Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011

Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 20.11.2010.

Liiton toiminnassa keskitytään v. 2011 sääntöjen edellyttämien sekä muuten eteen tulevien asioiden hoitamisen lisäksi tässä esitettyihin asioihin.

Yleistä

Liiton päätavoitteet ovat katsomusten tasa-arvon edistäminen, erityistapauksena tästä valtionkirkkojen erityisaseman purku, sekä uskonnosta vapaan maailmankuvan levittäminen. Liitto edistää uskonnotonta tapakulttuuria.

Liitto vaatii, että kirkkojen jäsenmaksun kanto poistetaan verotuksen yhteydestä ja vaatii kaiken uskontokunnille jaettavan rahallisen valtionavun tai muun yhteiskunnallisen tuen lopettamista.

Liiton imago

Liiton imagoa kehitetään entistä myönteisempään suuntaan ja sellaiseksi, että jäsenyhdistykset voivat hyötyä siitä omassa toiminnassaan. Tässä kaikki liiton piirissä toimivat toimielimet ja yksittäiset henkilöt pohtivat, miten ne/he voivat sitä omalta osaltaan parantaa.

Liittokokous

Vuosi 2011 on liittokokousvuosi, mikä sävyttää alkuvuoden toimintaa. Liittokokousta valmistellaan mm. laatimalla sääntöjen edellyttämä liittokokousohjesääntö. Liiton sääntöjä ehdotetaan tarkistettavaksi mm. poistamalla ristiriitaiset kohdat ja huomioimalla yhdistyslain muutokset. Samalla pohditaan liiton organisaation toimivuutta. Sääntötyöryhmä antaa ehdotuksensa alkuvuonna.

Kesäpäiviä ei liittokokouksen takia järjestetä.

Talous ja hallinto

Talous perustuu lähinnä jäsenmaksuihin, liiton omaisuuden tuottoon ja valtionapuun. Taloudessa merkittävin muutos aiempiin vuosiin verrattuna on se, että liitolla ei ole palkattua työntekijää. Tämä mahdollistaa nykyistä suuremman panostuksen yksittäisiin liiton tavoitteita edistäviin projekteihin sekä pitkäjänteisen poliittisen vaikutustyön kehittämiseen. Talousarvio toimii linjaavana kehyksenä käytännön toiminnalle sekä toimeenpanevan elimen reflektoinnin apuvälineenä. Liiton omistuksessa olevien huoneistojen kunnostus otetaan taloudessa huomioon tehdyn huoneistojen kuntoarvion mukaisesti. Taloudessa pyritään kuitenkin - tästä ja liittokokouksesta huolimatta - tasapainoiseen tulokseen.

Jäsenyhdistysten hautausmaiden perusparannuksia avustetaan talousarvion puitteissa.

Kirjanpito pidetään edelleen tilitoimistolle ulkoistettuna.

Liittovaltuusto kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiinsa. Liittohallitus tekee päätöksensä yksittäisissä asioissa sähköpostin välityksellä, muuten kokoontumalla. Työryhmät toimivat valitsemallaan tavalla, pääosin sähköpostitse, ja raportoivat ajallaan hallitukselle. Liittokokouksen jälkeen perustetaan uudet työryhmät.

Toimisto

Toimistoa pidetään auki pääosin arkipäivisin kello 11-15, mikäli päivystys saadaan järjestettyä joko työllistämistuella tai vapaaehtoisvoimin. Erityisesti liiton laajennettua ja modernisoitua kirjastoa pyritään saamaan laajempaan käyttöön mm. asettamalla se paremmin esille ja tiedottamalla siitä jäsenille.

Liiton lehti

Vapaa Ajattelijaa julkaistaan kuusi numeroa. Liiton (hallituksen) omaa informaatiota siinä lisätään. Lehti julkaistaan myös verkossa.

Eduskuntavaalit 2011

Uskonnonvapaus.fi -sivustolle laaditaan vaalikone edellisten eduskuntavaalien tapaan. Valituksi tuleville kansanedustajille lähetetään onnittelukirje, jossa samalla kerrotaan liiton tavoitteista.

Yhteistyö

Liitto jatkaa Prometheus-leirin tuki ry:n jäsenjärjestönä, tukee Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry:n työtä elämänkatsomustiedon opetuksen kehittämisessä, sekä suhtautuu myönteisesti Humanistiliittoon ja Skepsikseen. Liitto jatkaa IHEU:n ja EHF:n jäsenenä.

Liitto pyrkii aktiivisesti luomaan yhteyksiä poliittisiin nuoriso- ja opiskelijajärjestöihin. Mahdollisuuksien puitteissa pyritään luomaan yhteyksiä myös ylioppilaskuntien tasa-arvotoimijoihin.

Muu toiminta

Juhlapuhujatoiminnassa liitto pääosin ohjaa puhujapyynnöt Pro-Seremonioille, jonka kanssa valmistellaan myös tarvittaessa puhujakoulutusta.

Liitto laatii lausuntoja ja kannanottoja käsiteltäviin lakiehdotuksiin ja muihin ajankohtaisiin asioihin, ja tekee myös aktiivisesti omia aloitteita lainsäädännön parantamiseksi. Tässä toimitaan yhteistyössä ainakin Humanistiliiton kanssa.

Jäsenhankinta

Tehostetaan jäsenhankintaa.