Uskonnonharjoitus ei kuulu esiopetukseen: Tiedote 7.10.2013

Esiopetuksen tulee olla uskonnollisesti sitoutumatonta ja tunnustuksetonta myös käytännössä, painottaa Vapaa-ajattelijain liitto esiopetuksen opetussuunnitelmaa valmistelevalle työryhmälle antamissaan kommenteissa.

- Evankelis-luterilainen uskonnonharjoitus, kuten hartaustilaisuudet, pikkukirkko, jumalanpalvelus kirkossa tai henkilökunnan johtama ruokarukoiluttaminen, ei kuulu enää julkisen palvelun varhaiskasvatuksen, esiopetuksen eikä oppivelvollisuuskoulun henkilökunnan työtehtäviin, täsmentää pääsihteeri Esa Ylikoski. Uskonnonharjoitus on kotien ja seurakuntien asia.

Vapaa-ajattelijain liitto nostaa esiin lapsen sekä molempien vanhempien uskontoa tai vakaumusta koskevan yksityisyyden suojan viittaamalla Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sekä Suomen apulaisoikeuskanslerin ja apulaisoikeusasiamiehen viimeaikaisiin ratkaisuihin.

- Päiväkotien ja koulujen tulee uudistaa perinteitään, sillä julkisen instituution ei tule asettaa ihmisiä tilanteeseen, jossa he joutuvat suoraan tai epäsuorasti vasten tahtoaan paljastamaan uskontoon tai uskonnottomuuteen liittyviä käsityksiään, huomauttaa Esa Ylikoski. Uskonnonharjoitukseen osallistuminen tai pois jääntihän paljastaa suhtautumisen.

Esiopetusta antavan päiväkodin tai koulun ei tule opetuksessa ja kasvatuksessa muutenkaan korostaa lasten perheen uskontoa tai uskonnottomuutta. Niiden pitää liiton kannanoton mukaan myös ottaa huomioon luonnollisena asiana, että lapsen vanhemmilla voi olla myös keskenään erilaisia katsomuksia ja kuulumisia.

Vapaa-ajattelijain liiton kommentit nähtävissä kokonaisuutena:
http://vapaa-ajattelijat.fi/node/336