VA2013/3s25

Kirja-arvostelut

Jumalaton jenkki

Eero Suorsa

Mitä yhteistä on rasismilla, seksismillä ja kristinuskolla? Aika paljonkin, selviää Vapaa Ajattelijan uusimmasta kirja-arviosta.

Godless Americana, Infidel Books, 224 sivua.

Seitsemän esseetä sisältävä kirja, Godless Americana, on aktivistin ja tutkija Sikivu Hutchinsonin kolmas teos. Black Skeptics Los Angelesin perustaja ruotii esseissään, miten salakavalasti fundamentalistinen kristinusko ja sen inspiroimat asenteet kietoutuvat yhteen niin rasismin kuin seksisminkin kanssa vahingollisilla vaikutuksilla. Kirjan tehokkainta ja oivalluksia herättävää antia on juuri tämän yhteen kietoutumisen tinkimätön analyysi, joka versoo erilaisten teorioiden kriittisestä ymmärryksestä ja eletystä elämästä.

Esseiden sisällöt liikkuvat laidasta laitaan – Hutchinson pilkkoo ja analysoi tiukoin sanankääntein rasismia televisioruudulla, fundamentalististen republikaanien köyhiä syyllistävää politiikkaa, afrikkalais-amerikkalaisiin ja latinonaisiin kohdistuvia rasistisia ulkonäköpaineita, homoseksuaaleihin ja transsukupuolisiin kohdistuvaa syrjintää – eivätkä aiheet lopu tähän. Hutchinson esittää elävästi, mutta samaan aikaan tiukan analyyttisesti, miten uskonto on kietoutunut osaksi monenlaista sortoa ja miten uskonto pitää tätä sortoa käynnissä. Armoa eivät Hutchinsonilta saa Newt Gingrich, Rick Santorum tai Mitt Romney (ja osaa Hutchinson lähettää kriittistä palautetta myös Sam Harrisin ja Barack Obaman suuntiin), Mississipin osavaltion järjettömät aborttilait, siirtolaisiin kohdistuva syrjintä, menestysteologialla rikastuvat pyramidihuijarit tai edesmennyt rasistinen senaattori Strom Thurmond. Vaikka Hutchinsonin tyyli esseissä on vihainen, ei huumoriakaan olla unohdettu Hutchinsonin raastaessa yhdysvaltalaisia stereotypioita ”äidistä ja omenapiirakasta”, saati viiltävää sarkasmia.

Hutchinson osoittaa lukijoille myös, miten rasistisia ja seksistisiä populäärikulttuurin tarjoamat naiskuvat ovat. Hutchinson kirjoittaa miten Madonnan ja Lady Gagan ympärille rakentuvat kulttuurilliset merkitykset pohjautuvat viime kädessä kristinuskon naisvihamielisiin stereotypioihin. Nämä kulttuuriset merkitykset seurauksineen ovat erityisen vahingollisia afrikkalais-amerikkalaisille ja latinonaisille, kun valkoinen naiseus kristinuskon muodossa korotetaan ainoaksi oikeaksi naiseuden malliksi. Median tarjoamien kuvien analysoiminen on eräs kirjasta nousevista Hutchinsonin vahvuuksista.

Hutchinsonilla on taustanaan ja viiteryhmänään afrikkalais-amerikkalaisen vapaa-ajattelun, ateismin, agnostismin ja humanismin pitkä perinne aina Frederick Douglasista ja W.E.B DuBoisista alkaen, jatkuen Zora Neale Hurstoniin, James Baldwiniin ja Alice Walkeriin. Tämän jatkumon tekemistä tutuksi nuoremmille sukupolville Hutchinson on pystynyt harjoittamaan opettajan työssään Los Angelesissa. Työstään opettajana Hutchinson tuo lukijan eteen monia anekdootteja arjestaan opiskelijoiden ja koululuokkien parissa. Nämä kertomukset tuovat lisää mielenkiintoa esseiden lomaan, antaen lukijalla paljon pohdittavaa siitä, miten poliittiset päätökset näkyvät arjessa ja eletyssä elämässä.

Ateisteihin liitetään usein stereotypioita kyynisyydestä ja passiivisuudesta yhteiskunnallisten epäkohtien edessä. Hutchinsonin esseet osoittavat positiivisella tavalla, etteivät nämä valheelliset stereotypiat pidä paikkansa – ateistit, ja yhtä lailla humanistit, agnostikot ja vapaa-ajattelijat ovat monesti valveutuneita yhteiskunnallisissa kysymyksissä hyvin erilaisissa asioissa, minkä myös Hutchinsonin kirja osoittaa.

Hutchinsonin ajatuksiin voi tutustua enemmän kahdessa aiemmassa julkaisussa Moral Combat ja Imaginig Transit, sekä blogissa www.blackfemlens.blogspot.fi.