Kirkkoon kuulumattomien syrjintä puolustusvoimissa lopetettava: Tiedote 8.8.2011

Vapaa-ajattelijain liitto ry. vaatii puolustusvoimilta välittömiä korjaavia toimia valtiokirkkoihin kuulumattomien syrjinnän lopettamiseksi. Samalla liitto esittää koko kirkon erityisaseman uudelleenarviointia uskonnon ja omantunnon vapauden toteuttamiseksi täysimääräisesti. Liitto on lähettänyt kehittämisesityksensä puolustusvoimille ja poliittiselle johdolle.

Kirkkoon kuulumattomat varusmiehet joutuvat nyt hakemaan vapautusta kirkollisesta työstä ja uskonnon harjoittamisesta. Tämä on syrjivä, epäkunnioittava ja loukkaava käytäntö.
Neutraalin elämänkatsomustiedon ja etiikan tulee olla kirkkoon kuulumattomien ensisijainen vaihtoehto, johon ei tarvitse erikseen hakea. Vastaava menettely tuli kouluihin jo vuonna 2003.

Katsomuksellisten vaihtoehtojen esittelystä sekä elämänkatsomustiedon ja etiikan opetuksesta vastaa nykyisin sotilaspappi. Tilalle esitetään eettisen, psykologisen ja sosiaalisen koulutuksen saaneita ammattilaisia, jotka hoitaisivat myös ei-uskonnollista henkistä tukityötä puolustusvoimissa.

Kenttähartauden ja sotilasparaatin kytkeminen yhteen tulee purkaa. Nyt kirkkoon kuulumattomalla ei ole mahdollisuutta osallistua paraatiin kuuntelematta jumalanpalvelusta ja tekemättä nykyohjeistuksen mukaan asentoa ”rukoilkaamme”-käskyllä. Perustuslain 11 § mukaan kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

- Vapaa-ajattelijat toivovat, että puolustusvoimia kehitettäisiin katsomusneutraaliin suuntaan. Suomi on nykyään monikulttuurinen maa ja tämän tulisi näkyä myös puolustusvoimissa. Nyt tulisi luopua yhden katsomuksen ylivallasta ja pyrkiä siiten, että kaikkia vakaumuksia kunnioitettaisiin yhtä arvokkaina, toteaa vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Petri Karisma.

Kehittämisesitys: Kirkkoon kuulumattomien syrjintä Puolustusvoimissa lopetettava

Lisätietoja

Petri Karisma
puheenjohtaja
Vapaa-ajattelijain liitto ry.
040-7489532

Esa Ylikoski
pääsihteeri
Vapaa-ajattelijain liitto ry.
050-4685332