistetyn vuoksi ja lehden painatuskulut nousivat n. 10%, mutta postituskulut laskivat n. 4%. Muut hallinnon kulut nousivat n. 32% (n. 7000€) melkein yksinomaan kesäkuussa pidetyn liittokokouksen järjestämisen johdosta. Luottamushenkilöille ei maksettu palkkioita.

Toimiston puhelinlaskut pienenivät puolella (n. 1000€) vuoden 2008 alussa matkapuhelimeen siirtymisen johdosta. Postituskulut puolestaan nousivat n. neljänneksen (n. 500€) liittokokouksen johdosta.

Jäsenmäärä kasvoi 100 jäsenen verran ja jäsenmaksut nousivat 1200 eurolla 18592 euroon. Kuten edellisinäkin vuosina suurin osa yhdistyksistä maksoi jäsenmaksutilityksiään jo syksyllä, jonka ansiosta liiton maksuvalmius saatiin tasapainoisemmaksi.

Koivistojen veljesten testamentin säätämänä Vapaa-ajattelijain liitto ry tuki vuonna 2008 uskonnottomien siviilihautaus-, juhlapuhuja- ja juhlamuusikoiden toimintaa yhteensä 6317,01 eurolla.

4. Vapaa Ajattelija -lehti

Vapaa Ajattelija jatkoi entiseen tapaan ilmestyen kuusi kertaa vuodessa. Lehden toimitussihteerinä toimi Marketta Ollikainen numeroissa 1 –4/2008 ja sen jälkeen lehden toimitti Jussi K. Niemelä. Lehden ilme muuttui myös taiton ulkoistamisen johdosta loppuvuodesta. Taiton hoiti 5-6/ 08 numeroiden osalta Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry/ Mediapaja.

5. Uskonnottomat juhlat ja hautausmaat

Uskonnottomista juhlista huolehti edelleen Pro-Seremoniat, jonka osakas liitto on yhdessä mm. Humanistiliiton ja Prometheus-leirin tuki ry:n kanssa. Liiton toimistolta välitettiin puhujapyynnöt Pro-Seremonioille ja välitettiin jäsenistölle sen mainoksia. Vuoden aikana toiminta laajeni edelleen jonkin verran.

Liiton jäsenyhdistykset ylläpitävät yhdeksää hautausmaata. Liitto tuki taloudellisesti hakemusten perusteella yhdistyksien hautausmaiden ylläpitoa ja kehittämistä.

6. WWW-sivut

Liiton uudeksi webmasteriksi valittiin Tommi Asiala, ja hänen johdollaan suunniteltiin uusi sivusto, joka saatiin vihdoin julki kesällä. Liiton hallinnoima uskonnonvapaus.fi toimi normaalisti - liiton tavoitteita tukee myös Tampereen yhdistyksen et-opetus.fi-sivusto.

7. Lausunnot ja kannanotot

Maaliskuussa annettiin Puolustusministeriön työryhmämietinnöstä lausunto, jossa vaadittiin lakia Jehovan todistajien vapauttamisesta asepalveluksesta kumottavaksi. Tiedote aiheesta meni kohtuullisesti läpi verkkolehtiin ja osin paperisiinkin. Hallituksen esitykseksi saakka mietintö ei edennyt vuoden aikana.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslakien uudistamistarvetta tutkivan toimikunnan välimietintöön
annettiin lausunto 30.3. Mietinnössä todetaan liiton osalta, että on tärkeää saada näihin lakeihin sekä tekstillisiä, että asiasisällöllisiä muutoksia, jotta lait paremmin vastaisivat yhteiskunnan tilannetta perustuslain 6 §:ssä mainittujen syrjintäkieltojen osalta. Liitto korosti lausunnossa sitä, että asetetussa toimikunnassa ei ollut ollenkaan edustettuna uskontojen tai muun uskonnollisen käsityksen edustajaa ja vaati, että liitto otettaisiin mukaan kiinteästi tämän toimikunnan yhteyteen perustettavaan kansalaisjärjestöjaokseen.

Kesäkuussa Eduskunta käsitteli lakiesitystä, joka antoi 16-vuotiaille äänioikeuden eräissä kirkon sisäisissä vaaleissa. Liitto jätti lausunnon, jossa muistutettiin tarpeesta laskea myös kirkosta eroamisen ikärajaa. Lausuntoa ei huomioitu.

Elokuussa tehtiin mm. Helsingin kaupungille suunnattu kannanotto, jossa vaadittiin ettei joidenkin muslimien vuoksi leikkipuistoista tule kieltää kaikilta bikineissä oleskelua.

Väestötietolaista liitto jätti jo vuonna 2006 lausunnon työryhmämietintöön. Sen perusteella ei tehty muutoksia hallituksen esitykseen. Elokuussa laadittiin vielä perustuslakivaliokunnalle lausunto, jossa muistutettiin tarpeesta selvittää onko osoitetietojen myynti katsomukselliseen markkinointiin sallittava samoin ehdoin kuin kaupalliseen mainostukseen. Taustalla tässä oli eroakirkosta.fi -palvelu, joka ei saanut osoitetietoja. Kertomusvuoden aikana valiokunnan mietintö ei valmistunut.

Kun perustuslain uudistamista selvittänyt työryhmä sai marraskuussa valmiiksi ensimmäisen
julkaisunsa, jätti liitto kannanoton jossa vaadittiin perustuslaista poistettavaksi kirkkolakia koskeva pykälä.
Vuonna 2007 jätettiin lausunto partion peruskirjan uudistamiseksi. Vuonna 2008 partioliike uudisti peruskirjansa, mutta lopullinen peruskirja ei juuri jättänyt tilaa ateistien osallistumiseksi partioon.

8. Uuden puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan vierailut jäsenyhdistyksissä

Uusi puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kiersivät tutustumassa paikallisyhdistysten jäseniin sekä toimintaan syksyllä 2008. Jussi K. Niemelä esitelmöi vapaa-ajatteluun liittyvistä asioista ja Paula Vasama kertoi yhteistyössä URSA:n kanssa organisoimistaan Tähtikerhoista koulussa ja puhui Tähtitieteen kansantajuistamisen ja koulujen iltapäiväkerhomuotoisen tähtitieteen opetuksen edistämiseksi yhdistysten alueen kouluissa. Vierailujen aikana tehtiin yhdistyksissä uusien ja vanhojen vapaa-ajattelija aktiivien haastatteluja, jotka osin jo loppuvuodesta julkaistiin VA -lehdissä samalla yhdistysten toiminnasta kertoen. Matkaohjelma oli seuraava:

1) 4.10. Järvenpää, jossa oli samalla yhdistyksen kokous kerhohuoneella.
2) 24.10. Imatra, jossa samalla pj. Jussi K. Niemelän lehtihaastattelu. Paikalla myös Lappeenrannan yhdistyksen taloudenhoitaja Olavi Korhonen. Tilaisuus oli osittain ulkona.
3) 8.11. Raisio, jossa samalla yhdistyksen kokous, jossa toiminnanjohtaja Paula Vasama luovutti Urho Alholle kultaisen ansiomerkin.
4) 11.11. Lahden konferenssikeskuksessa oli julkinen keskustelutilaisuus, jossa oli läsnä paljon asiasta kiinnostuneita.
5) 13.11. Kotka, jossa kokousta ennen esitelmöivät sekä puheenjohtaja että toiminnanjohtaja.
6) 20.11. Porvoo, jossa esitelmätilaisuus kirjastossa. Tilaisuutta mainostettiin paikallislehdissä ja paikalle saapui n. 10 henkilöä.
7) 22.11. Turku, paneelikeskustelu 'Lasten oikeudesta uskonnottomaan elämään'. Brinkkalan talosta varattu tila oli melkein täynnä, n. 35 henkilöä. Mukana liberaali musliminainen, kappalainen seurakunnalta, paikallinen poliitikko ja paikallisyhdistyksen pj. Tauno Lehtonen.
8) 23.11. Karkkila, jossa vietettiin samalla yhdistyksen 60 v. juhlaa.
9) 12.12. Nakkila, jossa Satakunnan vapaa-ajattelijoiden keskustelutilaisuus kahvilassa.

9. Muuta liiton toimintaa

Väinö Voipio palkinto myönnettiin kansanedustaja Erkki Tuomiojalle hänen aktiivisesta ja avoimesta toiminnastaan ateistina. Palkinto luovutettiin Väinö Voipion syntymäpäivänä 11.12. eduskuntatalolla.

Liitto järjesti Helsingissä Islam-seminaarin 16.2.2008. Tilaisuuden pääpuhujana oli islam kriitikko Marvin Zayed Kanadasta ja muita puheenvuoroja käyttivät Iivi Anna Masso, Robert Brotherus ja Jussi K. Niemelä. Seminaari oli onnistunut ja salissa oli n. 85 ihmistä. Keskustelu pysyi vilkkaana ja suurin osa osallistujista viipyi n. 4 tuntia kestäneen tilaisuuden loppuun asti. Seminaarin tauolla oli myytävänä Kimmo Pietiläisen kääntämiä uskonnottomia kirjoja Terra Cognitalta sekä uunituoretta Robert Spencerin islamkriittistä Muhammad-kirjaa. Tilaisuudesta tiedotettiin etukäteen STT:lle ja muulle medialle, mm. Helsingin Sanomien Minne mennä tänään -palstalle. Palaute seminaarista oli positiivinen ja kunkin luennoijan esitelmät referoitiin 2/ 08 VA-lehdessä.

Liitto osallistui toukokuussa Helsingissä järjestettyyn Maailma kylässä -tapahtumaan omalla
infopisteellään. Pisteessä jaettiin liiton materiaaleja ja Vapaa Ajattelija -lehteä.

Maaliskuussa Rovaniemellä järjestettiin Lapin puhujakoulutus. Koulutuksen paikallisella tasolla organisoivat Luoteis-Lapin ja Kemin vapaa-ajattelijat. Ensimmäisessä tilaisuudessa
varapuheenjohtaja Huotari alusti puheen pitämisestä ja toisessa tilaisuudessa osallistujat
harjoittelivat itse puheen pitämistä. Tilaisuuteen osallistui 14 henkilöä ja yhdistykset saivat useita uusia puhujia.

10. Vihkimisoikeuksia ei saatu

Jo vuonna 2004 alkanut vihkimisoikeuksia koskeva lakiuudistus valmistui vuonna 2008. Alun positiivisen tunnelman jälkeen menestystä ei tullut: työryhmä ei esittänyt uskonnottomien järjestöille vihkimisoikeuksia, eivätkä asiassa auttaneet lausunnot työryhmän mietintöön eivät vuonna 2008 valiokunnille annetut lausunnot eivätkä yhteydenotot kansanedustajiin. Lopullisesti laki, joka edelleen jättää vihkimisoikeudet uskontokunnille mutta ei meille, vahvistettiin eduskunnassa kesäkuussa.

11. Eroakirkosta.fi: 47 333 eronnutta

Tampereen yhdistyksen ylläpitämän eroakirkosta.fi -palvelun kautta erosi 47 333 evankelisluterilaisen kirkon jäsentä. Tämä oli 90,7% kaikkiaan 52 203 eroajasta. Sekä eroaminen yhteensä, sivun kautta eronneiden määrä, että palvelun osuus eronneista olivat jälleen uusia ennätyksiä.

Eroaminen kasvoi alkuvuodestakin hieman, mutta varsinainen eroryntäys syntyi syksyllä talouskriisin laajentuessa Suomeen. Kun eroaminen lisääntyi vuonna 2007 noin 8%, oli kasvua v. 2008 peräti 38%. Vuonna 2007 yritettiin markkinoida sivustoa lähettämällä 18 täyttäville kirje, mutta väestörekisterikeskus ei myynyt osoitteita ja yhdistys valitti siitä hallinto-oikeuteen. Se päätti huhtikuussa, ettei osoitteita myydä. Yhdistys valitti päätöksestä edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta ratkaisua asialle ei saatu kertomusvuoden aikana.

12. Liiton toimisto

Liiton toimisto oli entiseen tapaan avoinna arkisin kello 11-15.