VA2013/3s24

Liittohallitus tiedottaa

Koostanut Lasse Pylkki

Kannanottoja ja tiedotteita

- Vapaa-ajattelijat ehdottavat, että yhdenvertaisuuslakiin kirjattaisiin: Uskonnonharjoitus ei kuulu valtion ja kunnan toimintaan (Kannanotto ja tiedote 27.5.2013)

- Vankilapsykologeja pappien tilalle. Ammatilliset voimavarat vankien psykososiaaliseen tukeen - hengellinen työ kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen asiaksi (Tiedote 5.6.2013)

- Elämänkatsomustieto kaikille valittavaksi lukiossa: Kannanotto Opetusministeriön asettamalle Lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmistelevalle työryhmälle (26.7.2013)

- Suomesta tehtävä tunnustukseton valtio (Kannanotto 31.7.2013)

- Pienten koululaisten iltapäiväkerhojen rukoiluttamiseen puuttuminen (Tiedote yhdistyksille 2.8.2013)

- Oikeusministeriön Kriminaalipoliittinen osasto on 5.8.2013 vastannut viestiin, jonka liitto lähetti 4.12.2012 ministeriölle. Liitto esitti siinä, että vankiloissa luovuttaisiin valtion kustantamista vankilapappien viroista. Oikeusministeriön vastauksen lopputoteamus:

"Rikosseuraamuslaitos jätti osana valtion tuloksellisuus- ja vaikuttavuusohjelmaa ydintoiminto-analyysissään oikeusministeriölle ehdotuksen, että vankilasielunhoito siirrettäisiin seurakuntien vastuulle. Oikeusministeriö on katsonut, ettei ehdotus anna riittäviä perusteita tehtävien siirrolle. Sen sijaan vankien sielunhoitotehtävien järjestämisestä on käyty keskusteluja evankelis-luterilaisen kirkon ylimmän johdon kanssa. Vankilasielunhoidon neuvottelukunnan yhteyteen on asetettu työryhmä, jonka tehtävänä on arvioida, mikä olisi paras ja järkevin tapa järjestää vankien uskonnonharjoittamiseen liittyvät tehtävät vankiloissa perustuslain, muun lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten edellyttämällä tavalla. Työryhmän määräaika päättyy 30.9.2014."

Kiistaa verkkotunnuksesta

Seurakuntayhtymä saa pitää vapaa-ajattelija.fi verkkotunnuksen (Viestintäviraston päätös 10.7.2013)

Viestintävirasto ei peru Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän varaamaa vapaa-ajattelija.fi verkkotunnusta. Viestintäviraston mukaan seurakuntayhtymällä ei ole vahingoittamispyrkimystä, vaikka verkkotunnus on lähes identtinen vapaa-ajattelijoiden käyttämän vapaa-ajattelijat.fi:n kanssa. Liitto vaati viestintävirastoa peruuttamaan ko. verkkotunnuksen. Liitto on 10.7.2013 tehnyt asiasta kantelun hallinto-oikeudelle.