Joulujuhla kuuluu kaikille: Tiedote 3.12.2012

Koulujen joulujuhlat tulee järjestää katsomuksellisesti neutraalisti. Vain näin voidaan taata, että kaikki tuntevat itsensä juhlassa tervetulleeksi. Juhlien ei ole tarkoitus olla minkään aatteen puolestapuhumistilaisuus ja julkisen tilan on oltava Suomessa puolueetonta ja neutraalia suhteessa vakaumuksiin. Suomi on nykyään monikulttuurinen ja moniarvoinen yhteiskunta, jossa kaikkia uskontoja ja vakaumuksia tulee kohdella yhdenvertaisesti.

Joulujuhlien kristillistä osuutta perustellaan tavallisesti perinteen vaalimisella. Toivoisin perinteeseen vetoajia miettimään, onko perinne tärkeämpi kuin se, että naapurisi tuntee itsensä tervetulleeksi yhteiseen juhlaan? kysyy Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Petri Karisma

Suomi ei enää ole puhtaasti kristillinen maa ja yhtenäiskulttuuri on lakannut jo vuosikymmeniä sitten. Suomessa asuu tällä hetkellä yli miljoona mihinkään uskontokuntaan kuulumatonta ja kymmeniä tuhansia muista kulttuureista tulleita. Tässä viitekehyksessä on liioittelua vaatia yhteiseen joulujuhlaan kaikille pakollisia kristillisiä elementtejä.

Kun koulujen virallinen ja pakollinen joulujuhla järjestetään uskonnollisesti neutraalisti, voivat eri uskonnot ja vakaumukset järjestää omat juhlansa tämän juhlan jälkeen. Ne eivät olisi osa koulun toimintaa, mutta voivat olla tarjolla koulupäivän jälkeen. Näihin tilaisuuksiin voivat osallistua vapaaehtoisesti kaikki halukkaat. Näin toimien kenenkään ei tarvitse osallistua omantunnon vastaisesti uskonnonharjoittamiseen, eikä kenenkään tarvitse paljastaa vakaumustaan.

Suomen valtion olisi aika siirtyä tunnustuksettomuuteen, jossa kaikkia uskontoja ja maailmankatsomuksia kohdellaan yhdenvertaisesti.