Väinö Voipio -palkinto

Vuoden 2009 Väinö Voipio -palkinto Hyvinkään maistraatille

Vapaa-ajattelijain liiton edustajat luovuttivat keskiviikkona 10.2.2010 vuoden 2009 Väinö Voipio -palkinnon Hyvinkään maistraatille ja sen henkilökunnalle pitkäjänteisestä sekä ansiokkaasta palvelutyöstä suomalaisten siviilihääparien hyväksi. Perusteluissa sanotaan:

"Poikkeuksellisen palvelualttiilla asenteellaan, joustavuudellaan virka-ajan ja -paikan ulkopuolisiin vihkimisiin sekä panoksellaan vihkiseremonioiden juhlavuuteen ja henkilökohtaisuuteen Hyvinkään maistraatin henkilökunta on osaltaan merkittävästi ollut edistämässä katsomusten tasa-arvoa Suomessa."

Siviilivihkimisten osuus on jatkuvasti lisääntynyt viime vuosina. Pääosa vihkimisistä tapahtuu maistraatin tiloissa virka-aikana, mutta varsin monet parit toivovat myös mahdollisuutta maistraatin tilojen ja virka-ajan ulkopuoliseen vihkimiseen.

Kunniakirjan lisäksi liiton edustajat luovuttivat vihkitilaan sopivan kynttilänjalan.

Kuka oli Väinö Voipio?

Väinö Voipio syntyi 11.12.1884 Viipurissa ja kuoli 91 vuoden iässä 9.4.1976. Voipion suku on tunnettu toisenlaisesta katsomuksesta - tämän pappissuvun piiristä on tullut useampiakin rovasteja.

Voipio teki kolmen ihmisen elämäntyön toimiessaan uskontokriitikkona, lakimiehenä ja kihlakunnantuomarina sekä näytelmä- ja romaanikirjailijana. Hän voitti Gummeruksen kirjallisuuspalkinnon 1940-luvulla kirjallaan Yli lain ja kaikkien tuomioiden. Voipio osallistui moniin kulttuuripoliittisiin keskusteluihin mediassa ja paneelikeskusteluissa edustamalla uskontokriittisiä näkemyksiä.

Vapaa-ajattelijain liitossa Väinö Voipio toimi puheenjohtajana vuosina 1958-1963. Liiton ajamia asioita hän edisti myös uskontokriittisillä kirjoillaan Jumalan puolustus (1961), Kahleissa vai vapaana (1967), Pelotuksen uskonto (1969) ja Vihreä katkismus
(1973).

Ks. myös Väinö Vopion kaunokirjallisen tuotannon lista.

Palkintoa on jaettu vuodesta 1993 alkaen

Tunnustuspalkinnon jakamisesta päätti vuonna 1993 valittu liittohallitus pian valintansa jälkeen. Esityksen palkinnosta teki silloinen pääsihteeri Juha Kukkonen ja nimen palkinnolle keksi puheenjohtaja Kari Saari. Ensimmäinen palkinto luovutettiin Voipion syntymäpäivänä 12. joulukuuta.

Tunnustuspalkinnon tarkoitus oli - ja on edelleen - antaa julkista tunnustusta henkilölle, joka on myönteisellä tavalla tuonut esille humanistista elämänasennetta, puolustanut tieteellistä todellisuuskäsitystä ja edistänyt yhteiskunnan sekularisoitumista.

Aiemmin palkitut

1993: Jorma Palo

Jorma Palo oli neurologian professori. Laajan tieteellisen tuotantonsa lisäksi hän ehti kirjoittaa myös yleistajuisia kirjoituksia lääketieteestä ja etiikkaa käsitteleviä teoksia. Palon kirjoista parhaiten humanistista etiikkaa tuovat esille vuonna 1992 ilmestynyt Saanko elää, saanko kuolla: hoidon rajat sekä palkinnon myöntämisen jälkeen vuonna 1996 kirjoitettu Sängyssä vai kylppärissä: arjen etiikkaa

Jorma Palo kuoli kesäkuussa 2005.

1994: Simo Pekka Nortamo

1995: Eino Huotari

1997: Kari Cantell

1998: Jussi Pikkusaari

Jussi Pikkusaari sai palkinnon työstä auktoriteettiuskosta vapaan, järkeä, kokemusta ja tieteellistä ajattelua arvostavan ajattelutavan edistämiseksi sekä toiminnasta humanistisen elämänasenteen puolesta.

1999: Anneli Aurejärvi-Karjalainen

Anneli Aurejärvi-Karjalainen (FM) on edistänyt uskonnoista vapaata tapakulttuuria. Hänen palkinnon myöntämisvuonna julkaisemansa kirja Perheen omat juhlat. Siviiliseremoniat häistä hautajaisiin on ensimmäinen kattava käsikirja aiheesta. Samana vuonna hänen johdollaan perustettiin palvelukeskus

Pro-Seremoniat, joka tarjoaa siviilijuhliin mm. puhuja-, musiikki- ja neuvontapalvelua. Palvelukeskus perustettiin aluksi pääkaupunkiseudulle, mistä toiminta on sittemmin jatkuvasti laajentunut.

2004: Kari Enqvist

Kari Enqvist sai palkinnon Tieteellisen todellisuuskäsityksen puolustamisesta.

2006: Esko Valtaoja

Esko Valtaoja sai palkinnon koska hänen työnsä on vuosien ajan edistänyt tieteellisen ja uskonnottoman todellisuuskäsityksen levittämistä.

2007: Kimmo Pietiläinen

Vuoden 2007 Väinö Voipio -palkinnon sai suomentaja ja kustantaja Kimmo Pietilänen. Hän on Terra Cognita -kustantamonsa kautta kääntänyt ja julkaissut kymmeniä tiedettä popularisoivia kirjoja, ja näin lisännyt laajasti suomalaisten tietämystä monilta tieteenaloilta.

Pietiläinen on mm. suomentanut kolme merkittävää uskontokriittistä teosta: Jumalharha ('The God Delusion', Richard Dawkins 2006), Lumous murtuu: uskonto luonnonilmiönä ('Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon', Daniel C. Dennett 2006) ja Uskon loppu: Uskonto, terrori ja järjen tulevaisuus ('The end of faith: Religion, terror, and the future of reason', Sam Harris 2004). Näillä teoksillaan Pietiläinen on käytännössä avannut uuden luokan suomen kielellä julkaistuun kirjallisuuteen.

Palkinto luovutettiin 24.11.2007 Vapaa-ajattelijain liiton 70-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä Helsingissä.

2008: Erkki Tuomioja

Erkki Tuomioja sai palkinnon edistäessään sekularismia kyseenalaistaessaan teologian opetuksen yliopistolla sekä herättäessään pohdintaa uskonnon roolista yhteiskunnassa tuodessaan julkisesti esille ateisminsa.