Ympärileikkaus kiellettävä Suomessa: Tiedote 30.9.2013

Yleisradion tietojen mukaan http://yle.fi/uutiset/ruotsissa_ehdotetaan_ymparileikkauskieltoa/6854977 Ruotsin lapsiasiavaltuutettu haluaa kieltää lasten ympärileikkauksen, koska lapset eivät pysty ymmärtämään toimeenpiteen vaikutusta, eivätkä kykene antamaan suostumusta toimenpiteelle. Suomen tulisi ottaa aloite käsiinsä ja kieltää tämä lapsen koskemattomuutta loukkaava toimenpide. Valtion tulisi olla ihmisoikeuslinjauksissa heikomman puolella, eli tässä tapauksessa lapsen ja taata heille täydellinen ruumiillinen koskemattomuus.

- Ympärileikkauksessa ovat vastakkain vanhempien oikeus vaikuttaa lapseensa uskonnollisin perustein ja lapsen oikeus omaan koskemattomuuteen. Uskonnonvapaus ei voi aina olla se vapaus, joka ajaa muiden vapauksien ja oikeuksien yli. Uskonnonvapauteen ei voi kuulua oikeus tehdä merkkejä tai poistaa kudosta toisen ihmisen kehosta. Lapsella tulee olla oikeus omaan kehoon ja sukupuolielimiinsä, toteaa Vapaa-ajattelijain Liiton puheenjohtaja Petri Karisma.

Suomessa tuli 2010 voimaan Yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla. Sopimus kieltää terveen kudoksen poistamisen henkilöltä, joka ei kykene antamaan suostumustaan. Perustuslain 7 § takaa oikeuden henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Uskonnonvapauspykälän (11 §) perusteluissa on rajaus, jonka mukaan uskonnonvapaus ei missään olosuhteissa voi oikeuttaa ihmisyksilöiden silpomista ja että lapsen perusoikeuksia, kuten oikeutta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, ei saa loukata muun henkilön uskonnon ja omantunnon vapauteen vedoten.

- Ympärileikkaus on lapsen ihmisoikeuksien ja hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeä kysymys, joten sitä ei saa jättää uskontokuntien päätettäväksi. Eduskunnan on viipymättä säädettävä laki, joka kieltää kaikenlaisen lapsiin kohdistuvan silpomisen, jatkaa Petri Karisma.

Suomen valtion tulisi siirtyä kohti tunnustuksettomuutta. Tunnustukseton valtio kohtelee kaikkia uskontoja ja vakaumuksia yhdenvertaisesti eikä ota kantaa minkään uskonnon tai vakaumuksen puolesta tai sitä vastaan. Uskonto ja vakaumus ovat yksityisasioita, eikä henkilöä pidä pakottaa ilmaisemaan uskontoaan tai vakaumustaan. Tunnustukseton valtio turvaa jokaisen perus- ja ihmisoikeudet, jotka nojaavat perustuslakiin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.