Koulutyöhön liitetty uskonnonharjoitus YK:n ihmisoikeuskomitean tarkasteluun: Tiedote 24.6.2013

Vapaa-ajattelijain liitto on lähettänyt YK:n ihmisoikeuskomitealle kriittisiä kommentteja Suomen kouluissa usein viralliseen koulutyöpäivään liitetystä uskonnonharjoituksesta, kuten koululaisjumalanpalveluksista ja uskonnollisista aamuhartauksista. Järjestöillä on ollut mahdollisuus tehdä kommentteja ennen Suomen valtion 6. määräaikaisraportin käsittelyä heinäkuussa Genevessä.

Liiton mielestä viranomaisen ja julkisen koulutoimen organisoima luterilainen uskonnonharjoitus rikkoo ihmisten yhdenvertaista kohtelua riippumatta uskonnosta ja vakaumuksesta, jos yksi uskonto nostetaan muiden katsomusten yläpuolelle. Liitto viittaa samalla uskonnon ja omantunnon vapauteen, joka koskee myös uskonnottomia ja johon liittyy Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen uusien ratkaisujen perusteella myös yksityisyyden suojaa välttyä halutessaan omien katsomustensa paljastamiselta.

YK:n ihmisoikeuskomitealle lähetetyssä englanninkielisessä kommentoinnissa mainitaan koulujen lisäksi vastaavat ilmiöt myös päivähoidossa ja armeijassa.

Kommentissa nostetaan esiin tutkimustiedot, joiden mukaan lapsiperheet osallistuvat luterilaisen kirkon omiin jumalanpalveluksiin hyvin vähän ja harvoin. Jos koulu on koteja huomattavasti aktiivisempi, se antaa lapsille - syrjivän menettelyn päälle - myös aivan virheellisen kuvan uskonnonharjoituksen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Vapaa-ajattelijain liitto on uskonnottomien ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestö. Liitto on viime aikoina ottanut vastaavan sisältöistä kantaa myös lausunnossaan Yhdenvertaisuuslain uudistamiseen sekä kehittämisesityksissään Kuntalain uudistamiseen (ks. liton nettisivut).

Lähettämämme kommentit kokonaisuudessaan:
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/lausunnot/HumanRightsCommittee

Lisätietoja

Esa Ylikoski
pääsihteeri,
Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen
p. 0504685332
www.vapaa-ajattelijat.fi