Vapaa-ajattelijat Yhdenvertaisuuslakiin: Uskonnonharjoitus ei kuulu valtion ja kunnan toimintaan: Tiedote 27.5.2013

Mitä tarkoittaa uskonnonharjoituksen rajaaminen uudistettavan Yhdenvertaisuuslain soveltamisen ulkopuolelle? Koskisiko se myös viranomaisten ja oppilaitosten toimintaa, kysyy uskonnottomien ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestö Vapaa-ajattelijain liitto lausunnossaan yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistusluonnokseen.

Viranomaisten ja oppilaitosten tulisi kohdella ihmisiä yhdenvertaisesti uskonnosta ja vakaumuksesta riippumatta. - Kun uskonnonharjoitus on keskeinen osa uskontojen käytännön toimintaa, valtion ja kunnan viranomaisten sekä oppilaitosten tulee olla uskonnollisesti tunnustuksettomia eikä sisällyttää omaan toimintaansa uskonnonharjoitusta, huomauttaa Vapaa-ajattelijain liiton luottamustoiminen pääsihteeri Esa Ylikoski.

- Epäselvyyden jatkuminen uskonnonharjoituksesta valtion ja kuntien oman toiminnan osana vesittäisi ihmisten yhdenvertaisen kohtelun uskonnosta ja vakaumuksesta riippumatta. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen päätöksen mukaan yhdenvertaisuutta sekä uskonnon ja omantunnon vapautta koskeva ”julkiselle vallalle kuuluva turvaamisvelvoite menee perinnesyiden edelle” (17.01.2012 Dnro OKV/1361/1/2009).

Liiton mielestä on kuitenkin aivan oikein jättää uskonnonharjoitus Yhdenvertaisuuslain ulkopuolelle siltä osin, että uskonnollisille yhdyskunnille itselleen jätettäisiin uskonnonharjoitukseen liittyen vapaus omien oppiensa mukaan rajoittaa ihmisten yhdenvertaista kohtelua esimerkiksi sukupuolen mukaan.

Vapaa-ajattelijain Liitto ry uskonnottomien ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestönä pitää kuitenkin arvokkaana edistysaskeleena, että velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta laajennettaisiin voimassa olevaan lakiin verrattuna ja tämä velvollisuus koskisi viranomaisten lisäksi koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia sekä työnantajia.

Alla on lausuntomme kokonaisuudessaan.
http://vapaa-ajattelijat.fi/lausunnot/yhdenvertaisuuslaki