Vapaa-ajattelijat: vankilapsykologeja pappien tilalle: Tiedote 5.6.2013

Ammatilliset voimavarat vankien psykososiaaliseen tukeen - hengellinen työ kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen asiaksi

Uskonnottomien ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestö Vapaa-ajattelijain liitto on tehnyt vankiloiden uskonnollisen työn tilannetta selvittävälle työryhmälle esityksiä vankiloiden toiminnan kehittämiseksi. Lähtökohtana liitto painottaa vankien yhdenvertaista kohtelua uskonnosta ja vakaumuksesta huolimatta, uskonnon ja omantunnon vapautta sekä vankien henkisen, sosiaalisen ja psyykkisen tuen kehittämistä ja vahvistamista ammatilliselta pohjalta.

Vapaa-ajattelijain mielestä on perusteltua luopua Rikosseuraamusviraston palkkaamista vankilapapeista samalla kun turvataan mahdollisuus vankien hengellisiin palveluihin yhteistyöllä kirkon ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien oman toiminnan kanssa. Samalla Rikosseuraamusviraston tulee liiton mielestä vastaavasti lisätä psykososiaalisen tuen ammattilaisten, muun muassa vankilapsykologien ja sosiaalikuraattorien määrää vankiloissa. Vertaistukea ja yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa halutaan kehittää.

Vapaa-ajattelijain liiton ehdotukset kokonaisuudessaan http://vapaa-ajattelijat.fi/lausunnot/vankilat