Uskonnon harjoittaminen ei valtion ja kunnan tehtävä: Tiedote 17.10.2011

Uskonnon harjoittaminen on yksilöiden ja uskonnollisten yhteisöjen oma asia eikä kuulu valtiovallan ja julkisten palvelujen lakisääteisiin tehtäviin, joten valtion laitosten ja kuntien itsensä tulisi pidättyä hartaustilaisuuksien ja jumalanpalvelusten järjestämisestä muun muassa oppilaitoksissa. Näin todetaan Vapaa-ajattelijain liiton lausunnoissa Opetus- ja kulttuuriministeriölle kohdistettuna sekä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-15 että koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 2011-16 luonnoksiin.

- Varsinkin lasten ja nuorten yhdenvertainen ja syrjimätön kohtelu myös uskonnon, omantunnon ja vakaumuksen vapauden suhteen on tärkeää, perustelee pääsihteeri Esa Ylikoski liiton lausuntojen pääviestiä. Vaikka vähemmistöjen perusoikeuksissa kysymys ei ole määrästä, kouluissa on hyvä huomata, että Suomessa jo yli miljoona ihmistä on ev.lut. kirkkoon ja uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia.

- Kun uskonnon opetus ei virallisesti ole tunnustuksellista ja koulun juhlan yksittäinen virsi ei perustuslakivaliokunnan kannan mukaan tee tilaisuudesta uskonnon harjoittamista, tältä pohjalta olisi luonnollista, että peruskoulut ja lukiot eivät muussa toiminnassaan pidä hartaustilaisuuksia ja koululaisjumalanpalveluksia osana koulutyötä. Tämähän ei estäisi kirkkon ja uskonnollisia yhdyskuntia tarjoamasta tilaisuuksiaan varsinaisen koulutyön ulkopuolella, Ylikoski huomauttaa.

Liitto pitää hyvänä, että lasten ja nuorten kasvua aktiivisiksi ja yhteisvastuullisiksi kansalaisiksi painotetaan, jolloin uskonnon tunteja voisi siirtää kansalaistaidon, yhteiskuntatiedon ja historian opetukseen jo alakoulun puolella. Nyt yhteiskuntaoppi alkaa vasta 9. luokalta ja uskontoa on joka vuosi ensimmäieltä luokalta alkaen. Liitto esittää myös elämänkatsomustietoa kaikille vapaasti valittavaksi oppiaineeksi.

Lausunnot kokonaan:

Lausunto lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma
Lausunto koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman luonnoksesta