VA2012/3s8-9

Pölyisestä pimeydestä valoon

Raamatusta Kolmeen muskettisoturiin ja Adressiteksteistä Jumalharhaan

Erja Sallinen

Liiton kirjastoa on uudistettu, kirjoja lajiteltu ja aarteita löydetty. Erja Sallinen kertoo urakasta ja liiton kirjaston tämänhetkisestä tilanteesta.

Alussa on sana. Sitten tulivat bibliomaanit ja vielä bibliofiilitkin. Kirjat ja lukeminen ovat aina olleet oleellinen osa vapaa-ajattelijoiden elämää ja ehkä oleellisin osa itse aatteen olemassaoloa. Monipuolisen kirjallisuuden avulla on vahvistettu uskonnotonta aatetta, vakaumusta ja filosofiaa.

Vapaa-ajattelijain liiton toimitiloissa Helsingin Neljännellä linjalla on merkittävän kokoinen kirjasto. Kirjoja kirjastoon on vuosikymmenten varrella kertynyt tai kerätty eri aloilta useilla eri kielillä. Vanhimmat teokset ovat 1800-luvun alkupuolelta, suurin osa teoksista on 1900-luvun alkupuoliskolta ja loput uudempia. Viimeisten viiden vuoden aikana kirjastoon on hankittu lähes kolmannes sen kokonaismäärästä. Kirjastosta löytyy myös harvinaisuuksia ja erityisesti kirjoja, joita ei Suomessa ole montaa saatavilla.

Joskus aikaisempina vuosikymmeninä liiton kirjastokanta on ollut kortistoituna, mutta lieneekö kortiston kirjoittaja vienyt kortit mukanaan, kun jäljelle on jäänyt vain muutama satunnainen kortti ja tyhjät kortistolaatikot. Kortistoa ei toimitilojen muutostöiden yhteydessä löydetty mistään, ja niinpä päätettiin laatia kirjastosta tämän päivän vaatimukset täyttävä kirjastotietokanta. Tietokantaan siirretään kirjallisuutta viimeksi hankituista aloittaen vanhempiin edeten, ja tehtävästä on tätä kirjoitettaessa suoritettu arviolta puolet. Tavoitteena on saada kaikki kirjat uuteen tietokantaan, joka tullaan myöhemmin laittamaan liiton nettisivuille lainaustoimintaa varten. Periaatteessa kirjoja voi lainata toistaiseksi kuten aiemminkin, koska lainaustoiminnan uudet käytännöt ovat vielä kokeiluvaiheessa.

Uudistetuissa toimitiloissa kirjasto hyllyineen on sijoitettu entisen etuhuonetilan puolelle nykyiseen avaraan ja valoisaan kokoustilaan. Aiemmin kirjasto sijaitsi takana olleessa pimeässä ja silloin ahtaassa kokoustilassa. Suurin osa vanhimmista kirjoista on siirretty varastoon, ja siellä olevien kirjojen lainaamista tulevat koskemaan eri säännöt kuin uudempien teosten lainausta. Vanhojen kirjojen kunto ei aina salli kirjan vientiä pois toimitiloista saati niiden postitusta. Kirjat on sijoitettu hyllyyn kirjoittajan sukunimen mukaiseen järjestykseen ottamatta huomioon kirjojen luokitusta. Ainoastaan hakuteokset, sanakirjat, varsinaiset oppikirjat ja muut erikoisteokset kuten Raamatut, Koraanit ja lakikirjat sekä runoteokset ovat omissa hyllyissään. Pienet vihkoset ja ohuet nidokset on niin ikään laitettu erikseen muovisiin lehtikoteloihin samoin kuin komiteamietinnöt ja muut monistetyyppiset julkaisut. Hyllystä löytyvät myös sidotut Vapaa-ajattelija -lehdet. Lehtisidoksia ei lainata. Liittoon tulevia aikakausilehtiä säilytetään vaihtelevan pituisia aikoja.

Jäsentensä mukana kasvava kirjasto

Kirjasto on kasvanut lähes kahdentuhannen kirjan kokoonsa pikkuhiljaa. Osa teoksista on saatu lahjoituksina, osa on ”oman” kustannusosakeyhtiön julkaisuja ja iso osa on hankittu ostamalla. Moni liiton paikallisyhdistyksen jäsen on lahjoittanut teoksia, joita on itse kirjoittanut tai ollut mukana toimittamassa. Lahjoituksia tietenkin otetaan edelleen vastaan, mutta toivottavaa olisi, että kirjat koskisivat uskonnottomuutta, uskontokritiikkiä, vapaa-ajattelua, humanismia tai filosofiaa. Kirjastossa on muutama hakuteos ja sanakirjakin. Mahdollisista isommista kirjalahjoituksista on hyvä neuvotella esimerkiksi liiton puheenjohtajan kanssa.

Tämän vuoden aikana tietokantaan siirretyissä teoksissa on lähes jokaiselle jotakin. Viime vuosina hankituista teoksista mainittakoon mm. suosituksi elämänkatsomuskirjailijaksi noussut Richard Dawkins, joka on edustettuna kirjastossa sekä suomeksi että englanniksi. Darwinin Lajien synty on lainattavissa, Kari Enqvistin Näkymätön todellisuus ja Antti Eskolan Tiedän ja uskon niin ikään. Kirjastossa on myös useita kulttikirjailijaksikin mainitun James Ellroyn teoksia samoin kuin Freudin Tapauskertomukset ja Hirsi Ali Ayaan Pakomatkalla – vain muutamia mainitakseni. Ihmisen seksuaalisuuteen ja ihmisten tasa-arvoon liittyvää melko uutta kirjallisuutta on runsaasti. Helsingin vapaa-ajattelijoiden entisen puheenjohtajan Viljo Suutarin lähes koko tuotanto on myös hyllyssä lainattavana, samoin Kaija Tanskasen runot, puheenjohtajien Voipio ja Hartikainen teoksia hyllystä löytyy halukkaille lukijoille lainaksi.

Tietokannan valmistuttua julkaistaan liiton sivuilla sen yhteydessä myös lainausohjesääntö. Liitossa toivotaan, että kirjastosta olisi hyötyä erityisesti tutkimusta tekeville ja jäsenyhdistyksien jäsenille monella tavalla.

Kirjakannan tiedostoon siirtäminen on ollut aikaa vievää, hikistä ja pölyistä, mutta ennen kaikkea mielenkiintoista työtä. Varastossa olevien vanhimpien ja huonokuntoisempien teosten tietojen siirtäminen tuonee mukanaan entistä pölyisemmän ja mielenkiintoisemman rupeaman. Toivoa sopii, ettei nyt luotava tietokanta koskaan valmistu, vaan liiton teoskanta uudistuu uusien merkittävien ja vakaumustamme tukevien kirjojen myötä. Ja ennen kaikkea toivottavasti joukossamme on edelleen kirjoja lukevia ja rakastavia bibliomaaneja.