VA2012/3s30b

Yhdistyneet ajattelijat – Yhdistykset toimivat

Opinto- ja retkeilypäivät Kemissä

Jo neljännet pohjoiset vapaa-ajattelijain opinto- ja retkeilypäivät pidettiin 17.-19.8. merellisessä Kemissä. Osanottajat saapuivat Kemiin aurinkoisen sään vallitessa perjantaina.

Lauantaina pääsihteeri Esa Ylikoski luennoi mm., miten laki yhdenvertaisuudesta uskonnon ja va-kaumuksen vapauden osalta varuskunnissa toteutuu. Luennossa käsiteltiin myös ET-opetusta sekä ajatuk-sen, omantunnon ja vakaumuksen vapautta päiväkodeissa ja kouluissa. Luennon päätteeksi keskusteltiin Norjan tilanteesta. Norjassa muutettiin toukokuussa perustuslakia siten, että kirkko ja valtio erotettiin toi-sistaan. Norjan perustuslain muutos todettiin kuitenkin keskustelussa lähinnä kosmeettiseksi, koska siellä kuntien ja seurakuntien talousarviot ovat yhdessä.

Lopuksi luennoitsija kertoi liiton tavoiteohjelman valmistelusta ja sen etenemisestä ajallisesti. Ohjelman tiekartta ei vielä ole löytänyt muotoaan. Ohjelmatyön tarkkaa aikataulua ei vielä ole. Tavoiteohjelmatyö-hön voi osallistua kuka tahansa ilmoittautumalla työryhmiin ja tällä tavoin antaa ehdotuksia asiasisältöön.

Asioista käydyssä vilkkaassa keskustelussa todettiin mm., että armeijassa noudatetaan vanhoja perinteitä, vaikka ne ovat ristiriidassa nykyisten voimassaolevien lakien kanssa. Vallitsevaan tilanteeseen odotetaan ratkaisua lähiaikoina. Todettiin, että mm. Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Suomen perustuslain ja kirkkolakien sekä vallitsevan arkikäytännön välillä on ristiriitaa.

Osallistujat näkivät, että ET-opetuksen mahdollisuuksista tiedottamisessa on suuria eroja eri kuntien ja koulujen välillä. Päiväkodeissa on myös eroavaisuuksia, mutta on myös hyvin lakia noudattavia käytäntö-jä, joissa toteutuu ajatuksen, omantunnon ja vakaumuksen vapaus.

Aiheesta Valta ja vallankirous luennoi Martti Vaattovaara. Luento käsitteli mm. Meksikon valtion sisällä tiheään tapahtuneita valtataisteluja ja vallankäyttöä. Vaattovaara puhui luennossaan myös Vapaa-ajattelijain liiton liittokokouksen kulusta. Hän esitti ajatuksen, olisiko liiton hallintoelimiä valittaessa kes-kustelemalla saatu parempi lopputulos kuin pelkästään äänestämällä. Asiasta käytiin vallan käytön näkö-kulmasta rakentava keskustelu.

Merelliseen Kemiin tutustuttiin niin perjantai-iltana kuin lauantainakin kahdella eri veneretkellä sihteeri Sauli Kankaanpään ohjauksessa. Myös Kemin Vapaa-ajattelijain hautausmaahan tutustuttiin seikkaperäisesti puheenjohtaja Pertti Perinivan opastuksella. Opastuskierroksella oli mukana myös liiton varapu-heenjohtaja Marko Lakkala.

Tänä vuonna 75 vuotta täyttävä Kemin Vapaa-ajattelijain yhdistys sai Luoteis-Lapin Vapaa-ajattelijain yhdistykseltä huomionosoituksen ja menestyksen toivotukset järjestöyöhön. Ne esitti Martti Vaattovaara.

Lopuksi todettiin, että opinto- ja retkeilypäivät olivat onnistuneet. Todettiin myös, että vapaa-ajatuksen asiaa vietiin eteenpäin. Liiton pääsihteerille ja varapuheenjohtajalle annettiin kiitokset siitä, että heillä ei ollut kiire heti luentojen jälkeen pois, vaan aikaa oli yllin kyllin vapaaseen vuorovaikutukseen illoillakin.


Kemin Vapaa-ajattelijat ry
Pertti Periniva
Hannu Alakontiola.