VA2012/2s28-29

Yhdistyneet ajattelijat - yhdistykset toimivat

Helsingin yliopistolta vihreää valoa tunnustuksettomalle avajaistilaisuudelle

Suvi Auvinen

Helsingin Vapaa-ajattelijat ry. on lähestynyt Helsingin yliopistoa esittäen tunnustuksettoman tilaisuuden saamista avajaisjumalanpalveluksen rinnalle. Vapaa-ajattelijoita on kuultu, sillä Helsingin yliopiston rehtori Thomas Wilhelmsson kirjoittaa vapaa-ajattelijoiden ehdotukseen seuraavan vastauksen:

”Yliopisto on jo toissa vuonna pidettyjen promootioiden yhteydessä kokeillun käytännön ja yliopistolaisilta tulleiden aloitteiden perusteella valmistellut avajaisjumalanpalveluksen kanssa vaihtoehtoista siviiliseremoniaa. Olemme pitäneet tätä tärkeänä, jotta koko kansainvälinen ja kansallinen henkilökuntamme ja opiskelijamme kokisivat avajaisseremoniat omakseen. Nyt näyttää siltä, että saamme hyvän konseptin valmiiksi siten, että voimme kokeilla sitä ensi syksyn avajaisissa.”
Lahti korjaa ohjeistuksiaan ja jakaa ajatuksia

Suvi Auvinen

Lahden kaupunki on korjannut edellisessä lehdessä mainittua internetsivuillaan olevaa ohjeistusta uskonnon ja elämänkatsomustiedon valintojen osalta, sekä luvannut päivittää tiedot myös "Tervetuloa opiskelemaan" oppaaseensa. Nyt Lahden Vapaa-ajattelijat r.y. käy läpi yhdessä Lahden naapurikunnan Nastolan kanssa näiden koulujen ET:n opetusjärjestelyjä ja uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisasiaa.

Yhdistys on kesällä toimittanut kaikille Nastolan kouluille tiedoksi yhteenvedon tekemästään kartoituksesta. Siinä ilmeni varsin eriäviä käytäntöjä sekä tiedotuksessa että muissa menettelyissä; korjaustarve on monien koulujen kohdalla ilmeinen.

Lahden vapaa-ajattelijain sihteeri Tapio Pilli toivoo, että muissakin yhdistyksissä tehdään selvitystyötä alueen kuntien koulutoimen ja eri koulujen tiedotuskäytännöistä koskien uskonnollisista tilaisuuksista pois jäämistä sekä ETopetusta. Koulukohtainen analysointi voi viedä hieman aikaa, mutta sen tuomalla tiedolla ja tietojen vertailulla voi saada käytännön tuloksia aikaan.

Lahden Vapaa-ajattelijoiden kotisivuilla on myös uusi "Ajatuksia" osio, jonne kerätään jäsenten kirjoituksia vapaa- ajattelusta ja uskonnottomasta elämästä. Viimeisin lisäys on "Mielipidekirjoitus: Herätkää!". Kirjoitus julkaistiin myös Etelä-Suomen Sanomissa.
ET sai tukea Kotkassa ja Turussa

Esa Ylikoski

Elämänkatsomustieto on ollut kevään aikana esillä useissa liiton jäsenyhdistysten tilaisuuksissa. Asia onkin mitä ajankohtaisin, koska eduskunta pääsee pian päättämään asiasta vuosiksi eteenpäin. Kotkan tilaisuudessa huhtikuussa ja Turussa toukokuussa puhujana oli pääsihteeri Esa Ylikoski.

Kotkan tilaisuus sai runsaasti huomiota Kymen Sanomissa, vaikka mukaan lupautuneelle opetustoimenjohtajalle tulikin este osallistua tilaisuuteen. Turussa toisena puhujana oli Petra Rosenberg, joka on Turun Protu-toiminnan vastaava sekä opiskelee katsomusaineiden opettajaksi.

Liiton esittämät tavoitteet elämänkatsomustiedon valinnaisuudesta kaikille saivat tukea molempien tilaisuuksien keskusteluissa. Samalla nousivat esiin uskonnon opetuksen ja uskonnon harjoittamisen ongelmat kouluissa.
Oulunseudun Vapaa-ajattelijoilta uusi stipendi

Jouko Saksio

Oulunseudun Vapaa-ajattelijat ry myöntää ensimmäisen Maria Jämsästipendin elämänkatsomustiedon (ET) kiitettävästä opiskelusta. 50 euron rahallisen tunnustuksen saa abiturientti ja tämän kevään ylioppilas Alexander Vahera-Chibnik Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiosta.

Lehtori Jari Papusen mukaan Vahera- Chibnik "on aina ollut kiitettävän oppilas elämänkatsomustiedossa ja kirjoitti keväällä 2012 ylioppilastutkinnossa siitä eximia cum laude approbaturin, E."

Maria Jämsä-stipendi on suunnattu kannustukseksi ansioituneelle lukion elämänkatsomustiedon opiskelijalle Oulussa. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla oppilaan nimi, koulu ja opettajan nimi. Seuraava tunnustus myönnetään toukokuussa 2013.
Jarlan sarjakuvaa jaettiin Kampissa

Suvi Auvinen

Tässä lehdessä (sivulta 11 alkaen) julkaistu Pertti Jarlan sarjakuva näki päivänvalon Helsingin vapaa-ajattelijoiden jakaessa sitä Kampin kappelin avajaisissa Helsingin Narinkkatorilla. Helsingin vapaa-ajattelijat ja Suomen Vapaa-ajattelijain liitto kritisoivat Kampin kappelia, joka yhdistää kirkon hengelliset palvelut ja Helsingin kaupungin sosiaalipalvelut.

– Kirkon erottaminen valtiosta on Vapaa- ajattelijain liiton ja sen jäsenyhdistysten tavoite. Kampin kappelihanke osoittaa entistä ajankohtaisemmaksi keskustelun julkisen vallan ja yhden uskonnollisen yhteisön suhteista., Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Petri Karisma arvioi.

Helsinkiläisistä 40 prosenttia ei kuulu kirkkoon. Vapaa-ajattelijoiden mielestä parempi vaihtoehto olisi ollut rakentaa neutraali hiljentymistila, kuten sairaaloissa tai lentokentillä on tapana. Uskonnolliseen tilaan rakennettu sosiaalitoimisto ei huomioi ihmisen katsomuksen vapautta.

Pohjoisen havumetsävyöhykkeen vapaaajattelijat opiskelevat ja retkeilevät

Pertti Periniva

Jo perinteisiksi muodostuneet Vapaaajattelijain opinto- ja retkeilypäivät pidetään Kemissä FC 88 talossa 17. – 19.8.2012 yhdessä Kemin, Luoteis-Lapin ja Rovaniemen Vapaa-ajattelijain toimesta. Tervetulleita ovat myös Oulun ja Kajaanin Vapaa-ajattelijat. Saapuminen perjantaina klo 16.00.

Opintopäivillä käsitellään vapaaajatteluun liittyviä asioita sekä vaihdetaan kokemuksia järjestötyöstä. Illemmalla myös vapaata seurustelua ja mielipiteiden vaihtoa pidetään tärkeänä. Tutustuminen merellisen Kemin nähtävyyksiin on varmasti antoisaa. Myös liiton edustaja pyydetään osallistumaan opinto- ja retkeilypäiville. Tervetuloa!

Opinto – ja retkeilypäivien luento-ohjelma:

Liiton pääsihteeri Esa Ylikoski luennoi seuraavista aiheista:

Miten toteutuu varuskunnissa laki yhdenvertaisuudesta kirkkoon kuuluvien varusmiesten ja –naisten, kantahenkilökunnan ja uskonnottomien tasapuolisesta kohtelusta.

ET-opiskelusta, ajatuksen ja omantunnon ja vakaumuksen vapaudesta, päiväkodeissa ja kouluissa.

Liiton kulttuuriohjelmaa uudistetaan. Uudeksi nimeksi tulee joko periaateohjelma tai tavoiteohjelma. Tämän uudistustyön valmistelun sisältö elokuussa 2012.

Norjassa muutettiin perustuslakia toukokuussa siten, että kirkko ja valtio erotettiin toisistaan. Mikä on tarkemmin uudistuksen sisältö ja Vapaa-ajattelijain liiton arvio asiasta?

Martti Vaattovaara luennoi aiheesta Valta ja vallankirous.

Tarkemmat tiedot ko. tapahtumasta löytyvät Kemin Vapaa – ajattelijain kotisivuilta http:// www.vapaa-ajattelijat. fi/kemi. Ajankohtaiset tiedot löytyvät osoitteesta: http://keminvapaaajattelijat. blogspost.com