Vapaa-ajattelijat: Elämänkatsomustieto kaikille valittavaksi lukiossa: Tiedote 26.7.2013

Elämänkatsomustietoa halutaan kaikille vapaasti valittavaksi katsomusaineeksi, mikäli uskonnon opetus jatkuu lukiossa. Tätä esittää Vapaa-ajattelijain liitto kannanotossaan lukiokoulutuksen tavoitteita ja tuntijakoa valmistelevalle työryhmälle.

Liiton mielestä uskonnonopetuksen pakollisuus kirkkoon kuuluville rikkoo opiskelijoiden yhdenvertaisuutta. Erityisesti nykytilanteesta kärsivät ne lukiolaiset, joiden omaa ajattelua ja tarvetta elämänkatsomustieto vastaisi paremmin kuin pakollinen ”oman uskonnon” opetus, mutta jotka alle 18-vuotiaina eivät ole oikeutettuja eroamaan kirkosta ilman molempien huoltajien lupaa.

Liitto esittää filosofian pakollisten kurssien lisäämistä ja katsomusaineen pakollisten kurssien vähentämistä.

Lausunnossa kiinnitetään huomiota katsomuksellisen tilanteen huomattavaan muutokseen. Kirkon tutkimuskeskuksen laajassa kyselytutkimuksessa alle 30-vuotiasta vain 15 prosenttia sanoi uskovansa ”kristinuskon opettamaan Jumalaan” (Gallup Ecclesiastica 2011. N=4930; Haastettu kirkko, s. 43-44). Saman tutkimuksen mukaan evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluksissa käy vähintään kerran vuodessa vain noin kolmannes koko kansasta, ja vähintään kerran kuussa käyviä oli 6 prosenttia (Haastettu kirkko, s. 37).

Vapaa-ajattelijat esittävät myös oppilaitoksen järjestämästä uskonnonharjoituksesta luopumista sillä perusteella, että yhden uskonnon nostaminen muita uskontoja ja uskonnottomia katsomuksia korkeammalle rikkoo ihmisten yhdenvertaista kohtelua uskonnosta ja vakaumuksesta riippumatta. Samalla rikotaan uskonnon ja omantunnon vapauteen liittyvää yksityisyyden suojaa, joka on noussut uudella tavalla esiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n viimeaikaisissa päätöksissä. Liitto viittaa myös apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen käräjäjumalanpalvelusten lopettamista suosittaneeseen päätökseen, jonka mukaa yhdenvertaisuutta sekä uskonnonvapautta koskeva ”julkiselle vallalle kuuluva turvaamisvelvoite menee perinnesyiden edelle” (17.01.2012 Dnro OKV/1361/1/2009).

Vapaa-ajattelijain liiton ehdotukset kokonaisuudessaan http://vapaa-ajattelijat.fi/lausunnot/Lukio2013

Lisätietoja

Esa Ylikoski
p. +358504685332