Uskonnon asemaan koulussa halutaan muutosta: Tiedote 1.6.2012

Uskonnon asemaan koulussa halutaan muutosta

Yli kaksi kolmasosaa haluaa muutosta uskonnon opetuksen asemaan peruskoulussa. Eniten kannatusta sai vapaan valinnan salliminen kaikille uskonnon ja uskontoneutraalin elämänkatsomustiedon välillä. Tämä ilmenee TNS Gallup Oy:n tekemästä, Vapa-ajattelijain liiton tilaamasta tutkimuksesta.

Uskonnon opetuksen nykyistä pakollisuutta koskeviin vastausvaihtoehtoihin tuli seuraava jakauma: - Kaikkien tulee voida vapaasti valita joko uskonto tai elämänkatsomustieto, 50 prosenttia,
- Nykyinen järjestelmä on hyvä, sitä ei ole syytä muuttaa, 31 prosenttia,
- Kaikille opetettaisiin yhteistä katsomusainetta, esimerkiksi etiikkaa, 18 prosenttia,
- Ei osaa sanoa, 2 prosenttia.

Ikäryhmien välillä oli eroja, sillä 15 -24 -vuotiaista yli 60 prosenttia kannatta vapaata valintaa ja yli 65-vuotiaista vain 36 prosenttia. Alle 50-vuotiaissa vastaajaryhmissä nykytilannetta kannatti vain yhteensä noin neljännes (15-24 -vuotiaista 21 %, 25-35 -vuotiaista 28 % ja 35-49 -vuotiaista 24 %). Yhteisen katsomusaineen kannatus (18 %) oli laajinta (23 %) ikäryhmässä 35-49 -vuotiaat.

Uskonnon opetuksen asemaan koulussa muutosta haluavien määrä on keskimääräistä suurempi alle 50-vuotiaiden sekä Etelä-Suomessa ja kaupungeissa asuvien, enemmän koulutusta saaneiden keskuudessa. Puhelinkyselyssä haastateltiin 500 ihmistä eri puolilta Suomea.

Eniten kannatusta saa vapaan valinnan salliminen uskonnon ja elämänkatsomustiedon välillä. Tämä tulos vastaa myös Vapaa-ajattelijain liiton lausunnoissaan esittämää ehdotusta siinä tilanteessa, että liiton perustavoitetta uskonnon opetuksen poistamisesta kouluissa ei saada toteutettua.

Vapaa-ajattelijain Liitto ry