VA2012/1s38

Ajattele. Nyt.


Vapaa-ajattelijain Väinö Voipio -palkinto

Tunnustuksettomalle vaihtoehdolle tunnustusta

Esa Ylikoski

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan vuoden 2011 promootiotoimikunta on saanut Vapaa-ajattelijain liiton Väinö Voipio -tunnustuspalkinnon. Palkinto myönnettiin ”tunnustuksena uskonnottomien ihmisten yhdenvertaisuuden sekä omantunnon ja vakaumuksen vapauden huomioon ottamisesta ja kunnioittamisesta”.

Perusteluissa todetaan, että ensimmäistä kertaa Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan promootiohistoriassa oli vuoden 2011 promootion ohjelmassa yhtä aikaa promootiojumalanpalveluksen kanssa vaihtoehtoinen tunnustukseton tilaisuus. Tilaisuus järjestettiin tuomiokirkon lähellä olevan kielikeskuksen tiloissa, ja sen ohjelmassa oli puheita ja musiikkia. (Lisätietoja kesän 2011 promootiosta: http://blogs.helsinki. fi/valtsikanpromootio)

Palkinto luovutettiin keskiviikkona valtiotieteellisen tiedekunnan tiloissa. Paikalla olivat promootiotoimikunnan varapuheenjohtaja Saara Reinimäki sekä tiedekunnan varadekaani Leif Åberg. Toimikunnan puheenjohtajana toimi maisteri Vilja Rydman. Palkinnon luovuttivat Vapaa-ajattelijain liiton liittovaltuuston puheenjohtaja Robert Brotherus ja pääsihteeri Esa Ylikoski sekä Helsingin vapaa-ajattelijain puheenjohtaja Ilkka Vuorikuru.

”Promootiojuhlallisuuksien tunnustuksettoman tilaisuuden järjestämisestä voisi ottaa esimerkkiä myös yliopistojen avajaisiin, eduskunnan valtiopäivien avajaisiin, armeijan arkeen ja juhlaan sekä myös koulujen ja päivähoidon mahdollisiin uskonnollisiin tilaisuuksiin liittyen”, totesi Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteeri Esa Ylikoski palkinnon luovutustilaisuudessa. ”Uskontokuntiin kuulumattomat eivät ole ”toisen luokan kansalaisia”, valtiovallan ja julkisten palvelulaitosten tulee alkaa kohdella ihmisiä tasapuolisesti erilaisten uskontojen ja uskonnottomien vakaumusten suhteen. Tämä näkökohta painottui myös apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa käräjäjumalanpalvelusten suhteen viime viikolla”, huomautti Ylikoski.

Väinö Voipio -palkinto on tunnustus henkilöille ja tahoille, jotka ovat myönteisellä tavalla tuoneet edistäneet yhteiskunnan sekularisoitumista, tuoneet esille humanistista elämänasennetta tai edistäneet tieteellistä todellisuuskäsitystä. Yliopistoväestä palkinnon ovat aiemmin saaneet Jorma Palo, Kari Cantell, Kari Enqvist Helsingin yliopistosta sekä Esko Valtaoja ja Erkki Tuomioja. Palkintoa on jaettu vuodesta 1993 alkaen.

Väinö Voipio (1884-1976) toimi lakimiehenä ja kihlakunnantuomarina sekä näytelmä- ja romaanikirjailijana. Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtajana hän toimi vuosina 1958-1963 ja edisti vakaumuksen vapautta myös kirjoillaan Jumalan puolustus (1961), Kahleissa vai vapaana (1967), Pelotuksen uskonto (1969) ja Vihreä katkismus (1973).