Puolustusministeri suopea Vapaa-ajattelijain aloitteille

Puolustusministeri Carl Haglund on lomalta palattuaan vastannut Vapaa-ajattelijain liiton hänelle heinäkuussa lähettämään kirjeeseen. Vapaa-ajattelijoiden kirjeessä on joukko ehdotuksia, miten uskonnon ja omantunnon vapauden toteutumisessa ilmenneitä ongelmia Puolustusvoimissa voidaan korjata. Kirjeessään liitto toi esiin joukon asioita ja esimerkkejä, jotka loukkaavat varusmiesten perustuslain mukaisia oikeuksia. Perustuslain mukaan kaikkia on kohdeltava yhdenvertaisesti myös uskonnon ja omantunnon vapauteen liittyvissä asioissa.

Haglund sanoo arvostavansa kirjeessä esille tuotuja näkökohtia. Samalla hän toteaa, että apulaisoikeusasiamies käsittelee parasta aikaa puolustusvoimien kirkollista työtä ym. koskevia kanteluita. Ministeriö katsoo tarkoituksenmukaiseksi odottaa apulaisoikeusasiamiehen linjauksia, jotka eivät ole vielä tulleet.

Liitämme puolustusministeri Carl Haglundin vastauksen sekä 12.7.2012 päivätyn avoimen kirjeemme oheen. Vastauksessa mainittu, kesällä 2011 lähetetty yhteydenottomme löytyy osoitteesta:Avoin kirje ja Puolustusministeri Carl Haglund:n vastaus, Ehdotuksia perusoikeuksien parantamiseen Puolustusvoimissa