Vapaa-ajattelijat: ortodoksien korvattava kirkollisverotuksen kulut: Tiedote 16.9.2013

Vapaa-ajattelijain liitto toivoo myös Ortodoksiselta kirkolta perittävän korvauksen kirkollisverotuksesta. Tällä hetkellä evankelis-luterilainen kirkko korvaa verohallinnolle noin 22 miljoonaa kirkollisverotuksesta. Vapaa-ajattelijat ehdottavat valtiovarainvaliokunnalle vastaavaa korvausta molemmille valtionkirkoille.

- Valtion ei pitäisi kerätä minkään uskontokunnan jäsenmaksuja. Ehdotus ei korjaa tätä ongelmaa, mutta on edes pieni askel oikeaan suuntaan, toteaa vapaa-ajattelijoiden puheenjohtaja Petri Karisma.

Ortodoksinen kirkko saa myös kaksi miljoonaa euroa suoraa valtion tukea. Lisäksi pieni osa yhteisöverosta tilitetään ortodoksisille seurakunnille.

TIEDOKSI TOIMITUKSILLE

Valtion budjetti on osoitteessa http://budjetti.vm.fi Evankelis-luterilaisen kirkon maksama korvaus verotuksesta on tuloarvion momentilla 12.28.13. Ortodoksisen kirkon suora tuki on määrärahojen momentilla 29.01.51.

Päätös suorasta tuesta ortodoksiselle kirkolle tehtiin hallituksen esityksessä 59/2006 pykälään 119. Esityksessä ei perusteltu syytä valtionavulle. Esitys on osoitteessa
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2006/20060059

Eduskunnalle lähetetty ehdotus löytyy
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/lausunnot/ortodoksit