Seurakunta harhautti: varasi osoitteen vapaa-ajattelija.fi: Tiedote 5.4.2013

Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Tiedote
5.4.2013

Seurakunta harhautti: varasi osoitteen vapaa-ajattelija.fi

Vapaa-ajattelijain liitto pyytää Viestintävirastoa peruuttamaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän varaaman osoitteen vapaa-ajattelija.fi. Vapaa-ajattelijoiden oikea osoite on vapaa-ajattelijat.fi, eroa on siis vain yksi t-kirjain.

Peruutuspyyntöä perustellaan verkkotunnuslailla. Sen mukaan osoite ei saa perustua toisen rekisteröityyn nimeen, esimerkiksi toisen yhdistyksen viralliseen nimeen.

- Fi-domainissa tämä on uutta, kertoo puheenjohtaja Petri Karisma. Aikaisemmin ainakin eroakirkosta.fi-palvelun käyttäjiä on harhautettu varaamalla osoite eroakirkosta.com.

- Merkittäväksi tämän tekee nimenomaan Suomen maapääte, jatkaa Karisma. Se on toistaiseksi ollut varsin luotettava, eikä suoranaisia harhautuksia fi-päätteellä ole juuri nähty. Haluamme pitää tätä luotettavuutta yllä myös omalta osaltamme.

Osansa on saanut vastapuolikin, sillä osoitteeseen kirkkohallitus.com on ollut sijoitettuna pornoa. Tällöin kyseessä ei ollut aatteiden taiston ylilyönti, vaan puhdas ahneus: sama tekijä varasi monia harhauttavia osoitteita ja myi niitä ylihintaan asianomaisille organisaatioille. Kirkkohallitus ei suostunut maksamaan.

Suomen valtion tulisi siirtyä kohti tunnustuksettomuutta. Tunnustukseton valtio kohtelee kaikkia uskontoja ja vakaumuksia yhdenvertaisesti. Tunnustukseton valtio ei ota kantaa minkään uskonnon tai vakaumuksen puolesta tai sitä vastaan. Valtio on neutraali suhteessa uskontoihin ja vakaumuksiin. Uskonto ja vakaumus ovat yksityisasioita. Henkilölle ei saa asettaa pakkoa ilmaista uskontoaan tai vakaumustaan. Tunnustukseton valtio turvaa jokaisen perus- ja ihmisoikeudet, jotka nojaavat perustuslakiin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Lisätietoja

Petri Karisma
Puheenjohtaja
Vapaa-ajattelijain Liitto ry
040-748 9532

TIEDOKSI TOIMITUKSILLE

Verkkotunnuslaki kokonaisuudessaan on osoitteessa
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030228

Peruutuspyyntö kokonaisuudessaan on osoitteessa
http://vapaa-ajattelijat.fi/node/275