VA2012/2s31-31

Hallittu ajatus - liittohallitus tiedottaa

Kysymyksiä lehdestä – ja vastauksia

Minne ilmoitan osoitteenmuutokseni?

Jos olet jonkin alueellisen vapaa-ajattelijayhdistyksen jäsen, ilmoita osoitteenmuutoksesi sinne. Yhdistys tarkistaa, että olet maksanut vuoden 2011 tai 2012 jäsenmaksun, ja jos asia on kunnossa, yhdistys ilmoittaa uuden osoitteesi liittoon. Yhdistysten osoitteet löydät lehden lopusta.

Mitä teen, jos lehti ei tule?

Jos olet tai otaksut olevasi jonkin vapaa- ajattelijayhdistyksen jäsen, ilmoita asiasta sille. Yhdistys selvittää, oletko tuon yhdistyksen jäsen ja oletko maksanut jäsenmaksusi. Kun asia on selvitetty ja jäsenmaksu maksettu, yhdistys ilmoittaa siitä liittoon, ja lehti alkaa tulla.

Kenelle lehti tulee ja mistä alkaen?

Vapaa Ajattelija -lehti tulee sinulle vasta kun a) olet maksanut jäsenyhdistyksesi edellisen tai kuluvan vuoden jäsenmaksun, ja b) tuo jäsenyhdistys on ilmoittanut tämän tiedon ja osoitteesi liittoon.

Jos olet lehden maksullinen tilaaja, ilmoita osoitteen muutokset ja muut asiat suoraan lehdelle. Osoitteet ovat tämän lehden sisäkannessa.

Vapaa-ajattelijat toreille

Ihmisoikeusvaltuuskunta

Eduskunnan oikeusasiamies on 29.3.2012 asettanut Ihmisoikeusvaltuuskunnan neljäksi vuodeksi alkaen 1.4.2012. Siihen kuuluu 40 jäsentä, Vapaa- ajattelijain Liiton edustajana Esa Ylikoski. Asiasta tarkemmin toisaalla lehdessä.

Ansiomerkit

Liitolla on Ansiomerkkiohjesääntö, jonka mukaan liitto voi myöntää ansiomerkkejä, palkintoja ja kunniamainintoja. Ohjesääntöä ollaan päivittämässä. Tällä hetkellä liittohallitus voi hakemuksesta myöntää lähinnä hopeisia ja kultaisia ansiomerkkejä. Muiden osalta järjestelyt ovat kesken.

Yhdistyksen ABC-tietopaketti jäsenyhdistysten hallituksille

Liitto valmistelee jäsenyhdistyksille tietopakettia, johon kerätään tietoa liiton ja jäsenyhdistysten tehtävistä, ohjeita, lomakkeita, asiakirjamalleja, yms. Yhdistykset voivat halutessaan käyttää niitä hyväksi järjestötyössä. Kysele asiaa tarkemmin yhdistykseltäsi.

Vapaa-ajattelijat esillä erilaisissa tapahtumissa

Liitto pyrkii olemaan esillä erilaisissa valtakunnallisissa tapahtumissa ja päivillä. Näytteille ja saataville asetetaan esitteitä ja liiton lehteä. Viimeksi olimme mukana Sosiaaliforumilla huhtikuussa Helsingissä. Jaossa oli uusinta lehteämme. Seuraava päämäärä ovat Educa -messut tammikuussa 2013 Helsingissä.

Liitto toivoo, että myös yhdistykset osallistuisivat alueellaan erilaisille päiville ja tapahtumiin. Ne lisäävät näkyvyyttämme ja siten edesauttavat asiaamme. Ajan mittaan liiton esitteet ja muu mahdollinen materiaali ovat yhdistysten käytettävissä.

Kesäpäiviä ei järjestetä tänä vuonna

Kun liitto viettää marraskuussa 75-vuotisjuhliaan, kesäpäiviä ei tänä kesänä järjestetty. Kesää 2013 ajatellen yhdistykset voivat harkita ilmoittautumistaan niiden järjestäjiksi. Kesäpäivät ovat useimmiten paikallisyhdistysten järjestämiä. Monesti ne kytkeytyvät jäsenyhdistysten omiin juhliin tai tilaisuuksiin. Miettikää, sopisiko kesäpäivien 2013 järjestäminen yhdistyksellenne!

Liittovaltuusto kokoontui

Valtuusto kokoontui kevätkokoukseensa 17.5.2012. Sääntömääräisten asioiden lisäksi esillä oli liiton uuden ohjelmaluonnoksen runko sekä liiton kehitteillä oleva uusi ilme.

Toimistoon värikopiokone

Toimistoon on hankittu värikopiokone, jolla voidaan painaa mm. liiton uusinnassa olevia esitteitä ja muuta materiaalia eri kokoihin. Myös jäsenyhdistykset voivat painattaa sillä esim. jäsenlehtiään ja esitteitä. Lisää tietoa myöhemmin.

Rovaniemen jäsenyhdistyksen toiminta elvytetty

Rovaniemen vapaa-ajattelijain yhdistys on aloittanut jälleen toimintansa. 10.5.2012 pidetyssä kokouksessa Rovaniemen vapaa-ajattelijain uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Anne Petranen.

Puhujakorvauksista

Liitto korvaa hakemuksesta perheille uskonnottomien juhlien puhujakuluja. Ohjeet tästä on liiton verkkosivulla, jossa on myös hakemuslomake, samoin kuin Vapaa Ajattelija lehdessä 5-6/2011. Jos rekisteröitynyt puhuja ei ota korvausta perheeltä, hän voi hakea liitolta matkakorvausta, jos matka on pitkä. Korvaus on 0,30 euroa/km. Matkalaskulomakkeen saa liiton sivustolta.

Liiton uusi graafinen ilme suunnitteilla

Liiton graafista ilmettä ollaan uudistamassa. Ajan mittaan se tulee näkymään kaikessa liittoon liittyvässä niin sähköisessä kuin paperisessakin materiaalissa. Myös liiton verkkosivusto uudistuu.
Liitto ja sen jäsenyhdistykset

Tässä vähän selvitystä siitä, mikä on liiton ja sen jäsenyhdistysten rooli ja työnjako.

Vapaa-ajattelijain liiton jäseniä ovat yhdistykset. Yhdistyksiä on 27, eli liitossa on 27 jäsentä. Yksittäiset henkilöt puolestaan ovat noiden yhdistysten jäseniä. Vapaa-ajattelijain liitolla ei ole henkilöjäseniä.

Yhdistyksiä kutsutaan myös jäsenyhdistyksiksi, ja ne siis muodostavat Vapaa- ajattelijain liiton. Jäsenyhdistykset hoitavat kaikki jäsenasiat kuten uusien jäsenten ottamiset, jäsenmaksut, osoitteen muutokset, ottaa vastaan mahdolliset eroilmoitukset, jne. Jäsenyhdistyksen jäseneksi voi kuitenkin ilmoittautua myös liiton sivustolla olevalla lomakkeella, joka sitten toimitetaan ko. yhdistykselle.

Liitto ei pidä rekisteriä yksittäisistä henkilöistä. Liitolla on kuitenkin Vapaa Ajattelija -lehden postituslista, muutenhan lehteä ei tulisi. Postituslistassa on niiden henkilöiden nimet ja osoitteet, jotka jäsenyhdistykset ovat ilmoittaneet liittoon ja joiden jäsenmaksut yhdistykset ovat ilmoittaneet saaneensa. Vuoden lopulla jäsenyhdistykset tilittävät liitolle jokaisen maksaneen jäsenensä osalta liittomaksun.

Liiton ja sen jäsenyhdistysten muusta työnjaosta ja organisaatiosta saat lisätietoa liiton sivustolta ja säännöistä. Myös kyselemällä esim. yhdistysten kokouksissa asiat selviävät.
Liiton 75-vuotisjuhla

Liiton 75-vuotisjuhlat pidetään Pyhäinpäivänä lauantaina 3.11.2012 Käpylän työväentalolla Helsingissä. Ohjelmasta, kutsuista ja muista järjestelyistä tarkemmin syksyn numerossa. Liitto on perustettu 21.11.1937. Liitto toivoo, että myös jäsenyhdistykset huomioivat juhlavuoden omissa yhteyksissään.

Juhlavuotta täydentäisi myös, jos Vapaa Ajattelija -lehti saisi seuraavissa numeroissaan julkaistavakseen lyhyitä jäsenyhdistysten historioita. Niissä voitaisiin kertoa aivan lyhyesti, milloin yhdistys on perustettu, miten se on aikojen saatossa toiminut, kuinka paljon jäseniä siinä tällä hetkellä on ja mikä mahdollisesti on ollut sen suurin anti vapaaajatteluliikkeelle. Kuka aloittaisi sarjan ”Vapaan ajattelun vaiheita”? Lähetä jäsenyhdistyksesi lyhyt historia toimituskunnalle toimitusneuvosto@vapaa-ajattelijat. fi. Toimitus varaa oikeuden muokata sitä kuten muutakin sille lähetettyä materiaalia.
Kissansilmäsi

Sinun kissansilmäsi hurmasivat,
heti alussa.
Ne pelottavat, kiehtovalla tavalla.
Haluaisin silittää,
kultaista harjaasi, korviesi taustaa,
korvakorun reunaa, hipaista.

Se on kaunista, vaarallisen kaunista.
Sinä olet kissa.
Ilmestyt yössä, yht´äkkiä.
Hurmaat saaliisi, Sensuellilla ryhdillä,
heiluttaen huntuasi
ja sitten, puraiset arvaamatta,
juuri oikeasta paikasta, syvältä.
Kerta riittää.

Olenko valmis,
maksamaan tämän hinnan, taas?
Hetkestä, silmiesi loisteessa.
Kissankulta kimaltelee,
ja minä raukka,
vaskoolin kanssa,
rännin laidalla.
Uskoen tuleviin rikkauksiin.
Viimeinkin.

Kirjoittaja
Jari Makkonen
Sijainti
Jyväskylä
Harrastukset
Musiikki, kitaran soitto, kappaleiden teko, kuvataide, sarjakuvat, tekstien kirjoitus, proosarunous
Lempimusiikki
King Crimson, Pekka Pohjola, Porcupine tree, Jazz, Proge, kaikki hyvä