Yksilöllisyys tärkeää maahanmuuttajatyössä: Tiedote 6.5.2013

Yksilöllisyys tärkeää maahanmuuttajatyössä

Uskonnottomien ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestö Vapaa-ajattelijain Liitto ry korostaa ihmisten yksilöllistä kohtelua maahanmuuttajien vastaanotto- ja kotouttamistyössä. Liitto on antanut lausuntonsa Sisäasianministeriölle Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -työryhmän ehdotuksen johdosta.

Kaikki maahanmuuttajat ovat kulttuuritaustasta huolimatta yksilöitä, minkä vuoksi heitä ei tule oletusarvoisesti kohdella lähtömaan vallitsevan kulttuuritaustan ja valtauskonnon stereotypioiden > pohjalta vaan yksilöllisesti. Samalla maahanmuuttajien palvelujen tulee olla uskonnollisesti tunnustuksetonta ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta.

Maahanmuuttajien vastaanotto- ja kotouttamistoiminnassa tulee huolehtia myös ihmisoikeuskasvatuksesta uskontoihin ja vakaumuksiin liittyen kertoen yhdenvertaisuudesta sekä ajatuksen ja omantunnon vapaudesta, johon kuuluu myös vapaus olla osallistumatta uskonnon harjoittamiseen sekä vapaus erota uskonnollisesta yhdyskunnasta.

Suomessa on luterilaisen kirkon lisäksi uskonnottomia sekä erilaisia vähemmistöuskontoja. Maahanmuuttajille on paikallaan selvittää, että päivähoidossa tai koulussa olevien lasten kotouttamiseen ei kuulu osallistumisvelvollisuus luterilaiseen uskonnon harjoittamiseen (jumalanpalvelukset, uskonnolliset päivänavaukset), jos sellaista järjestettäisiin. Myös päivähoidon ja koulun yhteisten juhlien tulisi olla sellaisia, että kaikki voivat niihin osallistua.

Oppilaan oikeus osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen tulee turvata aina kun mikään koulussa järjestettävä oman uskonnon opetus ei vastaa perheen tosiasiallista katsomusta.

Vapaa-ajattelijain Liitto ry edistää toiminnallaan kaikkien ihmisten uskonnosta ja vakaumuksesta riippumatonta yhdenvertaisuutta (Perustuslain 6 §) käytännössä sekä uskonnon ja omantunnon vapautta (Perustuslain 11 §), joka koskee paitsi uskonnollisia ihmisiä myös ateisteja, agnostikkoja, skeptikkoja ja uskontojen suhteen välinpitämättömiä (Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ilmaus).

Alla on lausuntomme kokonaisuudessaan.
http://vapaa-ajattelijat.fi/node/277

Lisätietoja
Esa Ylikoski, pääsihteeri,
p. 0504685332, esa.ylikoski@vapaa-ajattelijat.fi