Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus tunnustuksetonta: Tiedote 10.12.2012

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tulee olla uskonnollisesti tunnustuksetonta, painotetaan Vapaa-ajattelijain liiton kannanotossa koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen. Tämän tulee koskea paitsi opetusta myös päiväkotien ja koulujen muuta toimintaa. Koulutyöhön ei tule sisältyä yhden tai useamman uskonnollisen yhdyskunnan jumalanpalveluksia tai muita uskonnonharjoittamista sisältäviä uskonnollisia tilaisuuksia. Tämä edistää osaltaan myös sitä, että kaikki lapset saatetaan esiopetuksen piiriin.

Liitto pitää tärkeänä, että kasvatusinstituutiot ja kasvattajat eivät aseta toiminnassaan perheiden mahdollista uskontoa tai uskonnottomuutta arvojärjestykseen ja kohtele lapsia ja heidän perheitään sen takia epäyhdenvertaisesti, suosien tai syrjien. Perinteitä tulee uudistaa ottaen huomioon perusoikeuksien ja ihmisoikeussopimusten kehittyminen. Vain näin menetellen taataan kaikkien lasten ja perheiden perustuslain edellyttämä tasa-arvoinen, yhdenvertainen kohtelu.

Vapaa-ajattelijain Liitto ry:n kannanotto koskee työryhmän ehdotusta valtioneuvoston strategiaksi koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi
(http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/tr...).
Liiton ehdotusmuotoinen kannanotto linkin takaa.