Ortodoksisen kirkon yhteisövero-osuuden poistaminen: Tiedote 5.9.2011

Vapaa-ajattelijain liitto ry esittää valtioneuvostolle budjettiriiheen, että Ortodoksisen kirkon yhteisövero-osuus poistetaan. Esitämme myös, että Ortodoksinen kirkko velvoitetaan maksamaan osuutensa kirkollisveron perinnästä samoin kuin evankelis-luterilainen kirkko.
Alla koko ehdotuksemme perusteluineen.

TIEDOKSI TOIMITUKSILLE:

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi on sivulla
http://budjetti.vm.fi/indox/tae/2012/vm_2012.html

Seurakuntien osuus yhteisöveron tuotosta vuonna 2012 on siis 2,15 % (vvm:n esitys). Seurakuntien arvioidaan saavan 2,15 %:n jako-osuudella 114,5 miljoonaa euroa, ja siitä ordotoksien 0,08 prosentin osuus tekee 91 600 euroa.

Yhteisöveron koko tuoton arvioidaan olevan 5325,633 miljoonaa, ja kun kuntien osuus 26,99 %, valtiolle jää 71,86 % niin että valtiolle arvioidaan kertyvän 3827 miljoonaa euroa. Yhteisövero-osuudet eivät suoraan näy valtion talousarviossa.

Vapaa-ajattelijain liitto ry.

Esitys budjettiriiheen Ortodoksisen kirkon verotuksesta

5.8.2011

Vapaa-ajattelijain liitto ry esittää valtioneuvostolle, että Ortodoksisen kirkon yhteisövero-osuus poistetaan. Esitämme myös, että Ortodoksinen kirkko velvoitetaan maksamaan osuutensa kirkollisveron perinnästä samaan tapaan kuin evankelis-luterilainen kirkko.

Muutos olisi määrällisesti varsin vähäinen. Se yksinkertaistaisi verontilityslakia ja verohallinnon käytännön toimintaa. Ortodoksinen kirkko saa yhteisöverosta alle 90 000 euroa kuluvan vuoden aikana, ja valtion suora tuki sille on samaan aikaan yli kaksi miljoonaa euroa. Evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuutta perustellaan hautaustoimella, mutta Ortodoksisella kirkolla ei ole velvollisuutta tarjota hautapaikkaa kirkkoon kuulumattomille, toisin kuin evankelis-luterilaisella kirkolla.

Ev.lut. seurakunnat myös maksavat kirkollisverojen perinnästä verohallinnolle korvausta, mutta Ortodoksisen kirkon seurakunnat eivät korvaa verohallinnolle mitään. Ehdotamme, että tasapuolisuuden vuoksi myös ortodoksiselta kirkolta laskutetaan verojen perinnästä maksu.

Pidemmän ajan ehdotuksiamme

Vapaa-ajattelijain liiton periaatteellinen tavoite on erilaisten katsomusten yhdenvertainen kohtelu julkisen vallan taholta. Pidemmällä aikajänteellä verotusta on muutettava siten, että kirkollisvero poistuu kokonaan muun verotuksen yhteydestä. Hautaustoimi tulee ensisijaisesti siirtää yhteiskunnalle ja yhteisövero-osuus seurakunnilta poistaa kokonaan. Nykyiset valtionkirkot voivat jatkossa toimia yhdistyksien tapaan ja periä jäsenmaksua niin kuin muutkin.

Vapaa-ajattelijain liitto ry

Petri Karisma Esa Ylikoski
puheenjohtaja pääsihteeri