VA2012/2s18-19

Reilumpaa päiväkotia kaikille!

Suvi Auvinen

Helsingin Vapaa-ajattelijat ovat lanseeraamassa uuden Reilu päiväkoti- hankkeen. Hankkeen ideana on nostaa sekä ammattikasvattajien että vanhempien tietoisuuteen uskonnottomien perheiden oikeuksia, tarkastella päiväkotien katsomusvapauden toteutumista sekä laajemmin päiväkotien "reiluutta". Kimmo Laine ja Markku Pääkkönen HVA:sta vetävät hanketta ja mukaan ehtii vielä!

Reilu päiväkoti- hanke on koostamassa nettisivuilleen testin, jonka perusteella voi itse kukin kokeilla päiväkodin ja omien asenteiden reiluutta. Ympyröi valitsemasi päiväkodin todellisuutta vastaava vastaus tai oma valintasi ja katso lopusta, mikä on tuloksesi!

1. Olet uskonnoton vanhempi. Lastesi päiväkoti järjestää retken kirkkoon. Vaihtoehtoista ohjelmaa ei ole järjestetty. Mitä perheessäsi tehdään?

a) Annan lasten osallistua kirkkokäynnille, vaikka se on vastoin periaatteitani.

b) En anna lasten osallistua kirkkokäynnille, vaan hoidan heitä itse sen päivän, vaikka se harmittaa lapsia, koska he olisivat halunneet olla muiden mukana.

c) Kirkkoretkiä ei järjestetä.

d) Lapsille on järjestetty muuta, mielekästä tekemistä muiden retken ajaksi päiväkodissa.

2. Olet uskonnoton vanhempi. Lastesi päiväkoti ilmoittaa vasta päivää ennen seuraavana päivänä järjestettävästä kirkkoretkestä.

a) Annan lasteni osallistua retkelle, vaikka se on vastoin periaatteitani, koska en ehdi järjestää lapsille muutakaan hoitajaa.

b) Valehtelen työpaikalleni, että olen sairas, jotta voin hoitaa lapsia sen päivän kotona.

c) Päiväkoti on jo hyvissä ajoin ilmoittanut tulevasta retkestä jotta voin järjestää lapsilleni lapsenvahdin.

d) Kirkkoretkiä ei järjestetä.

e) Lapsille on järjestetty muuta, mielekästä tekemistä muiden retken ajaksi päiväkodissa.

3. Olet uskonnoton vanhempi. Lastesi päiväkodissa lapsia opetetaan lukemaan ruokarukous.

a) En kiellä lapsiani osallistumasta ruokarukoukseen, vaikka se on vastoin periaatteitani.

b) Kiellän lapsiani osallistumasta ruokarukoukseen, vaikka se johtaakin siihen, että leikkitoverit pitävät heitä omituisina ja kiusaavat heitä erilaisuuden vuoksi.

c) Päiväkodissa ei opeteta ruokarukousta, mutta ei myöskään kielletä, jos joku lapsi haluaa oma-aloitteisesti sellaisen lukea.

d) Ruokarukouksen sijaan kiitetään keittäjiä.

4. Olet maahanmuuttaja. Lastesi päiväkodissa järjestetään uskonnollista ohjelmaa, joka poikkeaa sinun uskonnostasi. En tunne paikallista kulttuuria, joten en tiedä, mitä vaihtoehtoja on tarjolla.

a) Pidän ikävänä sitä, että lasteni on osallistuttava opetukseen, jota en hyväksy.

b) Hoidan lapseni itse, vaikka se on työläämpää ja vaikka lasten olisi hyvä viettää aikaa ikäistensä kanssa.

c) Päiväkoti kertoo minulle uskonnollisen ohjelman vapaaehtoisuudesta ja järjestää vaihtoehtoista ohjelmaa, joka sopii kaikille.

5. Olet maahanmuuttaja. Saat kuulla lapsiltasi jälkeenpäin että päiväkodissa oli käynyt pappi vierailulla pitämässä hartauden lapsille.

a) Pidän ikävänä sitä, että lapseni osallistuivat vieraan uskonnon harjoittamiseen ilman hyväksyntääni, mutta toivon, että niin ei käy jatkossa.

b) En anna lasteni mennä enää päiväkotiin vaan hoidan heitä itse, vaikka he eivät sitten ehkä opikaan paikallista kieltä niin helposti.

c) Päiväkoti on tiedustellut minulta ennakkoon, haluanko lasteni osallistuvan uskonnolliseen ohjelmaan, ja tiedän, että lapsilleni on aina tarjolla ei-uskonnollista vaihtoehtoista tekemistä.

6. Olet uskonnoton vanhempi. Lastesi päiväkodissa järjestetään uskonnollista ohjelmaa mutta ei vaihtoehtoa sille. Vaadit että päiväkoti järjestää vaihtoehtoista ohjelmaa.

a) Päiväkodissa ei suostuta järjestämään vaihtoehtoista ohjelmaa, koska olette kuulemma ainoa perhe, joka sitä vaatii.

b) Päiväkodista ehdotetaan, että järjestät itse lasten hoidon tuollaisina päivinä, kun uskonnollista ohjelmaa on.

c) Päiväkodissa tiedostetaan, että helsinkiläisistä lapsista nykyisin vain noin puolet kastetaan ev.lut kirkon jäseniksi, joten on selvä, että kaikki hoidossa olevat lapset eivät ole kirkon jäseniä. Tästä syystä uskonnollista ohjelmaa pyritään välttämään, ja tarjotaan aina tilalle vaihtoehto. Vanhempia myös informoidaan avoimesti vaihtoehdoista, ja tiedustellaan, kuinka he haluavat tehdä

7. Olet uskonnoton vanhempi. Lastesi päiväkodissa järjestetään uskonnollista ohjelmaa.

a) Annan lasten osallistua, koska en halua tehdä siitä numeroa ja minua hävettää ottaa asia puheeksi.

b) Annan lasten osallistua, koska kyselin asiasta pari kertaa hoitajilta, mutta he eivät vaikuttaneet ottavan asiaani tosissaan.

c) Päiväkoti kysyi minulta suoraan, haluanko lasteni osallistuvan uskonnolliseen ohjelmaan ja tarjosi oma-aloitteisesti vaihtoehtoista ohjelmaa lapsilleni kertoessani perheeni olevan uskonnoton.

8. Olet tapaluterilainen vanhempi. Lapsesi kuuluvat kirkkoon, mutta et itse suhtaudu kirkkoon mitenkään vakavasti. Et ole ihan varma, miten haluaisin lastesi kasvatuksen suhteen meneteltävän.

a) Annan päiväkodin toimia vapaasti, koska en tiedä vaihtoehtoakaan.

b) En ole edes tullut ajatelleeksi asiaa, koska siitä ei ole koskaan päiväkodissa puhuttu.

c) Päiväkoti kysyi minulta suoraan, haluanko lasteni osallistuvan uskonnolliseen ohjelmaan ja tarjosi oma-aloitteisesti vaihtoehtoista ohjelmaa lapsilleni kertoessani perheeni olevan uskonnoton.

9. Olet uskonnoton vanhempi. Lastesi päiväkodissa luetaan säännöllisesti uskonnollisia päiväunisatuja.

a) Kukaan ei ole edes kertonut, että päiväunisadut ovat uskonnollisia! Asia selviää vasta, kun lapsi alkaa kotona kertoa Jeesuksen ihmeteoista.

b) Annan lasten osallistua, koska päiväkodin mukaan tämä on osa kaikille kuuluvaa uskontokasvatusta.

c) Päiväkodissa luetaan monipuolisesti erilaisia satuja ennen päiväunia eikä keskitytä uskonnollisiin satuihin.

10. Olet uskonnoton vanhempi. Lastesi päiväkodissa on kerrottu, että "Enkeli suojelee lapsia pahoilta tapahtumilta".

a) Päiväkodin henkilökunnan mielestä enkelit ovat todellisia ja heidän mielestään on hyvä että niistä kerrotaan myös uskonnottomille lapsille. Annan päiväkodin kertoa jatkossakin enkeleiden tuomasta turvallisuudesta.

b) En itse usko enkeleihin, mutta annan päiväkodin jatkossakin puhua enkeleistä lapsilleni, jos se luo turvallisuuden tunnetta.

c) Enkeleitä ei ole olemassa. Turvallisuuden tunnetta ei tule lapselle satuolentojen pitämisenä totena vaan aikuisten asianmukaisella käytöksellä.

Vastaukset:
Eniten a) tai b) -vastauksia:

Päiväkotisi ei ole kovin reilu. Päiväkodin tulee kunnioittaa perheiden katsomusta eikä antaa uskonnollista opetusta. Lasten kasvatusta ei kannata jättää päiväkodin harteille vaan ottaa tarkkaan selvää siitä, mitä lapsille päiväkodissa puhutaan ja opetetaan. Jos päiväkotisi on epäreilu etkä tiedä miten toimia, ota yhteyttä vapaa-ajattelijoihin!

Eniten c) tai d) -vastauksia:
Onneksi olkoon! Päiväkotisi kuulostaa reilulta. Päiväkotien tehtävä ei ole viedä lapsia säännöllisesti minkään uskontokunnan kirkkoon vaan olla uskontoneutraali. Reilussa päiväkodissa kaikilla on kivempaa.

Tarkista tästä listasta mistä tunnistat reilun ja epäreilun päiväkodin!

Reilu päiväkoti Epäreilu päiväkoti
 • ei syrji ketään vanhempien uskonnon, maailmankatsomuksen, ihonvärin, kulttuurin eikä sukupuolisen suuntautumisen perusteella
 • on uskontoneutraali
 • hoitaa lakisääteisen uskonto- ja elämänkatsomustietokasvatuksen omin voimin
 • kysyy oma-aloitteisesti jokaisen lapsen vanhemmilta millaista uskontokasvatusta lapselle annetaan
 • järjestää vuotuisjuhlat kaikille sopiviksi, uskontokuntien ja maailmankatsomusten kannalta neutraalisti
 • ei järjestä uskonnollisia tilaisuuksia päiväkodissa
 • ei vie lapsia minkään uskontokunnan kirkkoon säännöllisesti
 • jos kuitenkin vie lapset kirkkoon, kysyy ennen jokaista käyntiä jokaisen lapsen vanhemmilta asiasta erikseen
 • jos kuitenkin vie lapset kirkkoon, järjestää uskonnottomille ja muista syistä retkeen osallistumattomille vastaavaa ohjelmaa
 • ilmoittaa jokaisesta kirkossakäynnistä ja korvaavasta ohjelmasta reilusti etukäteen päiväkodin ilmoitustaululla ja viikkoohjelmassa
 • jättää huomioimatta vanhempien maailmankatsomuksen
 • pakottaa vanhemmat ponnekkaasti vaatimaan maailmankatsomuksensa huomioon ottamista varhaiskasvatussuunnitelmassa
 • ei kerro vanhemmille etukäteen kirkossakäynneistä
 • ei järjestä uskonnottomille tai toisiin uskontokuntiin kuuluville vastaavaa ohjelmaa kirkossakäyntien ajaksi
 • järjestää uskonnollisia tilaisuuksia päiväkodissa
 • järjestää vuotuisjuhlat jonkin uskontokunnan perinteiden nimissä ja tapaan

Tule mukaan tekemään Reilu päiväkoti- hanketta! Ota yhteys Kimmo Laineeseen kimmo.laine@pp3.inet.fi tai Markku Pääkköseen markku.artinarch@ gmail.com