VA2012/1s6-8

Prometheuksen tulta levittämässä -- Katsaus Prometheus-leireihin

Koostanut Suvi Auvinen

Prometheus-leiri eli tuttavallisemmin protu on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton aikuistumisleiri. Leirejä järjestää Prometheus- leirin tuki ry, joka myös kulkee nimellä Protu. Prometheus-leireillä pohditaan nuorten itsensä kannalta kiinnostavia ja ajankohtaisia aiheita. Leirin tarkoituksena ei ole tarjota valmiita vastauksia vaan haastaa leiriläisiä omaehtoiseen ajatteluun. Protu on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, jonka toimintatavat pohjautuvat humanistiseen elämänkatsomukseen. Protua erehdytään joskus luulemaan Vapaaajattelijain liiton nuorisotoiminnaksi tai ateistiseksi järjestöksi. Tämä ei pidä paikkaansa. Seuraavassa luodaan katsaus protuleirien käytäntöön ja arvoihin.

Prometheus-leirien synty ja kasvu

Ensimmäinen Prometheus-leiri pidettiin Suomessa vuonna 1989, kun yläasteen elämänkatsomustiedon oppilaat kehittivät ajatuksen kristittyjen rippikoulua vastaavasta aikuistumismenosta. Ensimmäisen leirin järjesti Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry, ja Prometheus- leirin tuki ry perustettiin seuraavana vuonna. Kun Protu perustettiin, se oli pieni yhdistys ja leirejäkin oli vain muutamia kesässä. Toiminta kuitenkin kasvoi vauhdilla ja kasvaa edelleen: kesällä 2012 järjestetään leirejä jo noin seitsemänkymmentä. Käytännössä tämä tarkoittaa kymmenien nuorten työpanosta vuoden ympäri, kun leiripaikat varataan, ohjaajat ja apuohjaajat rekrytoidaan ja koulutetaan, leiriesite toimitetaan jne. Lisäksi joka kesä muutama sata vapaaehtoista ohjaajaa ja apuohjaajaa suunnittelee ja tekee leireistä totta. Toiminta on todellista nuorisotyötä, sillä suurin osa yhdistyksen aktiivisista toimijoista on alle tai hiukan yli 20-vuotiaita, itse leirin käyneitä nuoria.

Kenelle?

 • Prometheus-leirille ovat tervetulleita kaikki 8. luokan käyneet nuoret riippumatta heidän poliittisesta tai maailmankatsomuksellisesta vakaumuksestaan.
 • Leirit on tarkoitettu 8.-9. luokan käyneille, mutta sitä vanhemmille (16-19 -vuotiaille) on tarjolla myös ns. seniorileirejä, joita järjestetään vuonna 2012 neljä kappaletta. Lisäksi yli 20-vuotiaille järjestetään kaksi aikuisleiriä.
 • Prometheus-leiri on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita pohtimaan leirin teemoihin liittyviä kysymyksiä. Leirin näkökulma ei ole uskonnollinen, ja enemmistö leiriläisistä onkin uskontokuntiin kuulumattomia nuoria.

Mitä leirillä tapahtuu?

 • Prometheus-leiri kestää viikon, yleensä sunnuntaista sunnuntaihin. Leiriviikko rakentuu nuorten elämässä ajankohtaisten ja askarruttavien teemojen ympärille.
 • Viikon aikana käsiteltäviä teemoja ovat erilaisuus ja syrjintä, päihteet ja riippuvuus, yhteiskunta ja vaikuttaminen, tulevaisuus, maailmankuvat ja -katsomukset, ihmissuhteet ja seksuaalisuus sekä ympäristö.
 • Tavoitteena on rakentaa pala palalta omaa elämänkatsomusta sekä päästä kuulemaan muiden mielipiteitä ja löytää perusteluja omilleen. Viikkoon kuuluu lisäksi leirielämää: saunomista, laulamista, iltanuotioita, yhdessäoloa ja tunnelmointia.
 • Ryhmä on tiivis, sillä yhdelle leirille osallistuu yleensä vain 7-16 leiriläistä. Leirin alussa toisilleen vieraat ihmiset muuttuvatkin viikon aikana läheisiksi, joskus jopa elinikäisiksi ystäviksi.
 • Leirin lopuksi järjestetään Prometheus- juhla, jonne leiriläisten perheenjäsenet ovat tervetulleita juhlistamaan lapsensa askelta kohti aikuisuutta.

Protun teemat

Monet leirin käyneet nimeävät protun tärkeimmäksi anniksi keskustelut muiden leiriläisten ja ohjaajien kanssa. Vaikka käsittelytavat poikkeavat toisistaan, ovat teemat samat joka leirillä:

ERILAISUUS JA SYRJINTÄ

Erilaisuus ja syrjintä -päivänä pureudutaan mm. erilaisuuden ja samanlaisuuden käsitteisiin sekä pohditaan syrjinnän syitä ja syntymekanismeja, yksilöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä, minuutta ja identiteettiä, stereotypioita ja sosiaalisia rooleja.

PÄIHTEET JA RIIPPUVUUS

Teemapäivänä pohdiskellaan omaa suhtautumista päihteisiin ja tarkastellaan päihteiden käytön laaja-alaisempia vaikutuksia mm. lähipiiriin, yhteisöön ja ympäristöön. Riippuvuus-teeman alla käsitellään erilaisia riippuvuuksia sekä niiden ja haitattomien tottumusten välistä eroa.

YMPÄRISTÖ

Ympäristöteemaa käsitellään pohtimalla, mitä kaikkea ympäristö on ja miettimällä omaa suhdetta ympäristöön ja omien tekojen vaikutusta siihen. Teeman käsittely antaa aineksia oman ympäristön tutkimiseen ja siihen vaikuttamiseen. Ympäristöaiheet nousevat esiin myös muina päivinä.

IHMISSUHTEET JA SEKSUAALISUUS

Miten ihmissuhteet toimivat ja mitä on rakkaus? Miten sosiaaliset normit liittyvät seksuaalisuuteen? Ihmissuhteet ja seksuaalisuus -päivänä mietitään vastauksia myös näihin ja leirillä olevia askarruttaviin kysymyksiin. Silloin pohditaan myös itsetuntoa, kehollisuutta, kauneutta, seurustelua ja seksiä.

YHTEISKUNTA JA VAIKUTTAMINEN

Teemaan sisältyy yhteiskunta-käsitteen ja siihen liittyvien termien avaamista ja mm. oman paikan, vaikuttamisen tarpeen ja vaikuttamismahdollisuuksien pohtimista. Teeman päivänä voidaan vaikka perustaa omat yhteiskunnat pienryhmissä ja tutkailla, mitä kaikkea yhteiskunta tarvitsee toimiakseen.

TULEVAISUUS

Miten voin vaikuttaa tulevaisuuden kehityksen suuntaan? Mitä on aika ja onnellisuus, entä menneisyys? Omien tulevaisuuden tavoitteiden, toiveiden ja pelkojen pohtiminen ja hahmottaminen ovat olennainen osa aikuistumista, ja niitä käsitellään myös protuleireillä. Tulevaisuuspäivänä kuitenkin pohditaan myös koko maailman tulevaisuutta ja nykypäivän merkitystä tulevan kannalta.

MAAILMANKUVAT JA -KATSOMUKSET

Maailmankuvat ja -katsomukset -teema herättää uusia ajatuksia ja antaa välineitä oman maailmankatsomuksen muodostamiseen ja selkiyttämiseen. Päivän aikana erotellaan myös teeman käsitteitä: mitä eroa on maailmankuvilla, -katsomuksilla, uskonnoilla ja elämäntavoilla? Eettiset ja moraaliset kysymykset nousevat esiin kuten myös omien arvojen sekä mielipiteiden synnyn ja perustelun pohdinta.

Kuka Prometheus?

Prometheus on kreikkalaisessa mytologiassa titaani, joka varasti jumalilta tulen ihmisille. Prometheus oli kapinallinen luonne,? joka tasapainoili sopuisuuden ja vihan välillä. Hän oli yhtä ovela kuin ylijumala Zeus ja yhtä ristiriitainen kuin ihmiset. Prometheuksen tulta kuvaa liekkimalja-symboli, joka on laajassa käytössä uskonnottomien keskuudessa. Nimi Prometheus merkitsee ”etukäteen ajattelevaa”.

Protu numeroina:

Prometheus-leirin käy vuosittain 900– 1000 nuorta, noin 1,5% ikäluokasta

 • Kaiken kaikkiaan vuosina 1989–2010 leiriläisiä on ollut yhteensä yli 11 000
 • Kesällä 2006 Prometheus-leirille osallistuneista nuorista yli 60 % opiskeli koulussa elämänkatsomustietoa
 • Kesän 2009 leiriläisille tehdyn kyselyn tulosten mukaan noin 30 prosenttia protuleirin käyneistä nuorista kuuluu kirkkoon ja/tai käy myös rippileirin
 • Vuoden 2010 lopussa Protu-yhdistykseen kuului 4153 jäsentä
 • Vuonna 2012 järjestetään 73 leiriä, joiden tiedot löytyvät osoitteesta protu.fi