Vapaa-ajattelijat puolustusministerille: Uskonnolliset tilaisuudet vapaa-ajalle varusmiespalveluksessa: Tiedote 13.7.2012

Elämänkatsomustiedon asemaa "kirkollisen työn" vaihtoehtona Puolustusvoimissa halutaan parantaa Vapaa-ajattelijain liiton puolustusministeri Carl Haglundille lähettämässä kirjeessä. Kirjeessä kummeksutaan Yleistä palveluohjesääntöä siitä, että uskonnolliset tilaisuudet ovat kirkkoon kuuluville pakollista "palvelusvelvollisuutta" ja kirkkoon kuulumattomienkin tulee niistä vapautuakseen erikseen ilmoittaa asiasta. Perustuslain mukaan "”kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen”".

Kirjeessä esitetään myös, että Puolustusvoimien uudistuksen supistus- ja säästötoimista huolimatta tulee henkiseen tukeen turvata riittävästi uskonnollisesti sitoutumatonta ammatillista apua, kuten psykologipalveluja, sosiaalikuraattoreita, terveydenhuoltoa, kriisitukea sekä muita tukihenkilöitä. Henkinen tuki ja "kirkollisen työn" tarjoama hengellinen, uskonnollinen tuki ovat kaksi eri asiaa.

- Perustuslain perusoikeusuudistuksen toteuttaminen on Puolustusvoimissa jäänyt puolitiehen, arvioi Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteeri Esa Ylikoski. Esimerkiksi paraatin ja kenttähartauden yhteen kytkemistä perustellaan 200-vuotisella sotilasperinteellä, mutta 2000-luvun perus- ja ihmisoikeussäädösten valossa paraati tulisi pitää paraatina ja kenttä- ja muut hartaudet vapaaehtoisena erikseen.
- Uskonnolliset tilaisuudet voitaisiin siirtää varusmiespalvelun varsinaisen koulutusohjelman ulkopuolelle, vapaa-ajalle, ja niiden toteutus voitaisiin ulkoistaa eli antaa kirkolle itselleen, sanoo pääsihteeri Ylikoski. Hän on myös keväällä toimintansa aloittaneen uuden Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen.

Tällä viikolla heinäkuun saapumiserä aloitti varusmiespalveluksensa eri puolilla maata olevissa joukko-osastoissa.

Avoin kirje Puolustusministeri Carl Haglundille, Ehdotuksia perusoikeuksien parantamiseen Puolustusvoimissa