Avoin kirje arkkipiispa Kari Mäkiselle

12.7.2013

Arvoisa arkkipiispa Kari Mäkinen. Kirjoititte Twitter-viestissä seuraavasti: "Loma-aamun yllätti tieto äkillisestä kirkosta eroamisen piikistä. Sisäministeri Räsäsellä on oikeus puheisiinsa ja mielipiteisiinsä. Niistä voi olla eri mieltä tai samaa mieltä, mutta kirkon kannanotoiksi niitä ei tule sotkea. Ei enempää kuin kenen tahansa kadulla vastaan tulevan kirkon jäsenen puheita".

Mielestäni viestinne ei antanut kovinkaan hyvää vastausta sisäministeri Päivi Räsäsen keskeiseen väitteeseen Raamatun ja Suomen lain suhteesta. Päivi Räsänen oli lehtitietojen mukaan sanonut: "Kaikilla meillä on tullut eteen tilanteita, joissa joudumme miettimään, rohkenemmeko toimia vastoin yleistä mielipidettä tai normia, porukan painetta tai jopa lakia, jos nämä ovat Jumalan sanan vastaisia. Raamatussa kuitenkin sanotaan, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä".

Myöhemmin Räsänen vahvisti kantansa blogissaan siteeraten Kirkolliskokouksen hyväksymää kirkkokäsikirjaa väittäen sen edustavan Suomen evankelisluterilaisen kirkon virallista näkemystä: “Maallinen esivalta saattaa kuitenkin irtaantua Jumalasta. Silloin syntyy tilanteita, jolloin se toimii Jumalan tahtoa vastaan loukkaamalla ihmisarvoa tai estämällä evankeliumin vapautta. Tällöin kristittyjen pitää sekä yksilöinä että yhteisönä seurata Jumalan sanaan sidotun omantunnon ääntä.”

Suomessa on totuttu siihen, että lakia noudatetaan ja lakeja muutetaan vain parlamentaarisin keinoin. Tämä on yksi Suomen oikeusvaltioaseman ja varmaankin myös menestyksen kulmakivistä. Toivon, että tämä hyväksi havaittu käytäntö voisi jatkua Suomessa.

Unohdetaan Päivi Räsäsen lausunto ja ajatellaan asiaa yleisellä tasolla. Kysynkin nyt Teiltä, mikä on evankelis-luterilaisen kirkon kanta Raamatun ja Suomen lain suhteeseen. Onko Suomen laki evankelis-luterilaisen kirkon mielestä Raamatun ylä- vai alapuolella? Onko Suomen lain noudattaminen ehdotonta, vai saako kristitty jättää siihen Raamatun mentävän aukon? Kumpi on pahempi rikos, Suomen lain rikkominen vai Raamatun sanasta poikkeaminen?

Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä oikeusvaltion kannalta. Jos kristityille annetaan oikeus rikkoa lakia Raamattuun vedoten, niin miten voimme perustella muslimeille, että lakia ei saa rikkoa Koraaniin vedoten?

Terveisin

Petri Karisma
puheenjohtaja
Vapaa-ajattelijain Liitto ry
040 748 9532
petri.karisma@orvokki.net